Marta Gwiaździńska-Goraj

Marta Gwiaździńska-Gorajdr Marta Gwiaździńska-Goraj  e-mail

orcid  https://orcid.org/0000-0002-6993-7235

  • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  • Pokój: P15/8
  • Konsultacje: Konsultacje
  • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa: nauki społeczne; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, geografia
  • Tematyka badań naukowych: 
    • przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich
  • Dydaktyka: geografia społeczno-ekonomiczna, planowanie obszarów wiejskich.