Katarzyna Pawlewicz

Katarzyna Pawlewiczdr inż. Katarzyna Pawlewicz   e-mail

orcid  https://orcid.org/0000-0002-1804-9596

  • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  • Pokój: P15/126
  • Konsultacje: Konsultacje
  • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa: nauki społeczne, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
  • Tematyka badań naukowych: 
    • rozwój obszarów wiejskich w różnych aspektach (społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym),
    • kapitał społeczny i jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy.
  • Dydaktyka: planowanie strategiczne w gminie; zarządzanie strategiczne w gminie, przestrzenne, finansowe i środowiskowe skutki pzp.