Iwona Krzywnicka

Iwona Krzywickadr inż. Iwona Krzywnicka    e-mail

orcid https://orcid.org/0000-0002-2867-9567

  • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  • Pokój: P15/125
  • Konsultacje: Konsultacje
  • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa: nauki społeczne; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
  • Tematyka badań naukowych: 
    • tereny zieleni,
    • kształtowanie i ochrona środowiska.
  • Dydaktyka: planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne, prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej.