dr Magdalena Sternicka-Kowalska

1-Magda Sternicka

Pracownicy 
dr Magdalena Sternicka-Kowalska

Pokój 123
Telefon: (89) 524 65 84
e-mail: sternicka.magda(et)gmail.com

 

 

 

Życiowe motto:
„Zawsze myśl godzinę, rób pięć minut. Nigdy odwrotnie” /Franciszek Sternicki/

I.    O mnie:
Jestem pracownikiem Katedry Socjologii UWM od 2008 roku oraz absolwentką studiów socjologicznych, choć odkąd sięgam pamięcią zawsze czułam się socjologiem (wcześniej niewątpliwie amatorem). Moje hobby to nieustanna obserwacja różnorodnych fenomenów o charakterze społeczno-kulturowym „dziejących się” zarówno w przestrzeni realnej, jak i wirtualnej. Ciekawią mnie niezwykli i zwykli ludzie. Jedni i drudzy mnie zadziwiają, bez jednych i drugich nie potrafię żyć. Dlatego pewnie większość rzeczy, które lubię robić zakłada towarzystwo innych osób (dyskusje, gry planszowe czy górskie wędrówki – rzecz jasna nie samotne…).

II.    Wykształcenie:

 • 2008 – tytuł magistra socjologii; temat pracy magisterskiej: „Religijność i jej przemiany w środowisku młodzieży wiejskiej”; praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Kalety w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • 2006 – tytuł licencjata socjologii samorządu terytorialnego; temat pracy licencjackiej: „Ubóstwo na wsi i jego zwalczanie. Na podstawie badań w gminie Ostróda”; praca napisana pod kierunkiem dr Wojciecha Muszyńskiego w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III.    Działalność dydaktyczna:

 • Socjologia
 • Socjologia obszarów wiejskich
 • Socjologia miasta
 • Pakiet obliczeniowy SPSS
 • Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich
 • Uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i kulturze

IV.    Działalność organizacyjna:

 • członek Pracowni Studiów Regionalnych Katedry Socjologii UWM (2013-  );
 • sekretarz ogólnopolskiej konferencji naukowej „Oblicza regionalizmu. Tożsamość – idee – praktyka” (25.10.2013);
 • opiekun Naukowego Koła Socjologów UWM w Olsztynie (październik 2009-  listopad 2012);
 • członek Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego (2009, 2010, 2012, 2014);
 • udział w działalności promującej UWM w Olsztynie – coroczne uczestnictwo w dniach otwartych Uczelni oraz udział w wyjazdach mających na celu promocję UWM wśród licealistów (2010, 2014);
 • autor konkursu na film krótkometrażowy „Mam tak samo jak ty miasto moje a w nim… – społeczne, kulturowe i estetyczne aspekty przestrzeni” organizowanego w ramach VIII edycji Olsztyńskich Dni Nauki z ramienia Katedry Socjologii UWM;
 • opiekun naukowy podczas studenckiego obozu badawczego w Bartoszycach (2014);
 • członek komitetu organizacyjnego i sekretarz ogólnopolskiej konferencji naukowej „Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych – możliwości i bariery” (Olsztyn 17 października 2014);
 • działalność popularyzująca naukę – wystąpienie w ramach cyklu wykładów otwartych realizowanych przez Katedrę Socjologii UWM, wygłoszony wspólnie z dr Elżbietą Subocz na temat „Mały ruch graniczny z Rosją w opiniach mieszkańców miasta przygranicznego”; wystąpienie podsumowujące wyniki badań socjologicznych na seminarium dotyczącym konsultacji społecznych w zakresie zagospodarowania obszaru Koszar Dragonów w Olsztynie (17.01.2015).

V.    Działalność naukowo-badawcza:
a)    zainteresowania badawcze
Zagadnienia związane z przestrzenią, rozwojem regionalnym i lokalnym a zwłaszcza problematyką obszarów wiejskich. Ponadto procesy ruchliwości przestrzennej ludności, zjawisko konsumeryzmu oraz nierówności społecznych (głównie) we współczesnych społeczeństwach.

b)    udział w projektach badawczych

 • 2014-2015 – ekspert ds. badań w projekcie „Konsultacje społeczne w zakresie zagospodarowania Koszar Dragonów w Olsztynie” realizowanego przez olsztyńskie stowarzyszenie „Warnija”;
 • 2014 – koordynator i członek zespołu badawczego w projekcie „Mały ruch graniczny z Rosją” realizowanego przez Katedrę Socjologii UWM oraz Instytut Socjologii UMCS;
 • 2014 – realizacja badań dotyczących ruchliwości przestrzennej mieszkańców gminy podmiejskiej w ramach pracy doktorskiej z wykorzystaniem przyznanych na ten cel środków z grantu wydziałowego dla młodych naukowców;
 • 2010 – ekspert ds. badań w międzynarodowym projekcie badawczym „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” realizowanym przez instytucję ERKON w Elblągu;
 • 2009 – członek zespołu badawczego w projekcie    „Diagnoza potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy” realizowanym przez Centrum Badań Społecznych UWM w Olsztynie.

c)    udział w konferencjach i seminariach

 • Udział w międzynarodowej konferencji naukowej: Sąsiedztwa III RP – Rosja, Wrocław 15-16.10.2015. Tytuł wystąpienia: Mały ruch graniczny z perspektywy mieszkańców obszaru pogranicza polsko-rosyjskiego.
 • Udział w Seminarium Zakładu Obszarów Rustykalnych w IS UMK w Toruniu, Toruń marzec 2012. Tytuł wystąpienia: Determinanty dezaktywizacji zawodowej i zróżnicowanie postaw osób nieaktywnych zawodowo po 45 r. ż. w świetle wyników badania jakościowego.
 • Udział w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym: Małe tęsknoty? Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, Olsztyn 08-09.10.2009. Tytuł wystąpienia: Cyberprzestrzeń jako dostawca rozrywki oraz miejsce autokreacji – na przykładzie serwisu internetowego YouTube.
 • Udział w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym: Cudne manowce? Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie, Olsztyn 13-14.11.2008. Tytuł wystąpienia: Święta niedziela czy święty weekend? Konfrontacja tradycji i ponowoczesności.
 • Udział w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Redefinicje i reinterpretacje, Olsztyn 25-26.09.2008. Tytuł wystąpienia: Rodzina egalitarna – zmierzch hierarchii?
 • Udział w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym: Homo Creator czy Homo Ludens? Olsztyn, maj 2008. Tytuł wystąpienia: Clubbing – nowa forma rozrywki w społeczeństwie konsumpcyjnym.

d)    najważniejsze publikacje

 • Sternicka-Kowalska M. (2018), Ruchliwość przestrzenna mieszkańców gminy podmiejskiej. Na podstawie badań w gminie Dywity, Toruń: Adam Marszałek, ss 358.
 • Sternicka-Kowalska M. (2015), Rural Poland at the Beginning of the 21st Century, „Eastern European Countryside”, nr 21/2015, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 177-183.
 • Subocz E., Sternicka-Kowalska M. (2015), Korzyści i koszty funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją w opiniach mieszkańców terenu przygranicznego, „Opuscula Sociologica” nr 2/2015, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 53-65.
 • Sternicka-Kowalska M. (2013), Regional Aspects of Social and Economic Restructuring in Eastern Europe, „Eastern European Countryside” nr19/2013, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 261-268.
 • Sternicka M. (2012), Zróżnicowanie postaw osób nieaktywnych zawodowo po 45. roku życia w świetle wyników badania jakościowego, „Polityka Społeczna” nr 11-12/2012, Warszawa: IPiSS, s. 27-32.
 • Sternicka M. (2010), Absolwent szkoły zawodowej jako współpracownik – obszary współpracy, [w:] Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy – pomiędzy teorią a praktyką. Badanie przedsiębiorstw i instytucji, (red.) E. Sikora-Wiśniewska, Olsztyn: Pracownia wydawnicza ElSet, s. 127-138.
 • Sternicka M. (2009), Cyberprzestrzeń jako dostawca rozrywki oraz miejsce autokreacji – na przykładzie serwisu internetowego YouTube, [w:] „Małe tęsknoty?” Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, (red.) W. Muszyński, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 84-95.
 • Sternicka M. (2008), Święta niedziela czy święty weekend? Konfrontacja tradycji i ponowoczesności, [w:] „Czas ukoi nas?” Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie, (red.) W. Muszyński, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 17-25.
 • Sternicka M. (2008), Rodzina egalitarna – zmierzch hierarchii?, [w:] Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, (red.) W. Muszyński, E. Sikora, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 290-303.
 • Sternicka M. (2008), Clubbing – nowa forma rozrywki w społeczeństwie konsumpcyjnym, [w:] Homo creator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, (red.) W. Muszyński, M. Sokołowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 226-234.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.