Marek Ogryzek

dr inż. Marek Ogryzek      e-mail  

orcid   https://orcid.org/0000-0002-7493-5488

 • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Pokój: P15/215
 • Telefon: 89 524 57 82
 • Konsultacje: Konsultacje
 • Pełnione funkcje:
  • Prodziekan ds Studenckich w latach 2016-2020;
  • Kierownik Laboratorium GIS Instytutu  Gospodarki Przestrzennej i Geografii;
  • Kierownik Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych w Olsztyńskim parku Naukowo-Technologicznym;
  • Opiekun Koła naukowego GISCode;
 • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa: nauki społeczne; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; systemy informacji przestrzennej.
 • Tematyka badań naukowych:
  • analizy przestrzenne GIS;
  • rozwój zrównoważony;
  • geostatystyka;
  • modelowanie procesów społeczno-gospodarczych;
  • wielokryterialne modelowanie procesów urbanizacyjnych.
 • Dydaktyka: Technologie Informacyjne, Systemy Informacji Geograficznej,  Modelowanie przestrzeni, Geostatystyka, Geoinformacja w planowaniu przestrzennym, Geokodowanie, Rewitalizacja w GP.