dr Anna Daszewska

Pracownicy

dr Anna Daszewska

Pokój:

Telefon:

E-mail: anna.daszewska(at)uwm.edu.pl


Życiowe motto:
„Idź zawsze do przodu. Nie oglądaj się wstecz, o nie”. /Maciej Balcar/

I. Wykształcenie:

 • 2015 – tytuł doktora socjologii; temat pracy doktorskiej: „Roberta Wuthnowa koncepcja socjologii religii”; praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Janusza Mariańskiego w Instytucie Socjologii KUL Jana Pawła II w Lublinie;
 • 2008 – dyplom ukończenia studiów podyplomowych; kierunek: podstawy przedsiębiorczości, UWM w Olsztynie;
 • 2004 – tytuł magistra filologii angielskiej; temat pracy magisterskiej: ”Conceptual Metaphors of Cyberlanguage”; praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Very Zabotkiny w Katedrze Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie;
 • 2002 – tytuł licencjata filologii angielskiej; temat pracy licencjackiej: ”Mary Norton’s The Borrowers and the Ideology of the British Empire”; praca napisana pod kierunkiem
  dr Anety Wojtasik w Katedrze Filologii Angielskiej UMK w Toruniu;
 • 2002- dyplomowe studia z języka angielskiego; Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
  w Szczytnie.

II. Działalność dydaktyczna:

 • Metodologia nauk społecznych;
 • Nowe media w badaniach socjologicznych;
 • Podstawy marketingu i badań rynkowych;
 • Praktyczna nauka języka angielskiego;
 • Metodyka nauczania języka angielskiego.

III. Działalność organizacyjna:

 • właściciel firmy: Szkoła Językowa „AZS” w Szczytnie (2005-2021);
 • przewodnicząca Zespołu Języków Obcych w Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie (2008-2009);
 • egzaminator maturalny OKE w Łomży (2005-2021).

IV. Działalność naukowo-badawcza:

a) zainteresowania badawcze:

 • Socjologia religii;
 • Socjologia edukacji;
 • Nowe media;
 • Marketing;
 • Przedsiębiorczość.

b) udział w konferencjach i seminariach:

 • Anna Daszewska, ”Teaching English Online Based on the Experience of  the ‚AZS’ Language School in Szczytno”, przemówienie na konferencji: XVII International Conference ”Applied Psychology: Digital Technology in Pedagogy and Psychology”, State Social and Humanistic University, Kolomna, 17.02.2021.
 • Anna Daszewska, „Religia i duchowość w ujęciu Roberta Wuthnowa”,
  [w:] M. Szulakiewicz, Ł. Dominiak (red.), „Religie w dialogu Kultur / Religions in the Dialogue of Cultures. V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy”, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, UMK, Toruń 2017, t.1, s. 186-187.
 • Międzynarodowa konferencja metodyczna w Barcelonie w ramach  Europejskiego Projektu Sokrates, 2005;

c) najważniejsze publikacje:

 • Magdalena Adamus, Anna Daszewska, „Agresja i jej związek z niedojrzałością dziecka jako    przejaw uczestnictwa społecznego”, [w:] Marian Piotr Kysiak (red.), „Rodzina bez uzależnień”, Komenda Powiatowa Policji w Kolnie oraz samorządy powiatu koleńskiego, Kolno 2011, s. 131-137.
 • Anna Daszewska, „Janusz Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa 2010”, [w:] „Ateneum kapłańskie”, z. 1 (617), t. 158 (2012), str. 198-201.
 • Anna Daszewska, „Globalizacja, tożsamość, wartości w ujęciu Roberta Wuthnowa”, (artykuł przyjęty do druku w 2021r. w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie).

d) dodatkowo:

 • Warsztaty: „Jak przeciwdziałać i radzić sobie z oznakami wypalenia zawodowego”, W-M ODN w Olsztynie, 2008;
 • Kurs: „Metodyka tworzenia lekcji multimedialnych”, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Olsztynie, 2007;
 • Kurs: „Szkolenie LB– Podstawy internetu w dydaktyce”, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 2002;
 • Dwutygodniowy wolontariat na Węgrzech – nauczanie języka angielskiego, 2001.

Możliwość komentowania została wyłączona.