Iwona Cieślak

Iwona Cieślakdr hab. inż. Iwona Cieślak, prof. UWM  e-mail

orcid  https://orcid.org/0000-0003-4219-5718

 • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Pokój: P15/103
 • Konsultacje: Konsultacje
 • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa: nauki inżynieryjno-techniczne; inżynieria lądowa i transport
 • Tematyka badań naukowych: 
  • ocena i waloryzacja przestrzeni,
  • urbanizacja,
  • analizy zjawisk przestrzennych.
 • Dydaktyka: ocena i waloryzacja przestrzeni, kształtowanie krajobrazu,   gospodarka przestrzenna