prof. dr hab. Marek Sokołowski

125 lat GO - debata

Pracownicy

prof. dr hab. Marek Sokołowski

pokoje: 119, 129
tel.: (089) 533-83-90, (089) 524-65-72
e-mail: mar_sokolowski(et)op.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto:

Konstandinos Kawafis (1863-1933)

Itaka

Jeżeli do Itaki wybierasz się w podróż,
niech będzie to podróż długa,
pełna przygód i nauk.
Lestrygonów, Cyklopów, gniewnego Posejdona
nie musisz się obawiać.
Jeżeli będziesz myślą szybował wysoko,
a umysł twój i ciało będą ciągle zdolne
do wzruszeń nieprzeciętnych,
nikt z nich ci nie zagrozi.
Jeśli nie masz ich w sobie i sam ich nie wskrzesisz,
Lestrygonów, Cyklopów, gniewnego Posejdona
nie spotkasz na swej drodze.

Niech będzie to podróż długa.
Obyś o letnim brzasku
– urzeczony, szczęśliwy –
wiele razy zawijał do nieznanych portów;
i bywał u Fenicjan w ich hadlowych stacjach,
i kupował tam od nich drogocenne rzeczy:
perły, koral i bursztyn, i drewno z hebanu,
i wszelkiego rodzaju pachnące olejki,
podniecające pachnidła, ile tylko zechcesz;
i odwiedził niejedno z wielu miast egipskich
i uczył się tam od tych, co posiedli wiedzę.

Bylebyś nie zapomniał nigdy o Itace,
o twoim przeznaczeniu – masz do niej dopłynąć.
Lecz nie śpiesz się w podróży.
Niech trwa długo – latami.
Lepiej byś był już stary, gdy dotrzesz do wyspy,
i na tyle zasobny w dobra tego świata,
by już nie oczekiwać od Itaki bogactw.

Itaka dała ci upajającą podróż.
Nie wyruszyłbyś w drogę, gdyby jej nie było.
Cóż więcej miałaby dać?

I gdyby była biedna, nie oszukała cię.
Zdobyłeś przez nią mądrość i ogrom doświadczeń,
a wraz z nimi świadomość, co znaczy – Itaka.

(tłum. Antoni Libera)

 

O mnie

Profesor nauk humanistycznych, medioznawca i socjolog kultury, w swoich pracach zajmuje się kulturową rolą mediów we współczesnym społeczeństwie, antropologią i socjologią nowych mediów, kulturą popularną. Teoretyk oraz praktyk działań medialnych, w przeszłości wieloletni przewodniczący Rady Programowej Telewizji Polskiej, oddział w Olsztynie, członek Rady Programowej Radia Olsztyn S.A.

 

Wykaz publikacji

I. Książki autorskie

 1. Plecami do kina?, Olsztyn 1993, ss. 175.
 2. Wokół zagadnień audiowizji. Szkice o filmie, telewizji, wideo, Olsztyn – Warszawa, 1996, ss. 132.
 3. Kino znaczeń , Olsztyn 1998, ss. 192.
 4. Magiczny celuloid. Filmowe iluzje rzeczywistości, , Olsztyn – Warszawa 1999, ss. 150.
 5. Kościół, kino, sacrum. W poszukiwaniu definicji filmów o tematyce religijnej, Olsztyn 2002, ss. 216.
 6. Media wobec kulturowych przemian współczesności, Olsztyn 2003, ss. 155.
 7. Kultura – Media – Komunikacja wiary. Wybrane problemy aksjologii w społeczeństwie informacyjnym, Olsztyn 2007, ss. 252.
 8. (R)ewolucja w komunikacji. Wprowadzenie do medioznawstwa, Warszawa 2010, ss. 264.
 9. W lustrze mediów. Wizerunki wybranych subkultur, grup społecznych i zawodowych, Toruń 2012, ss. 393.
 10.  Od realu do wirtualu. Szkice o mediach i dziennikarstwie,  Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 322.
 11. Słowo, obraz, dźwięk. Wprowadzenie do historii mediów, Wyd. UWM Olsztyn 2016, ss. 289.
 12. Inżynierowie społeczni i technologie zdobywania władzy. Studia nad manipulacją i propagandą, (współautor W. K. Szalkiewicz), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017, ss.569.
 13. Humor i Władza. Wprowadzenie do gelotologii politycznej (współautor W. K. Szalkiewicz), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, ss. 342.
 14. Logos, Ethos i Pathos III RP i IV RP. Dyskurs komunikacyjny polityki (współautor W. K. Szalkiewicz), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ss. 369.
 15. Marek Sokołowski, „Obrazy i wizerunki. Studia nad kulturą audiowizualną”, Toruń 2020, ss. 201 ,ISBN 978-83-8180 -217-8.

II. Redakcja monografii zbiorowych
1. Wyzwania pedagogiki medialnej – nowe perspektywy XXI wieku, Olsztyn 2000, ss. 350.
2. Teoria i praktyka edukacji medialnej. Modele – konteksty – interpretacje, Olsztyn 2002, ss. 339.
3. Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria – praktyka – oddziaływanie, Olsztyn 2003, ss. 650.
4. Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych,, Olsztyn 2004, ss. 487.
5. Oblicza Internetu, Elbląg 2004, ss. 296.
6. U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku. Nurty – kategorie – idee, Olsztyn 2005, ss. 662.
7. Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, Elbląg 2005, ss. 441.
8. Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej, Olsztyn 2006, ss. 415.
9. Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, Elbląg 2006, ss. 510.
10. Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, Warszawa 2007, ss. 443.
11. (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje. Olsztyn 2007, t. I, ss. 395; t. II, ss. 268.
12. Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, Elbląg 2007, ss. 428.
13. Ryszard Kapuściński. Próba portretu, Warszawa 2008, ss. 193.
14. Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu (współredaktor: W. Muszyński), Toruń 2008, ss. 368.
15. Homo creator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, (współredaktor: W. Muszyński), Toruń 2008, ss. 335.
16. Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, Toruń 2008, ss. 443.
17. Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Toruń 2008, ss. 395.
18. Oblicza Internetu. Opus Uniwersale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu, Elbląg 2008, ss. 286.
19. Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, Toruń 2009, ss. 290.
20. Media a komunikowanie polityczne, Toruń 2009, ss. 367.
21. Arystokratyzm ducha. Kino Krzysztofa Zanussiego, Warszawa 2009, ss. 264.
22. Syndrom pawia i papugi. 20 lat transformacji ustrojowej Polski, Toruń 2010, ss. 264.
23. Nowe media. Nowe interpretacje, Warszawa 2010, ss. 230.
24. Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania, Warszawa 2010, ss. 276.
25. Oblicza Internetu. (Re)definiowanie sieci, Elbląg 2010, ss. 258.
26. Artystyczne poszukiwania Jerzego Skolimowskiego, Olsztyn 2011, ss. 233.
27. Transformacja polskiego systemu medialnego, Toruń 2011, ss. 292.
28. Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów (współredakcja R. Sierocki), Toruń 2011, ss. 314.
29. Oblicza Internetu. Internet jako przestrzeń komunikacji i dialogu, Elbląg 2012, ss.357.
30. Strefa filmu. Kino Andrieja Tarkowskiego, (współredakcja I. A. Ndiaye), Toruń 2013, ss.383.
31. Nowe media i wyzwania współczesności, Toruń 2013, ss.368.
32. Kreowanie przestrzeni w cyfrowym świecie. Wpływ mediów na rzeczywistość polityczną oraz funkcjonowanie ruchów społecznych i religijnych w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej (współredakcja M. Łyszczarz, Stefan M. Marcinkiewicz), Toruń 2014, ss. 285.

33. Oblicza Internetu. Sieciowe dyskursy.(Roz)poznawanie cyfrowego świata, Elbląg 2014, Wyd. PWSZ Elbląg, (red. naukowa), ss.466.

34. Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później, Olsztyn 2015, Wyd UWM Olsztyn,(red. naukowa),ss.176.

35. Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2016, ss. 166.

36. Media i religia. Nowy kontekst komunikacji,(współredakcja) R. Sierocki, A. Zduniak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2016, ss. 233.

37. Radio w cyfrowym świecie. Teorie nowych mediów oraz konteksty międzynarodowe,Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2016, ss. 156.

38. Radio w cyfrowym świecie. Regionalne rozgłośnie radiowe, (współredakcja) M. Łyszczarz, Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2016, ss. 157.

39. Przekonać, pozyskać, skłonić. Re-wizje. Teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2020, ss. 440.

40. „Zatruta studnia”? Media w czasach pandemii COVID-19, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021, ss. 412.

41. „Od słów do czynów”. Rzecz o demagogii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022, ss. 269.

42. „Postpolityka, postprawda, populizm. Definiowanie (nie)oczywistych pojęć”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022, ss. 258.

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.