Mateusz Ciski

mgr inż. Mateusz Ciski      e-mail  

orcid   https://0000-0002-4919-9570

 • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Pokój: P15/125
 • Konsultacje: Konsultacje
 • Pełnione funkcje:
  • Opiekun Roku Gospodarka Przestrzenna;
  • Członek zespołu ds. promocji kierunku „Gospodarka Przestrzenna”;
  • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia;
  • Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów;
  • Wydziałowy Koordynator Krajowych Programów Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, MOSTECH, MOSTAR;
 • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa: nauki społeczne; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Tematyka badań naukowych:
  • Wykorzystanie narzędzi GIS;
  • Geostatystyka;
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego.
 • Dydaktyka: technologie informacyjne w gospodarce przestrzennej.