Pion prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej

Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej

dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

e-mail: gorn@uwm.edu.pl

Sekretariat

mgr Zofia Konopka

tel. +48 89 524 51 44

e-mail: zofia.konopka@uwm.edu.pl

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 112

10-719 Olsztyn

Kierownik

mgr Anna Pieńczuk

tel. (89) 523-48-68

e-mail: anna.pienczuk@uwm.edu.pl

Lokalizacja biura

ul. M. Oczapowskiego 2 pok. 314, 315, 316

10-957 Olsztyn

fax: (89) 523-35-30

Główny specjalista

mgr Anna Barańska

tel. (89) 524-52-06

e-mail: anna.baranska@uwm.edu.pl

Specjalista

Magdalena Sulewska

tel. (89) 523-49-02

e-mail: magdalena.sulewska@uwm.edu.pl

Samodzielny referent

Emilia Trąbka

tel. (89) 524-52-04

e-mail: emilia.trabka@uwm.edu.pl

Starszy referent

lic. Anna Brzezińska

tel. (89) 523-49-02

e-mail: anna.brzezinska@uwm.edu.pl

Specjalista

dr inż. Anna Karpa

tel. (89) 523-35-30

e-mail: anna.karpa@uwm.edu.pl

Referent

lic. Małgorzata Ruszkowska

tel. (89) 523-35-30

e-mail: malgorzata.ruszkowska@uwm.edu.pl

 

Starszy specjalista

mgr inż. Dorota Januszko

tel. +48 89 523 35 05

e-mail: januszko@uwm.edu.pl

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 212

10-719 Olsztyn

Starszy referent

mgr Ewa Polańska

tel. +48 89 524 52 44

e-mail: ewa.polanska@uwm.edu.pl

 

Rzecznik ds. równości szans

mgr Mateusz Dampc

tel.: +48 511 863 274

e-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl

 

ul. Prawocheńskiego 3

10-719 Olsztyn Pokój nr 5 (parter)

Specjalistka ds. Równouprawnienia

dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM

tel. 89 524 62 77

e-mail: k.cwirynkalo@uwm.edu.pl

 

ul. Prawocheńskiego 3

10-719 Olsztyn Pokój nr 5 (parter)