Pion rektora

Rektor

dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

e-mail: rektor@uwm.edu.pl

Sekretariat

mgr Bogumiła Włodarczyk

e-mail: bogumila.wlodarczyk@uwm.edu.pl

 

tel. (89) 523 33 85

fax (89) 523 33 30

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 111

10-719 Olsztyn

 

Dyrektor Gabinetu Rektora

dr inż. Wiesław Jastrzębski

tel. +48 89 523 36 46

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 111, 10-719 Olsztyn

e-mail: w.jastrzebski@uwm.edu.pl

Sekretariat 

mgr Maja Olsztyn

tel. 089 524 51 35

e-mail: maja.olsztyn@uwm.edu.pl

 

Biuro Rektora 

Kierownik Biura Rektora

mgr Weronika Turolska

tel. +48 89 523 36 93

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 110, 10-719 Olsztyn

e-mail: weronika.turolska@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Małgorzata Berdzik-Pampuch

tel. +48 89 523 34 60

e-mail: m.berdzik-pampuch@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Zofia Konopka

tel. +48 89 524 51 44

e-mail: zofia.konopka@uwm.edu.pl

Specjalista

dr Żaneta Kostyk-Szulc

tel. +48 89 524 57 42

e-mail: zaneta.kostyk@uwm.edu.pl

Specjalista

Teresa Zawada

tel. +48 89 523 37 05

e-mail: zawada@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Anna Węzelowska

tel: 89 524 57 42

e-mail: anna.wezelowska@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Sylwia Połonkiewicz

tel: 89 523 36 47

e-mail: sylwia.polonkiewicz@uwm.edu.pl

Referent

mgr Paulina Borcun

tel. 89 523 33 12

e-mail: paulina.borcun@uwm.edu.pl

Referent

mgr Iwona Papke

tel. 89 524 52 47

e-mail: iwona.papke@uwm.edu.pl

Referent

Klaudia Majewska

tel. 89 523 49 88

e-mail: klaudia.majewska@uwm.edu.pl

Referent

Marta Bagińska

tel. 89 523 36 47

e-mail: m.baginska@uwm.edu.pl

 

Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Dyrektor

mgr Marta Wangin

tel. 89 524 41 60

e-mail: marta.wangin@uwm.edu.pl

Zastępca Dyrektora

mgr inż. Justyna Stawecka

tel. 89 524 55 31

e-mail: justyna.stawecka@uwm.edu.pl

Lokalizacja biura

ul. Prawocheńskiego 9

10-720 Olsztyn

tel. 89 524 41 60

e-mail: cwo@uwm.edu.pl

Sekcja Dialogu i Partnerstwa

 

Specjalista

mgr Paulina Mikołajczyk

tel. 89 523 41 60

e-mail: paulina.mikolajczyk@uwm.edu.pl

Sekcja Transferu Technologii

 

Radca prawny, Koordynator sekcji

mgr Alicja Kierońska-Kaczkowska

tel. 89 523 55 31

e-mail: alicja.kieronska@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Hanna Marciak

tel. 89 524 41 60

e-mail: hanna.marciak@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Paweł Sarnowski

tel. 89 523 38 00

e-mail: pawel.sarnowski@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Karolina Kieda

tel. 89 523 38 00

e-mail: karolina.kieda@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Anna Bryżys

tel. 89 523 38 00

e-mail: anna.bryzys@uwm.edu.pl

Sekcja Przedsiębiorczości

 

Specjalista

mgr Magdalena Pętlak

tel. 89 524 43 00

e-mail: magdalena.petlak@uwm.edu.pl

Młodszy specjalista

inż. Marcin Merchel

tel. 89 524 52 40

e-mail: marcin.merchel@uwm.edu.pl

Specjalista 

mgr inż. Joanna Popiel-Królik

tel. 89 523 52 40

e-mail: joanna.popiel@uwm.edu.pl

Sekcja Współpracy z Absolwentami

 

Specjalista

mgr inż. Małgorzata Lipczyńska, EMBA

tel. 89 524 51 62

e-mail: malgorzata.lipczynska@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Urszula Sobierajska

tel. tel. 89 524 51 62

e-mail: urszula.sobierajska@uwm.edu.pl

Biuro Karier

 

Doradca zawodowy

mgr Iwona Olechnowicz

tel. 89 524 62 44

e-mail: iwona.olechnowicz@uwm.edu.pl

Doradca zawodowy

mgr Jolanta Sołodow

tel. 89 524 51 84

e-mail: jolanta.solodow@uwm.edu.pl

Doradca zawodowy

mgr Paulina Babuchowska

tel. +48 532 790 391

e-mail: paulina.babuchowska@uwm.edu.pl

 

Biuro Analiz Strategicznych

Kierownik

mgr Eliza Popławska-Jodko

tel. +48 89 524 56 06

e-mail: eliza.jodko@uwm.edu.pl

Lokalizacja biura

ul. Prawocheńskiego 4

10-719 Olsztyn

tel. 89 524 56 06

e-mail: biuro.analiz@uwm.edu.pl

Radca prawny

mec. Anna Kurzyńska

tel. +48 89 524 51 64

e-mail: a.kurzynska@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Agnieszka Matejko

tel. +48 502 695 156

e-mail: agnieszka.matejko@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Zofia Możeluk

tel.: +48 89 524 55 34

e-mail: zofia.mozeluk@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Andrzej Przegrocki

tel.: +48 89 524 51 86

e-mail: andrzej.przegrocki@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Katarzyna Ulandowska

tel.: +48 89 524 55 84

e-mail: katarzyna.ulandowska@uwm.edu.pl

ul. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

Specjalista

mgr Joanna Podgródna

tel.: +48 89 523 33 60

e-mail: joanna.podgrodna@uwm.edu.pl

ul. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

Specjalista

lic. Piotr Brodowski

tel. +48 89 524 55 84

e-mail: piotr.brodowski@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Katarzyna Kamieniecka

tel. +48 89 524 55 84

e-mail: katarzyna.kamieniecka@uwm.edu.pl

Koordynator

mgr Jadwiga Wajszczyk – Niemiec

tel. 89 523 35 96

e-mail: jwn@uwm.edu.pl

ul. M. Oczapowskiego 2 pok. 216, pok. 30, 710-719 Olsztyn

Audytor wewnętrzny

Marta Żak – Gałdzińska

tel. 89 524 55 96

e-mail: marta.zak-galdzinska@uwm.edu.pl

ul. M. Oczapowskiego 2 pok. 30, 710-719 Olsztyn

Specjalista

Marta Pikulińska

tel. 89 523 34 52

e-mail: marta.pikulinska@uwm.edu.pl

ul. R. Prawocheńskiego 9

 

Kierownik

mgr Andrzej Góźdź

+48 89 523 38 98

e-mail: andrzej.gozdz@uwm.edu.pl

Lokalizacja - Biuro Kontroli Wewnętrznej

ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109

10-719 Olsztyn

tel.: +48 89 523-36-78

e-mail: bkw@uwm.edu.pl

Lokalizacja - BHP

ul. J. Heweliusza 10, pok. 105

10-724 Olsztyn

tel.: +48 89 523-33-18

e-mail: bhp@uwm.edu.pl

Główny Specjalista ds. BHP

mgr inż. Marta Rojewska-Narkowicz

+48 89 523 33 18

e-mail: marta.rojewska@uwm.edu.pl

Główny Specjalista ds. BHP

mgr Krzysztof Nowicki

+48 89 523 33 18

e-mail: nowicki@uwm.edu.pl

Specjalista ds. BHP

mgr inż. Katarzyna Akus

+48 89 523 33 18

e-mail: katarzyna.akuz@uwm.edu.pl

Starszy Inspektor ds. BHP

mgr Jolanta Sienkiewicz

+48 89 523 34 52

e-mail: jolanta.sienkiewicz@uwm.edu.pl

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej

mgr Grzegorz Krzyżanowski

+48 89 524 65 93

e-mail: grzegorz.krzyzanowski@uwm.edu.pl

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej

mgr Damian Michalski

+48 89 523 36 78

e-mail: damian.michalski@uwm.edu.pl

Starszy referent ds. kontroli wewnętrznej

mgr Jakub Goerick

+48 89 523 36 78

e-mail: jakub.goerick@uwm.edu.pl

Radca prawny

mgr Damian Michalski

+48 89 523 36 78

e-mail: damian.michalski@uwm.edu.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

mgr Andrzej Góźdź

+48 89 523 36 78

e-mail: andrzej.gozdz@uwm.edu.pl

ul. Romana Prawocheńskiego 9, pok. 109

10-719 Olsztyn

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

mgr Jakub Goerick

tel. +48 89 523 36 78

e-mail: jakub.goerick@uwm.edu.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

mgr Grzegorz Krzyżanowski

+48 89 524 65 93

e-mail: grzegorz.krzyzanowski@uwm.edu.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

mgr Damian Michalski

tel. +48 89 523 36 78

e-mail: damian.michalski@uwm.edu.pl

 

Koordynator

Izabela Bagińska

tel. +48 89 524 52 46, +48 89 523 45 05

e-mail: izabela.baginska@uwm.edu.pl

ul. M. Oczapowskiego 2 pok. 211

10-719 Olsztyn

Radca prawny

Adrian Horodecki

tel. +48 89524 55 97

e-mail: adrian.horodecki@uwm.edu.pl

Radca prawny

Marta Ćwiekowska

tel. +48 89 524 51 42

e-mail: marta.cwiekowska@uwm.edu.pl

Radca prawny

Marta Konopacka

tel. +48 89 524 55 60

e-mail: marta.konopacka@uwm.edu.pl

Radca prawny

Aleksandra Racka

tel. +48 89 524 55 60

e-mail: aleksandra.racka@uwm.edu.pl

Specjalista

Katarzyna Turemko

tel. +48 89 524 52 46

e-mail: katarzyna.turemko@uwm.edu.pl

Specjalista

Magdalena Gładkowska

tel. +48 89 524 52 46

e-mail: magdalena.gladkowska@uwm.edu.pl

 

Rzecznik patentowy

inż. Izabella Raniszewska

89 523 32 23

e-mail: izaran@uwm.edu.pl

 

ul. J. Heweliusza 12,

10-724 Olsztyn

 

Specjalista

mgr Anna Stachurska

tel. 89 523-36-06

e-mail: ast@uwm.edu.pl

 

ul. R. Prawocheńskiego 19,

10-720 Olsztyn

 

 

mgr inż. Krzysztof Starańczak