Andrzej Biłozor

Andrzej Biłozordr hab. inż. Andrzej Biłozor, prof. UWM  e-mail

orcid  https://orcid.org/0000-0002-4716-1069

 • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Pokój: P15/102
 • Konsultacje: Konsultacje
 • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa: nauki społeczne; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Tematyka badań naukowych: 
  • planowanie i zarządzanie przestrzenią,
  • optymalizacja przestrzeni,
  • GIS w analizach przestrzennych.
 • Dydaktyka: analizy geoinformacyjne w gospodarce przestrzennej, inżynieria przestrzenna, kontinuum miejsko-wiejskie, geodezyjne kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej i wiejskiej.