dr Lidia Domańska

Lidia DomanskaPracownicy
dr Lidia Domańska

Pokój 116
Telefon: (89) 524 65 84
e-mail:  lidia.domanska(et)uwm.edu.pl

dr Lidia Domańska – jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Socjologii od 01.02.2005r. W roku akademickim 2012/2013 została powołana na członka Wydziałowej Komisji Dydaktycznej i pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Studentów Socjologii QUAERO. Jej zainteresowania naukowo–badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętej problematyki kapitału ludzkiego i rynku pracy. Prace badawcze mają charakter zarówno poznawczy, jak i użyteczny. Jest autorką monografii i wielu publikacji naukowych, artykułów, opracowań i ekspertyz. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie realizacji projektów, w tym z partnerami zagranicznymi. Występuje jako ekspert w zespołach ds. opracowywania dokumentów strategicznych i komisjach oceny projektów.
Wykształcenie

 • 2010/2011 udział w szkoleniu Komercjalizacja badań naukowych na UWM w Olsztynie
 • 2008 – Studia Podyplomowe Uniwersytet Gdański: Psychologia Zarządzania Organizacją
 • 2007 – Studia Podyplomowe WSzNS Lublin – Doradztwo Zawodowe
 • 2002 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny – Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii
 • 2000 – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Studia Podyplomowe – Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Prowadzona dydaktyka

 • Polityka społeczna
 • Socjologia organizacji
 • Socjologia medycyny/w medycynie
 • Komunikacja społeczna

Udział w projektach badawczych UWM

 • 1. UWM Olsztyn 2005: Badania dot. osób długotrwale bezrobotnych w powiecie kwidzyńskim – kierownik badań.
 • 2. UWM Olsztyn 2003: Rynek pracy a działalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw – członek zespołu badawczego.
 • 3. UWM Olsztyn 2002: Społeczne problemy środowisk popegeerowskich – członek zespołu badawczego.

Członkostwo w organizacjach    

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne – od 2006r.
 • Komisja ds. Pracy i Polityki Socjalnej Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy RP z Obwodem Kaliningradzkim FR, przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie – od 2005r.

 

Publikacje samoistne wydawniczo

 • Lidia Domańska, 2003: Deprywacja potrzeb byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, Toruń: Wyd. UMK.

Możliwość komentowania została wyłączona.