Adam Senetra

Adam Senetra

dr hab. Adam Senetra, prof. UWM   e-mail  

orcid   https://orcid.org/0000-0001-5379-9600

 • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Pokój: P15/209
 • Konsultacje: Konsultacje
 • Pełnione funkcje:
  • Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna;
  • Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii;
  • Przewodniczący Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego;
  • Pełnomocnik Rektora w Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią;
  • Członek Zespołu zadaniowego ds. Kształcenia Kadr w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Prace nad Projektem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR);
  • Redaktor tematyczny w zakresie geografii czasopisma Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum;
  • Kierownik Projektu NCN (OPUS 19 – 2020/37/B/HS4/00231) – Koncepcja oceny atrakcyjności estetyczno-widokowej krajobrazów podwodnych jezior w aspekcie eksploracji turystycznej;
  • Wykonawca Projekstu NCN (OPUS 18 – 2019/35/B/HS4/01380) – Koncepcja identyfikacji osiedli mieszkaniowych przyjaznych seniorom w aspekcie wyznaczników infrastrukturalnych i krajobrazowych.
 • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa: nauki o Ziemi; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; badania krajobrazu
 • Tematyka badań naukowych: 
  • badania krajobrazu;
  • ocena i waloryzacja przestrzeni;
  • analizy przestrzenne;
  • modelowanie procesów społeczno-gospodarczych;
  • wielokryterialne modelowanie procesów urbanizacyjnych
 • Dydaktyka: Systemy Informacji Geograficznej, Geografia społeczno-ekonomiczna, Regiony turystyczne Świata, Regiony turystyczne Polski, Modelowanie przestrzeni, Geostatystyka, Geoinformacja w planowaniu przestrzennym