Pion prorektora ds. polityki naukowej i badań

Prorektor ds. Polityki Naukowej i Badań

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

e-mail: jerzyj@uwm.edu.pl

Sekretariat

mgr Małgorzata Berdzik-Pampuch

tel: +48 89 523 35 67

e-mail: m.berdzik-pampuch@uwm.edu.pl

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 112

10-719 Olsztyn

Dyrektor

Anna Smoczyńska

tel. 89 523-35-52; 662-026-034

e-mail: smoczan@uwm.edu.pl

Lokalizacja biura

Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia

ul. R. Prawocheńskiego 9

10-720 Olsztyn

 

tel. 89 524-52-53

e-mail: cbip@uwm.edu.pl

Sekreatariat

Marzena Selwent

tel. 89 524 52 53

e-mail: marzena.selwent@uwm.edu.pl

Inspektor ds. budowlanych

Monika Cupała

tel. 89 523 32 93

e-mail: monika.cupala@uwm.edu.pl

Specjalista ds. kadrowych

Małgorzata Pałczyńska

tel. 89 523 41 41

e-mail: malgorzata.palczynska@uwm.edu.pl

Dział Koordynacji Projektów Naukowych

 

Kierownik

Działu Koordynacji Projektów Naukowych

Małgorzata Lech

tel. 89 524 55 37

e-mail: malgorzata.lech@uwm.edu.pl

Specjalista

Jolanta Dydykało

tel. 89 523 38 20

e-mail: jolanta.dydykalo@uwm.edu.pl

Starszy referent

Katarzyna Michalonek

tel. 89 523 37 16

e-mail: katarzyna.michalonek@uwm.edu.pl

Specjalista

Anna Sadowska

tel. 89 524 57 22

e-mail: anna.sadowska@uwm.edu.pl

Specjalista

Anna Zalecka

tel. 89 523 38 20

e-mail: anna.zalecka@uwm.edu.pl

Referent

Maria Baranowicz

tel. 89 524 57 22

e-mail: maria.baranowicz@uwm.edu.pl

Referent

Magdalena Zbrzeźna - Surowińska

tel. 89 524 55 65

e-mail: magdalena.zbrzezna.surowinska@uwm.edu.pl

Specjalista

Edyta Szacherska

tel. 89 524 52 65

e-mail: edyta.szacherska@uwm.edu.pl

Specjalista

Ewa Dąbkowska

tel. 89 524 52 55

e-mail: e.dabkowska@uwm.edu.pl

Specjalista

Agnieszka Murzec – Wojnar

tel. 89 523 34 67

e-mail: agnieszka.murzec@uwm.edu.pl

Dział Koordynacji Projektów Rozwojowych

 

Kierownik

Działu Koordynacji Projektów Rozwojowych

Arkadiusz Tabaka

tel. 89 523 35 00

e-mail: arkadiusz.tabaka@uwm.edu.pl

Specjalista

Marta Perczyńska

tel. 89 524 55 35

e-mail: marta.perczynska@uwm.edu.pl

Specjalista

Magdalena Zawisza

tel. 89 524 51 00

e-mail: magdalena.zawisza@uwm.edu.pl

Specjalista

Magdalena Kryszk

tel. 89 524 55 62

e-mail: magdalena.kryszk@uwm.edu.pl

Specjalista

Anna Kerner-Sikora

tel. 89 524 51 00

email: anna.kerner-sikora@uwm.edu.pl

Specjalista

Agnieszka Jaskulska

tel. 89 524 55 30

e-mail: agnieszka.jaskulska@uwm.edu.pl

Specjalista

Mariola Kulawczuk

tel. 89 524 55 62

e-mail: mariola.kulawczuk@uwm.edu.pl

Specjalista

Emilia Kaca

tel. 89 524 52 64

e-mail: emilia.kaca@uwm.edu.pl

Specjalista

Elżbieta Sobczyk

tel. 89 524 55 35

e-mail: elzbieta.sobczyk@uwm.edu.pl

Specjalista

Karolina Cieszyńska

tel. 89 523 35 00

e-mail: karolina.cieszynska@uwm.edu.pl

Sekcja Ewaluacji Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej

 

Specjalista

Katarzyna Bagan-Wajda

tel. 89 524 54 65

e-mail: katarzyna.baganwajda@uwm.edu.pl

Specjalista

Joanna Bondaruk – Przepióra

tel. 89 524 54 65

e-mail: joanna.bondaruk@uwm.edu.pl

Obsługa zamówień publicznych w projektach

 

Koordynator

Anna Adamkiewicz

tel. 89 524 57 91

e-mail: anna.adamkiewicz@uwm.edu.pl

Specjalista

Ilona Łojewska

tel. 89 524 57 91

e-mail: ilona.lojewska@uwm.edu.pl

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna - Olsztyn

 

Koordynator

Agnieszka Murzec – Wojnar

tel. 89 523 34 67

e-mail: agnieszka.murzec@uwm.edu.pl

Konsultant

Monika Gadzińska

tel. 89 523 34 67

e-mail: monika.gadzinska@uwm.edu.pl

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. inż. Paweł Brzuzan

tel.: 89 523 41 87

e-mail: brzuzan@uwm.edu.pl

 

ul. Oczapowskiego 5, pok. 344

10-719 Olsztyn

Specjalista

Anna Dąbrowska

tel. 89 524 55 92

e-mail: aniad@uwm.edu.pl

Referent

mgr Luiza Milewska

tel. 89 524 57 07

e-mail: luiza.milewska@uwm.edu.pl

Dyrektor

dr inż. Scholastyka Baran

tel. 89 523-33-09

e-mail: scholastyka.baran@uwm.edu.pl

 

ul. Michała Oczapowskiego 12b,

10-719 Olsztyn

e-mail: bib.uwm@uwm.edu.pl

Zastępca Dyrektora

mgr Jolanta Gałecka

tel. 89 523-33-09

e-mail: joga@uwm.edu.pl

Dział Informacji Naukowej

tel. 89 523 49 57 (czytelnia)

e-mail: bib.oin@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa

tel. 89 523 49 76

e-mail: jolaom@uwm.edu.pl

 

mgr Monika Bartnik

tel. 89 524-63-08, 89 523-49-57

e-mail: monika.bartnik@uwm.edu.pl

 

mgr Bożena Bogdańska

tel. 89 524-63-08, 89 523-49-57

e-mail: bozena.bogdanska@uwm.edu.pl

 

mgr Elżbieta Borajkiewicz

tel. 89 524-51-87, 89 523-49-57

e-mail: ela.borajkiewicz@uwm.edu.pl

 

dr Agnieszka Dąbrowska

tel. 89 524-63-08, 89 523-49-57

e-mail: agnieszka.dabrowska@uwm.edu.pl

 

mgr Magdalena Grabowska

tel. 89 524-63-08, 89 523-49-57

e-mail: magdalena.grabowska@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Olga Lewandowska

tel. 89 524-63-08, 89 523-49-57

e-mail: olga.zmijewska@uwm.edu.pl

 

mgr Emilia Łastowska

tel. 89 524-63-08, 89 523-49-57

e-mail: emilia.lastowska@uwm.edu.pl

 

dr inż. Katarzyna Maćkiewicz

tel. 89 524-63-83, 89 523-49-57

e-mail: kasiamac@uwm.edu.pl

 

mgr Bogdan Orzeszkowski

tel. 89 524-63-08, 89 523-49-57

e-mail: bogdan.orzeszkowski@uwm.edu.pl

 

mgr Izabela Sokołowska

tel. 89 524-63-08, 89 523-49-57

e-mail: izabela.sokolowska@uwm.edu.pl

 

mgr Joanna Suchto

tel. 89 524-63-08, 89 523-49-57

e-mail: joanna.suchto@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Joanna Święcicka

tel. 89 524-63-08, 89 523-49-57

e-mail: joanna.swiecicka@uwm.edu.pl

Dział Obsługi Użytkowników

 

Kierownik

dr Katarzyna Bikowska

tel. 89 523-38-74

e-mail: katarzyna.bikowska@uwm.edu.pl

Sekcja Wolnego Dostępu do Zbiorów

e-mail: bib.informacja@uwm.edu.pl

tel. 89 523 49-84, 89 523 32-74 (Informatorium)

 

e-mail: bib.kol.dziedz@uwm.edu.pl (Kolekcje Dziedzinowe)

tel.: 89 524-64-87 (Kolekcja Nauk Społecznych ŻÓŁTA)

tel.: 89 523-35-45 (Kolekcja Nauk Przyrodniczo-Technicznych ZIELONA)

tel.: 89 524-51-43 (Kolekcja Nauk Humanistycznych NIEBIESKA)

 

e-mail: bib.wyp@uwm.edu.pl

tel. 89 523-36-83 (Kolekcja Dydaktyczna)

 

e-mail: bib.wyp.miedzybiblioteczna@uwm.edu.pl

tel.: 89 523-38-82 (Wypożyczalnia Międzybiblioteczna)

 

e-mail: cde@uwm.edu.pl

tel.: 89 524-64-87 (Sekcja Centrum Dokumentacji Europejskiej)

 

mgr Alicja Artemiuk

tel. 89 524-51-43

e-mail: alicja.artemiuk@uwm.edu.pl

 

mgr Anita Bartnikowska-Szwarc

tel. 89 523-49-84, 89 523-32-74

e-mail: anita.bartnikowska@uwm.edu.pl

 

lic. Julita Biernacka

tel. 89 523-35-45, 89 524-51-56

e-mail: julitab@uwm.edu.pl

 

mgr Monika Burzyńska

tel. 89 524-64-87, 89 524-51-56

e-mail: monika.burzynska@uwm.edu.pl

 

inż. Krystyna Dajnowska

tel. 89 524-64-87, 89 524-51-56

e-mail: krys@uwm.edu.pl

 

mgr Lidia Gawrońska

tel. 89 524-64-87, 89 524-51-56

e-mail: lidia.gawronska@uwm.edu.pl

 

mgr Olga Gierulska

tel. 89 524-64-87, 89 524-51-56

e-mail: olga.gierulska@uwm.edu.pl

 

mgr Agnieszka Jaroszewska

tel. 89 523-36-83, 89 524-51-66

e-mail: agnieszka.jaroszewska@uwm.edu.pl

 

mgr Katarzyna Jasińska

tel. 89 524-64-87, 89 524-51-56

e-mail: katarzyna.jasinska@uwm.edu.pl

 

mgr Hanna Kantor-Bzdel

tel. 89 523-49-84, 89 523-32-74

e-mail: hanna.kantor@uwm.edu.pl

 

mgr Iwona Korytko

tel. 89 523-35-45, 89 524-51-56

e-mail: iwona.korytko@uwm.edu.pl

 

mgr Lucyna Kowalczuk

tel. 89 524-51-43

e-mail: lucyna.kowalczuk@uwm.edu.pl

 

mgr Bartłomiej Krajewski

tel. 89 523-36-83, 89 524-51-66

e-mail: bartlomiej.krajewski@uwm.edu.pl

 

mgr Monika Krogulska-Krysiak

tel. 89 524-51-43

e-mail: monika.krysiak@uwm.edu.pl

 

mgr Grażyna Kulgajuk-Murmyło

tel. 89 523-36-83, 89 524-51-66

e-mail: grazyna.kulgajuk@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Anna Łukasik

tel. 89 523-35-45, 89 524-51-56

e-mail: annal@uwm.edu.pl

 

mgr Ewelina Łukasik

tel. 89 523-49-84, 89 523-32-74

e-mail: ewelina.lukasik@uwm.edu.pl

 

mgr Urszula Łuszczyńska

tel. 89 524-64-87, 89 524-51-56

e-mail: urszula.ofanowska@uwm.edu.pl

 

mgr Małgorzata Masiuk

tel. 89 523-49-84, 89 523-32-74

e-mail: malgorzata.masiuk@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Agnieszka Michałowska

tel. 89 523-36-83, 89 524-51-66

e-mail: a.michalowska@uwm.edu.pl

 

mgr Izabela Moszczyńska

tel. 89 523-38-82

e-mail: izam@uwm.edu.pl

 

mgr Iwona Myszko

tel. 89 524-64-87, 89 524-51-56

e-mail: iwona.myszko@uwm.edu.pl

 

mgr Gabriela Nazaruk

tel. 89 523-35-45, 89 524-51-56

e-mail: gabriela.maliszewska@uwm.edu.pl

 

Elżbieta Podpora

tel. 89 523-36-83, 89 524-51-66

e-mail: elzbieta.podpora@uwm.edu.pl

 

mgr Justyna Rogińska-Usowicz

tel. 89 524-64-87, 89 524-51-56

e-mail: justyna.roginska@uwm.edu.pl

 

mgr Małgorzata Rokosa

tel. 89 524-51-43

e-mail: malgorzata.rokosa@uwm.edu.pl

 

mgr Elżbieta Szemplińska

tel. 89 523-49-84, 89 523-32-74

e-mail: elzbieta.szemplinska@uwm.edu.pl

 

mgr Małgorzata Wiśniewska 

tel. 89 523-36-83, 89 524-51-66

e-mail: gosia.w@uwm.edu.pl

 

mgr Elżbieta Szemplińska

tel. 89 523-49-84, 89 523-32-74

e-mail: elzbieta.szemplinska@uwm.edu.pl

 

mgr Małgorzata Wiśniewska

tel. 89 523-36-83, 89 524-51-66

e-mail: gosia.w@uwm.edu.pl

 

mgr Joanna Wróblewska

tel. 89 524-51-43

e-mail: joanna.wroblewska@uwm.edu.pl

 

dr inż. Joanna Wysocka

tel. 89 523-35-45, 89 524-51-56

e-mail: joanna.wysocka@uwm.edu.pl

 

mgr Teresa Ząbczyk

tel. 89 523-35-45, 89 524-51-56

e-mail: zabczyk.teresa@uwm.edu.pl

 

dr inż. Renata Zielonka

tel. 89 523-38-82

e-mail: renata.zielonka@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Grażyna Zięba

tel. 89 523-36-83, 89 524-51-66

e-mail: grazyna.zieba@uwm.edu.pl

 

mgr Stanisława Żakiewicz

tel. 89 523-35-45, 89 524-51-56

e-mail: stanislawa.zakiewicz@uwm.edu.pl

Sekcja Przechowywania Zbiorów

e-mail: bib.wyp@uwm.edu.pl

tel.: 89 524-51-66 (Wypożyczalnia Główna)

 

e-mail: bib.magazyn@uwm.edu.pl

tel. 89 524-51-61 (Magazyn wydawnictwa zwarte)

tel. 89 523-35-59 (Magazyn wydawnictwa ciągłe)

 

inż. Krystyna Adamowicz-Daniłowicz

tel. 89 523-36-83, 89 524-51-66

e-mail: krystyna.adamowicz@uwm.edu.pl

 

mgr Beata Bojarska

tel. 89 524-51-32, 89 524-51-61, 89 523-35-59

e-mail: beatab@uwm.edu.pl

 

mgr Marta Kabzińska

tel. 89 524-51-61

e-mail: marta.kabzinska@uwm.edu.pl

 

mgr Danuta Kamińska

tel. 89 523-36-83, 89 524-51-66d

e-mail: anuta.kaminska@uwm.edu.pl

 

Andrzej Kamiński

tel. 89 523-35-59

e-mail: andrzej.kaminski@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Radosław Korniak

Stanowisko komory fumigacyjnej

tel. 89 524-51-61, 89 523-35-26

e-mail: radoslaw.korniak@uwm.edu.pl

 

Tadeusz Kotowicz

tel. 89 523-35-59

e-mail: tadeuszk@uwm.edu.pl

 

Iwona Koziełło-Poklewska

tel. 89 523-35-59

e-mail: iwona.koziello-poklewska@uwm.edu.pl

 

mgr Krystyna Kuc-Frankowska

tel. 89 523-36-83, 89 524-51-66

e-mail: krystyna.kuc@uwm.edu.pl

 

mgr Tomasz Miszczak

tel. 89 524-51-61

e-mail: tomasz.miszczak@uwm.edu.pl

 

Magdalena Miśkowiec

tel. 89 523-35-59

e-mail: magdalena.miskowiec@uwm.edu.pl

 

mgr Iwona Rowińska

tel. 89 523-35-59

e-mail: irena.robak@uwm.edu.pl

 

mgr Urszula Smolińska

tel. 89 523-36-83, 89 524-51-66

e-mail: urszula.smolinska@uwm.edu.pl

 

Barbara Stajek

tel. 89 523-36-83, 89 524-51-66

e-mail: baras@uwm.edu.pl

 

mgr Barbara Tańska

tel. 89 523-36-83, 89 524-51-66

e-mail: basiatn@uwm.edu.pl

 

mgr Ewa Urbanowska

tel. 89 523-36-83, 89 524-51-66

e-mail: ewa.urbanowska@uwm.edu.pl

 

dr inż. Małgorzata Walczak-Wójciak

tel. 89 524-51-61

e-mail: hanimal@uwm.edu.pl

Sekcja Zbiorów Specjalnych

e-mail: bib.zb.specjalne@uwm.edu.pl

tel.: 89 524-63-44, 89 524-63-05

 

e-mail: pinuwm@uwm.edu.pl

tel.: 89 524-63-44, 89 524-63-05 (Punkt Informacji Normalizacyjnej)

 

e-mail: oip@uwm.edu.pl

tel.: 89 524-63-44, 89 524-63-05 (Ośrodek Informacji Patentowej)

 

mgr Łukasz Fafiński

tel. 89 524-63-44, 89 524-51-38

e-mail: lukasz.fafinski@uwm.edu.pl

 

mgr Anna Leś

tel. 89 524-63-44, 89 524-63-05

e-mail: anna.les@uwm.edu.pl

 

mgr Larysa Lewicka

tel. 89 524-63-44, 89 524-63-06

e-mail: larysa.levytska@uwm.edu.pl

 

mgr Sylwia Pac

tel. 89 524-63-44, 89 524-63-05

e-mail: sylwia.pac@uwm.edu.pl

 

mgr Aneta Pechta

tel. 89 524-63-44, 89 524-63-06

e-mail: aneta.brzycka@uwm.edu.pl

 

mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska

tel. 89 524-63-44, 89 524-63-05

e-mail: malgorzata.szymanska@uwm.edu.pl

Dział Zasobów Bibliotecznych

 

Kierownik

mgr Agnieszka Obrębska

tel. 89 523-35-80

e-mail: agnieszka.obrebska@uwm.edu.pl

Sekcja Tworzenia i Kontroli Zasobów

tel.: 89 523-35-80, 89 524-51-15

e-mail: bib.oddzial.gromadzenia@uwm.edu.pl

 

Mariola Dziedzic

tel. 89 524-63-48

e-mail: mariola.dziedzic@uwm.edu.pl

 

mgr Barbara Gazińska

tel. 89 523-38-25

e-mail: basiag@uwm.edu.pl

 

mgr Joanna Kaczkan

tel. 89 524-63-48

e-mail: joanna.kaczkan@uwm.edu.pl

 

dr Maria Konowalska

tel. 89 523-35-80

e-mail: maria.korniak@uwm.edu.pl

 

mgr Marzena Kozakiewicz

tel. 89 524-51-15

e-mail: marzena.kozakiewicz@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Beata Kozera

tel. 89 523-35-80

e-mail: beata.kozera@uwm.edu.pl

 

mgr Cezary Nałęcz

tel. 89 524-63-48

e-mail: cezary.nalecz@uwm.edu.pl

 

mgr Gabriela Opolska-Moszczyńska

tel. 89 524-63-48

e-mail: gabriela.moszczynska@uwm.edu.pl

 

mgr Hanna Pawłowska

tel. 89 524-63-48

e-mail: haniap@uwm.edu.pl

 

mgr Anna Perzanowska

tel. 89 524-51-15

e-mail: anna.perzanowska@uwm.edu.pl

 

mgr Irena Sadonis

tel. 89 523-35-80

e-mail: irena.sadonis@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Elżbieta Sikora

tel. 89 523-38-25

e-mail: elas@uwm.edu.pl

 

mgr Dorota Wolska

tel. 89 523-38-25

e-mail: dorota.wolska@uwm.edu.pl

 

mgr Nina Zemła

tel. 89 524-63-48

e-mail: ninaz@uwm.edu.pl

Sekcja Opracowania Zasobów

tel.: 89 523-43-78, 89 524-63-71

e-mail: bib.oprac.zwartych@uwm.edu.pl

 

mgr Beata Anek-Kucharek

tel. 89 523-43-78

e-mail: beata.anek-kucharek@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Janina Górecka

tel. 89 524-63-71

e-mail: janinag@uwm.edu.pl

 

mgr Beata Kurpiecka

tel. 89 523-43-78

e-mail: beata.kurpiecka@uwm.edu.pl

 

mgr Agnieszka Radomska

tel. 89 523-44-98

e-mail: agnieszka.radomska@uwm.edu.pl

 

mgr Wiesława Olkowska

tel. 89 524-63-71

e-mail: wiesiao@uwm.edu.pl

 

mgr Dorota Sikorska

tel. 89 524-63-71

e-mail: dorotas@uwm.edu.pl

 

dr inż. Aneta Wółkiewicz

tel. 89 524-63-71

e-mail: aneta.orlowska@uwm.edu.pl

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

 

Sekretariat Biblioteki

Helena Bartnik

tel. 89 523-33-09

e-mail: helab@uwm.edu.pl

Sekretariat Biblioteki

mgr Ewa Łojek

tel. 89 524-51-53

e-mail: ewa.lojek@uwm.edu.pl

Administracja budynku

Krzysztof Bączkowski

tel. 89 524-65-99

e-mail: krzysztof.baczkowski@uwm.edu.pl

Administracja budynku

mgr Dariusz Brzóska

tel. 89 523-47-45, 89 524-51-67

e-mail: dariusz.brzoska@uwm.edu.pl

Administracja budynku

Janusz Szumowski

tel. 89 523-47-45, 89 524-51-67

e-mail: janusz.szumowski@uwm.edu.pl

Sekcja Informatyzacji Procesów Bibliotecznych

 

 

mgr inż. Roman Moszczyński

tel. 89 524-51-74, 89 523-49-97

e-mail: roman.moszczynski@uwm.edu.pl

 

mgr Paweł Piecychna

tel. 89 524-51-74, 89 523-49-97

e-mail: pawel.piecychna@uwm.edu.pl

 

mgr Katarzyna Rzempołuch-Pallasch

tel. 89 524-51-74, 89 523-49-97

e-mail: katarzyna.rzempoluch@uwm.edu.pl

 

mgr Piotr Smogorzewski

tel. 89 524-51-74, 89 523-49-97

e-mail: piotr.smogorzewski@uwm.edu.pl

 

mgr Zbigniew Stadnik

tel. 89 524-51-74, 89 523-49-97

e-mail: zbigniew.stadnik@uwm.edu.pl

 

mgr Przemysław Zieliński

tel. 89 524-51-17, 89 523-33-09

e-mail: przemyslaw.zielinski@uwm.edu.pl

Sekcja Promocji Bibliotecznej

e-mail: bib.promocja@uwm.edu.pl

 

mgr Maciej Rynarzewski

tel. 89 524-51-46

e-mail: maciej.rynarzewski@uwm.edu.pl

 

mgr Elżbieta Stawska

tel. 89 524-51-46

e-mail: elzbieta.stawska@uwm.edu.pl

Filie

 

Biblioteka Wydziału Sztuki

mgr Agnieszka Dunalska-Blitek

tel. 89 524-53-43

e-mail: agadun@uwm.edu.pl

 

ul. Szrajbera 11, pok. 306

11-041, Olsztyn

Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych

ul. Szrajbera 11, pok. 203

10-711, Olsztyn

tel.: 89 524-63-35

Biblioteka Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

ul. Tadeusza Kościuszki 23

19-300, Ełk

tel.: 87 621-60-76

Biblioteka Wydziału Teologii

ul. Stanisława Kardynała Hozjusza 15

11-041, Olsztyn

e-mail: bib.wydz.teologii@uwm.edu.pl

tel.: 89 524-53-43

 

mgr Małgorzata Bujnowska

tel. 89 523-89-75

e-mail: malgorzata.bujnowska@uwm.edu.pl

 

mgr Magdalena Deszczka

tel. 89 523-89-75

e-mail: magdalena.deszczka@uwm.edu.pl

 

ks. dr Tomasz Garwoliński

tel. 89 523-89-75

e-mail: tomgar@uwm.edu.pl

 

mgr lic. Iwona Spałek

tel. 89 523-89-75

e-mail: iwona.spalek@uwm.edu.pl

 

mgr Łukasz Wasieczko

tel. 89 523-89-75

e-mail: lukasz.wasieczko@uwm.edu.pl

Redaktor naczelny

mgr Aurelia Grejner

tel. 89 523 36 61

fax 89 523 34 38

e-mail: a.grejner@uwm.edu.pl

 

ul. Heweliusza 14,

10–724 Olszty

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl

Sekretarz

Katarzyna Kubat-Kuczmarz

tel.: 89 523 36 61

e-mail: katarzyna.kubat-kuczmarz@uwm.edu.pl

Redaktor

Joanna Daniluk

tel.: 89 523 36 61

e-mail: joanna.daniluk@uwm.edu.pl

Redaktor

Mariola Jezierska

tel.: 89 523 47 44

e-mail: mariola.jezierska@uwm.edu.pl

Redaktor

Aneta Maciejewska

tel. 89 523 43 40

e-mail: aneta.maciejewska@uwm.edu.pl

Redaktor

Agnieszka Orłowska-Rachwał

tel. 89 523 47 44

e-mail: a.orlowska-rachwal@uwm.edu.pl

Redaktor

Katarzyna Zawilska

tel. 89 523 43 40

e-mail: katarzyna.zawilska@uwm.edu.pl

Stanowisko ds. umów i rozliczeń

Patrycja Łapińska

tel. 89 523 34 10

e-mail: patrycja.lapinska@uwm.edu.pl

Operator składu komputerowego

Bogusław Grochal

tel. 89 523 36 61

email: boguslaw.grochal@uwm.edu.pl

Operator składu komputerowego

Marzanna Modzelewska

tel. 89 524 51 16

e-mail: marmod@uwm.edu.pl

Operator składu komputerowego

Dariusz Walasek

tel. 89 523 36 61

e-mail: dariusz.walasek@uwm.edu.pl

Dział dystrybucji

Dorota Fraser

tel. 89 523 49 05

e-mail: dorota.fraser@uwm.edu.pl

Kierownik jednostki

Aleksander Kiklewicz

tel. 89 524 63 47

e-mail: aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl

 

Centrum Nauk Humanistycznych

ul. Kurta Obitza 1, p. 236

10-725 Olsztyn