dr Radosław Sierocki

Pracownicy
dr Radosław Sierocki

Pokój 109
Telefon: (89) 524 65 90
e-mail: radoslaw.sierocki(et)uwm.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie

2018    studia podyplomowe Data Science w praktyce, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2017    doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praca doktorska: Praktykowanie religii w społecznej przestrzeni nowych mediów

2007    studia podyplomowe Pedagogika nauczycielska, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii w Olsztynie

2005    magister etnologii, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2003    magister socjologii, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zainteresowania

  • socjologia mediów, nowych mediów, internetu
  • socjologia religii
  • analiza sieci społecznych (social network analysis)
  • trendy społeczne
  • nauki społeczne i data science

 

Publikacje

Sierocki, Radosław. 2021. Zróżnicowanie Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Analiza sieciowa katolickich stron na Facebooku, „Przegląd Religioznawczy” 1(279), s. 77-95.

Sierocki, Radosław. 2021. Metafory medialne SARS-CoV-2 i COVID-19. W: Marek Sokołowski (red.), „Zatruta studnia”? Media w czasach pandemii COVID-19. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 247-306.

Sierocki, Radosław. 2020. Propaganda „kłamstwa klimatycznego”. W: Marek Sokołowski (red.), Przekonać, pozyskać, skłonić. Re-wizje. Teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy. Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 270-290.

Sierocki. Radosław. 2018. Praktykowanie religii w nowych mediach. Katolicka przestrzeń Facebooka. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2018, 311.

Łyszczarz Michał, Radosław Sierocki, Marek Sokołowski, 2018. Wprowadzenie. W stronę socjologii mediów. Tematy (nie)obecne, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 14 (3), s. 5-12.

Sierocki, Radosław, Andrzej Kucner, Grzegorz Pacewicz, Anna Rutkowska, Jacek Sobota, Magdalena Sternicka-Kowalska, Radosław Szulc, Marzena Świgoń, Piotr Wasyluk. 2018. Trendy: interpretacje i konfrontacje, Olsztyn: Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, 230. 

Sierocki, Radosław. 2017. How ICT tools intervene in public consultations, W: Anna Przybylska (red.), ICT for dialogue and inclusive decision-making, Berlin: Peter Lang GmbH, s. 137-161.

Sierocki, Radosław. 2017. Stół w kulturze posttradycyjnej. Znaczenia, wieloznaczności, sprzeczności. W: Andrzej Kucner, Piotr Wasyluk (red.), Stół przyszłości. Olsztyn: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 73-108.

Sierocki, Radosław, Marek Sokołowski, Agnieszka Zduniak (red.). 2016. Media i religia. Nowy kontekst komunikacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Sierocki, Radosław. 2016. Mediatyzacja i mediacja religii. W: Radosław Sierocki, Marek Sokołowski, Agnieszka Zduniak (red.). Media i religia. Nowy kontekst komunikacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 37-60.

Sierocki, Radosław. 2016. Nowe media, nowe formy temporalności i czas religijny. W: Marek Sokołowski (red.), Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 107-140.

Sierocki, Radosław, Andrzej Kucner, Marzena Świgoń, Radosław Szulc, Piotr Wasyluk. 2015. Analiza i kreowanie trendów. Projekt i badania. Olsztyn: Instytut Filozofii UWM, s. 145.

Sierocki, Radosław. 2014. Resources of potential memory and town’s identity policy. A case of dispute around the figure of Nicolas Copernicus. In: Krzysztof Narojczyk (ed.). Between Oblivion and the New Order. From research on relationship among memory cultures in former East Prussia after World War Two. Studies and Sketches. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie, s. 171-190.

Sierocki, Radosław. 2014. Aktywizowanie zasobów pamięci potencjalnej i polityka tożsamościowa miasta. Przypadek „Baby pruskiej”. W: Krzysztof Narojczyk (red.). Meandy kultur pamięci na Warmii i Mazurach po 1945 r. Studia i szkice. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie, s. 205-223.

Sierocki, Radosław, Rafał Kleśta-Nawrocki, Jacek Kowalewski. 2014. Praktykowanie pamięci. Olsztynianie – rekonesans antropologiczny. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie, s.397.

Sierocki, Radosław. 2013. Środowiska komunikacji i kultury pamięci Olsztyna. W: Krzysztof Narojczyk (red.). Olsztyn jako region pamięci w latach 1945-1989. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie, s. 145-172.

Sierocki, Radosław. 2013. Beatyfikacja 2011. Religia i popkultura. W: Piotr Żuk (red.), Kulturowo-polityczny AVATAR? Kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa, s. 249-276.

Sierocki, Radosław. 2013. Środowisko komunikacyjne w kształtowaniu pamięci miasta. W: Krzysztof Narojczyk (red.). Olsztyn jako region pamięci w latach 1989-2013. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie, s. 17-37.

Sierocki, Radosław. 2013. Żałoba narodowa w Polsce. Wydarzenie medialne w przestrzeni internetu. W: Katarzyna Pokorna-Igantowicz, Stanisław Jędrzejewski i Joanna Bierówka (red.), Nowe media a praktyki komunikacyjne. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, s. 149-169.

Sierocki, Radosław. 2013. Zaufanie społeczne a nowe media. W: Zbigniew Rykiel i Jarosław Kinal (red.), Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej internetu, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 109-131.

Sierocki, Radosław i Aleksandra Drzał-Sierocka. 2012. Reprezentanci codzienności w przekazach telewizyjnych, czyli o zwykłym człowieku na ekranie telewizora. W: Konstanty Strzyczkowski i Tomasz Maślanka (red.), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwo UW, s. 129-145.

Sierocki, Radosław. 2011. Media i ufność. Na marginesie teorii George’a Gerbnera W: Mariusz Fierek i Wioletta Mikołajczewska (red.). Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i zarządzania w administracji. Gdańsk: Wyd. GWSA, 93-115.

Sierocki, Radosław i Jacek Kowalewski. 2011. „Zaczęli po prostu ci ludzie, ci starzy, po prostu zaczęli historię”. Lokalne i ponadlokalne spory o wiejski kamień. W: Tomasz Rakowski i Anna Malewska-Szałygin (red.). Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań. Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, s. 185-228.

Sierocki, Radosław i Marek Sokołowski. 2011. Metafory sieci. (Re)definicje Internetu. W: Marek Jeziński (red.). Nowe media w systemie komunikowania. Edukacja i cyfryzacja, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 17-38.

Sierocki, Radosław. 2011. Między strukturą a communitas: listy do telewizji w czasie żałoby. W: Marek Sokołowski (red.), Transformacja polskiego systemu medialnego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 48-73.

Sierocki, Radosław, Marek Sokołowski (red.). 2011. Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 314.

Sierocki, Radosław. 2011. Religion, Nation, Media. National Mourning in Poland after 1989. „Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. Special Issue”, Alba Iulia, p. 357-373.

Sierocki, Radosław. 2010. Powstanie warszawskie: polityka pamięci i kultura popularna. W: Marek Jeziński, Barbara Brodzińska, Łukasz Wojtkowski (red.), Nowe media. Między tradycjonalizmem a kulturą popularną, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 118-130.

Sierocki, Radosław. 2009: „Nie ja jestem twórcą tego spektaklu”. „Relacjonowanie” olsztyńskiej afery ratuszowej w mediach na przykładzie telewizji lokalnej. W: Marek Sokołowski (red.), Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 261-288.

Sierocki, Radosław. 2008. Kultury rzeczy. W: Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, Marta Śliwa (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, Olsztyn: Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, s. 175-184.

Sierocki, Radosław. 2006. Czy możliwa jest modlitwa przez Internet? W: Marek Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, Elbląg: Wyd. PWSZ w Elblągu, s. 155-165.

Sierocki, Radosław. 2006. Media jako „przedłużenia człowieka” a pamięć kulturowa. W: Marek Sokołowski (red.), Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej, Olsztyn: Algraf, s.  85-99.

 

Udział w konferencjach i seminariach (wybrane)

2021    Religious Identity and the Media. Methods, concepts, theories, and new research avenues, University of Bremen, IFiS PAN w Warszawie, referat: Religion, Internet, and Social Network Analysis

2021    Aktualnyje trendy socjalnoj dinamiki, Lingwistyczny Uniwersytet im. Dobroliubowa w Niżnym Nowogrodzie, referat: Media metaphors of SARS-CoV-2 and COVID-19.

2019    XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, PTS, Wrocław, referat: Od internetu 1.0 do 3.0 – od kultury zaufania do kultury domyślnej nieufności.

2019    V Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, PTKS, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Warszawa, referat: Internet 4.0 – strategie wplatania w codzienność.

2018    Religia w społecznym kontekście. Etniczność – kultura – struktura, Katedra Socjologii UWM, Olsztyn, referat: Kościół w nowych mediach. Analiza sieciowa

2018    Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem bullyingu i cyberbullyingu jako nowych form agresji rówieśniczej, Konferencja edukacyjna, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, referat: Nowe media, nowe formy uspołecznienia, nowe formy przemocy

2017    Future Thinking. Po co i jak analizować trendy? Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM, Olsztyn, referat: Dlaczego rozmowa z 6 osobami przyniesie więcej informacji niż 5 tysięcy ankiet – o badaniach jakościowych w praktyce.

2017    W stronę socjologii mediów. Tematy (nie)obecne, Olsztyn, referat: Projektowanie mediów – projektowanie społeczeństwa.

2017    Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ, Katowice, referat: Zaufanie, nieufność, nowe media.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.