Patrycja Szarek-Iwaniuk

Patrycja Szarekmgr Patrycja Szarek-Iwaniuk   e-mail

orcid   https://orcid.org/0000-0003-4268-3789

 • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Pokój: P15/101
 • Konsultacje: Konsultacje
 • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa:  nauki społeczne; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
 • Tematyka badań naukowych: 
  • rozwój regionalny i lokalny,
  • zagospodarowanie przestrzenne,
  • partycypacja społeczna,
  • Smart City.
 • Dydaktyka: urbanistyka, zintegrowany rozwój przestrzenny miasta.