Marta Czaplicka

dr inż. Marta Czaplicka      e-mail  

orcid   https://orcid.org/0000-0001-8952-0675

 • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Pokój: P15/122
 • Konsultacje: Konsultacje
 • Pełnione funkcje:
  • Redaktor tematyczny w zakresie systemów geoinformacyjnych czasopisma Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum;
 • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa: nauki społeczne; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Tematyka badań naukowych:
  • Metody teselacji w analizach przestrzeni;
  • Zastosowanie diagramów Woronoja w badaniach rynku nieruchomości;
  • Analizy geoprzestrzenne rynku nieruchomości.
  • Możliwości usprawnienia procedur związanych z gospodarką nieruchomościami poprzez ich automatyzację oraz tworzeniu zaawansowanych narzędzi decyzyjnych;
  • Analiza procesów masowych i Data Mining;
  • Zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania narzędzi Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w analizach przestrzeni i rynku nieruchomości.
 • Dydaktyka: Podstawy statystyki, ekonometrii i matematyki finansowej; System wyceny nieruchomości; Wyceny specjalne; Inżynieria systemów i analiza systemowa; Ekonomika nieruchomości; System opodatkowania nieruchomości; Planowanie przestrzenne; Finansowanie inwestycji i finanse publiczne; Podstawy inwestowania w nieruchomości; Starting your own business.