Centrum Badań i Projektów

Informacje dotyczące Centrum Badań i Projektów

Centrum Badań i Projektów jest jednostką ogólnouczelnianą.

  • Wspiera pracowników, doktorantów i studentów w pozyskiwaniu środków na badania naukowe i prace rozwojowe oraz realizacji projektów badawczych krajowych i międzynarodowych – zadania Działu Koordynacji Projektów Naukowych.
  • Realizuje strategię i politykę Uniwersytetu w zakresie prowadzenia oraz rozliczania projektów dydaktycznych i badawczych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym współfinansowanych ze środków UE – zadania Działu Koordynacji Projektów Rozwojowych.
  • Prowadzi działalność informacyjną dotyczącą Programu Ramowego Horyzont Europa – zadania Horyzontalnego Punktu Kontaktowego.
  • Koordynuje działania w celu przygotowania dyscyplin do ewaluacji jakości działalności naukowej oraz w zakresie rozwoju kadry naukowej – zadania Sekcji Ewaluacji Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej.

 

 

Kontakt i lokalizacja

Centrum Badań i Projektów

e-mail: cbip@uwm.edu.pl

tel. 89 523 35 52

tel. 89 524 52 53

 

Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia

ul. R. Prawocheńskiego 9

10-720 Olsztyn