dr Michał Łyszczarz

1-michal lyszczarz2Pracownicy
dr Michał Łyszczarz

pokój 109
telefon: (89) 524-65-88
e-mail:  michal.lyszczarz(et)uwm.edu.pl

 

 

 

 

 

Wykształcenie

 • 2013: studia podyplomowe: Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego – studia podyplomowe dla pracowników naukowych, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie,
 • 2011: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (rozprawa pt. Religia i tożsamość. Socjologiczne studium młodego pokolenia Tatarów w Polsce, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin);
 • absolwent studiów magisterskich z socjologii i politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zatrudnienie

 • adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

Przynależność do organizacji

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 • Rady Wspólna Katolików i Muzułmanów (od 2012 członek Komisji Rewizyjnej)
 • Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (w latach 2005-2009 członek sądu koleżeńskiego Katowickiego Oddziału Regionalnego PTTK; od 2009 sekretarz komisji rewizyjnej Katowickiego Oddziału Regionalnego PTTK).

Zainteresowania naukowe

 • socjologia religii, zwłaszcza dialog chrześcijańsko-muzułmański, współczesne przemiany religijności oraz problemy integracji społecznej wspólnot muzułmańskich w Europie;
 • oblicza współczesnej kultury (m.in. globalna obecność kultury arabsko-muzułmańskiej; zjawisko kiczu w kulturze popularnej)
 • zagadnienia związane z etnicznością i specyfiką kulturową obszarów pogranicza.

Działalność ekspercka

 • (wraz z Katarzyną Górak-Sosnowską) Znaczenie religii dla zachowania i rozwoju tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – Tatarzy (Warszawa 2010), ekspertyza wykonana na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP

Publikacje

Michał Łyszczarz, Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Muzułmański Związek Religijny w RP, Olsztyn-Białystok 2013, ss. 317, ISBN 978-83-64358-21-0

Do pobrania:  okładka  spis treści
publikacje m.in. w: Przeglądzie Teologicznym (Collectanea Theologica), Szkole Serafickiej – Seria Nowa oraz periodykach wydawanych przez tatarską wspólnotę etniczną oraz społeczność muzułmańską w Polsce (As-Salam, Przegląd Tatarski, Życie Tatarskie, Muzułmanie Rzeczypospolitej).

Nagrody

 • stypendium Ministra Edukacji Narodowej (trzykrotnie)
 • Rektorski List Rekomendacyjny dla najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego
 • stypendium Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.