dr Radosław Sierocki

1-Radoslaw Sierocki-001Pracownicy
dr Radosław Sierocki

Pokój 109
Telefon: (89) 524 65 90
e-mail: rsierocki(et)wp.pl

 

 

I. Wykształcenie

 • magister socjologii (Instytut Socjologii UMK, Zaangażowanie religijne w kultach neopogańskich na przykładzie Rodzimego Kościoła Polskiego, promotor: dr Paweł Załęcki)
 • magister etnologii (Katedra Etnologii UMK, Być w PRL. Studium z antropologii współczesności, promotor: prof. Ewa Nowina-Sroczyńska)

II. Działalność dydaktyczna

 • Antropologia kulturowa
 • Metodologia nauk społecznych
 • Statystyka
 • SPSS

III. Działalność organizacyjna

 • sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej

IV. Działalność naukowo-badawcza

a) zainteresowania badawcze

 • antropologia społeczna
 • antropologia i socjologia nowych mediów
 • socjologia religii
 • antropologia i socjologia pamięci

b) udział w projektach badawczych

 • 2012-2013, udział w badaniach Związki kultur pamięci w dawnych Prasuach Wschodnich po 1945 roku. Analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy. Kierownik badań: dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM); współwykonawca
 • czerwiec 2012, udział w badaniach na temat praktyk kibicowania i przestrzeni publicznej podczas EURO 2012 prowadzonych przez Instytut Badania Przestrzeni Publicznej w Warszawie; badacz terenowy
 • luty-lipiec 2010, Ujawnianie mechanizmów lobbingu na szczeblu samorządu terytorialnego udział w badaniach prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie jako badacz i autor studiów przypadków z województwa warmińsko-mazurskiego
 • wrzesień – listopad 2008, udział w badaniach Czas wolny, świadomość kulturalna i kompetencje kulturalne. Zróżnicowanie i stan kultury w Polsce prowadzonych pod kierownictwem prof. Wojciecha Burszty na potrzeby Raportu o stanie i zróżnicowaniu kultury miejskiej dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; badacz terenowy
 • wrzesień – październik 2005, przygotowanie, realizacja i raport z badań na temat szans rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji ludności wiejskiej na obszarach dotkniętych wysokim bezrobociem. Badania prowadzone dla stowarzyszenia Szydłowieckie Forum Gospodarcze w Szydłowcu.

c) udział w konferencjach i seminariach

 • 16-17 października 2012, Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski, Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością, referat: Zaufanie społeczne i nowe media
 • 6-7 września 2012, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Alba Iulia (Rumunia), Dying and Death in 18th – 21st Century Europe, referat: Facebook, Death and Beyond. Social Network Sites and the Dead (Users’) Accounts
 • 29 września – 1 października 2011, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Alba Iulia (Rumunia), Dying and Death in 18th – 21st Century Europe, referat: Religion, Nation, Media. National Mourning in Poland After 1989.
 • 17-18 czerwca 2011, Wrocław, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytut Problemów Europejskich, Kulturowo-polityczny AVATAR? Kultura popularna jako obszar konfliktów społecznych i źródło wzorów kulturowych dla współczesnego społeczeństwa, referat: Jan Paweł II Superstar. Religia i popkultura.
 • 18-19 maja 2011, Olsztyn, Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy? Społeczne konsekwencje transformacji polskiego systemu medialnego, referat: Między strukturą a communitas: listy w czasie żałoby
 • 21-22 września 2010, Wrocław, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Komunikacja wobec wyzwań współczesności,  referat: Reprezentacje globalnych zagrożeń w mediach lokalnych.
 • 15-17 września 2010, Lublin,  II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, referat: Żałoba narodowa w Polsce. Analiza antropologiczna przekazów medialnych
 • 17-18 maja 2010, Warszawa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Kultury i Komunikowania Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Między refleksją a rutyną, referat: Reprezentanci codzienności w przekazach telewizyjnych (wspólnie z Aleksandrą Drzał-Sierocką).
 • 15-16 października 2009, Kraków, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Kulturowej AGH, Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, referat: FAQ, lifehacking i metafora defragmentacji a integrowanie się wspólnoty wyznania mniejszościowego na przykładzie KEA-owców
 • 28-29 października 2009, Toruń, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Sztuka i polityka: muzyka popularna, referat: Powstanie Warszawskie: polityka pamięci i kultura popularna.

 

d)) najważniejsze publikacje

Książka pod redakcją

 • •2011: Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek [współredakcja z Markiem Sokołowskim].

Publikacje

 • 2013: Beatyfikacja 2011. Religia i popkultura, [w:], Piotr Żuk (red.), Kulturowo-polityczny AVATAR? Kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa, s. 249-276.
 • 2013: Żałoba narodowa w Polsce. Wydarzenie medialne w przestrzeni internetu, [w:]  K. Pokorna-Igantowicz, S. Jędrzejewski i J. Bierówka (red.), Nowe media a praktyki komunikacyjne, Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Kraków, 149-169
 • 2013: Zaufanie społeczne a nowe media, [w:] Z. Rykiel i J. Kinal (red.), Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej internetu, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 109-131.
 • 2012: Żałoba narodowa w Polsce. Wydarzenie medialne w przestrzeni Internetu, [w:] Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Jędrzejewicz, Joanna Bierówka, Nowe media a praktyki komunikacyjne, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, s. 149-169
 • 2012: Reprezentanci codzienności w przekazach telewizyjnych, czyli o zwykłym człowieku na ekranie telewizora, [w:], Konstanty Strzyczkowski i Tomasz Maślanka (red.), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwo UW. [razem z Aleksandrą Drzał-Sierocką]
 • 2011: Religion, Nation, Media. National Mourning in Poland after 1989, “Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. Special Issue”, Alba Iulia, p. 357-373.
 • 2011, Media i ufność. Na marginesie teorii George’a Gerbnera, [w:] M. Fierek i W. Mikołajczewska (red.), Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i zarządzania w administracji, Gdańska: Wyd. GWSA.
 • 2011: ”Zaczęli po prostu ci ludzie, ci starzy, po prostu zaczęli historię”. Lokalne i ponadlokalne spory o wiejski kamień, [w:]  Tomasz Rakowski i Anna Malewska-Szałygin (red.), Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, s. 185-228 [razem z Jackiem Kowalewskim]
 • 2011: Metafory sieci. (Re)definicje Internetu, [w:] Marek Jeziński (red.), Nowe media w systemie komunikowania. Edukacja i cyfryzacja, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 17-38.[razem z Markiem Sokołowskim]
 • 2011: Między strukturą a communitas: listy do telewizji w czasie żałoby, [w:] Marek Sokołowski (red.), Transformacja polskiego systemu medialnego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 48-73.
 • 2010: Powstanie warszawskie: polityka pamięci i kultura popularna, [w:] Marek Jeziński, Barbara Brodzińska, Łukasz Wojtkowski (red.), Nowe media. Między tradycjonalizmem a kulturą popularną, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 118-130.
 • 2009: „Nie ja jestem twórcą tego spektaklu”. „Relacjonowanie” olsztyńskiej afery ratuszowej w mediach na przykładzie telewizji lokalnej, [w:] Marek Sokołowski (red.), Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 261-288.
 • 2008: Kultury rzeczy, [w:] Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, Marta Śliwa (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, Olsztyn: Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, s. 175-184.
 • 2006: Czy możliwa jest modlitwa przez Internet?, [w:] Marek Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, Elbląg: Wyd. PWSZ w Elblągu, s. 155-165.
 • 2006: Media jako „przedłużenia człowieka” a pamięć kulturowa, [w:] Marek Sokołowski (red.), Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej, Olsztyn: „Algraf”, s.  85-99.

Poza tym

 

 

Komentarze są wyłączone.