Pion prorektora ds. kształcenia

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

e-mail: pawel.wysocki@uwm.edu.pl

Sekretariat

mgr Paulina Borcun

tel. +48 89 523 33 12

e-mail: paulina.borcun@uwm.edu.pl

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 108

10-719 Olsztyn

Kierownik

mgr inż. Irena Kozłowska

tel. (89) 523 43 35

e-mail: k.kozlowska@uwm.edu.pl

Lokalizacja biura

ul. M. Oczapowskiego 2, pok. 1B, 303, 304

10-719 Olsztyn

 

mgr inż. Magdalena Czaplicka

tel. (89) 523 43 87; 524 52 49

e-mail: magda.czaplicka@uwm.edu.pl

 

mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo

tel. (89) 523 32 87

e-mail: grygo@uwm.edu.pl

 

mgr Anna Malinowska

tel. (89) 523 43 87; 524 52 49

e-mail: anna.malinowska@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Katarzyna Matuszak

tel. (89) 523 43 87; 524 52 49

e-mail: katarzyna.matuszak@uwm.edu.pl

 

mgr Dagmara Pipczyńska

tel. (89) 524 55 38

e-mail: dagmara.pipczynska@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Małgorzata Klimowska

tel. (89) 523 43 87; 524 52 49

e-mail: malgorzata.klimowska@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska

tel. (89) 523 43 87; 524 52 49

e-mail: malgorzata.krasnodebska@uwm.edu.pl

 

Kierownik

mgr Maria Siemionek

tel. 89-523-38-31

e-mail: maria.siemionek@uwm.edu.pl

Lokalizacja biura

al. Obrońców Tobruku 3,

10-718 Olsztyn

tel. +48 89 523 38 14, +48 89 523 37 72

e-mail: sjo@uwm.edu.pl

Zastępca kierownika

mgr Anna Rzeczkowska

tel. 89-523-38-14

e-mail: anna.rzeczkowska@uwm.edu.pl

Koordynator ds. Administracyjno-organizacyjnych

mgr Krystyna Klimaszewska-Wojasińska

tel. 89-523-38-14

e-mail: krystyna.klimaszewska@uwm.edu.pl

Sekretariat

 

Specjalista

lic. Mirosława Frycz

tel. 89-523-38-14

e-mail: miroslawa.frycz@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Bernadetta Jankowicz

tel. 89-523-37-72

e-mail: bernadetta.jankowicz@uwm.edu.pl

Sekcja Języka Angielskiego  

Koordynator sekcji

Starszy lektor

mgr Lidia Szelkowska

tel. 89-524-64-99

e-mail: lidia.szelkowska@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Iwona Baszyńska

tel. 89-524-64-19

e-mail: iwona.baszynska@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Izabela Gotfryd

tel. 89-524-64-16

e-mail: izabela.gotfryd@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Karol Gotfryd

tel. 89-524-64-16

e-mail: karol.gotfryd@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Jolanta Idźkowska

tel. 89-524-64-19

e-mail: jolik@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Barbara Mindziul

tel. 89-524-64-56

e-mail: barbara.mindziul@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Kamila Narbutt-Rogalska

tel. 89-524-64-56

e-mail: k.narbutt-rogalska@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Wioletta Olszewska

tel. 89-524-64-19

e-mail: wioletta.olszewska@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Beata Podwysocka

tel. 89-524-64-61

e-mail: beata.podwysocka@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Anna Rzeczkowska

tel.89-523-38-14

e-mail: anna.rzeczkowska@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Olga Sadowska

tel. 89-524-64-61

e-mail: olga.sadowska@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Maria Siemionek

tel.89-523-38-31

e-mail: maria.siemionek@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Iwona Stanisławska

tel. 89-524-64-56

e-mail: iwona.stanislawska@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Małgorzata Taylor

tel. 89-524-64-61

e-mail: malgorzta.taylor@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Jan Tyburski

tel. 89-524-64-16

e-mail: jan.tyburski@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Anna Żebrowska

tel. 89-524-64-61

e-mail: anna.zebrowska@wum.edu.pl

Lektor

mgr Magdalena Cierach

tel. 89-524-64-56

e-mail: magdalena.cierach@uwm.edu.pl

Lektor

mgr Elwira Dobrzycka

tel. 89-524-64-95

e-mail: elwira.dobrzycka@uwm.edu.pl

Lektor

mgr Wayne Melgaard

tel. 89-524-64-16

e-mail: wayne.melgaard@uwm.edu.pl

Lektor

mgr Dominik Korejwo

tel. 89-524-64-16

e-mail: dominik.korejwo@uwm.edu.pl

Lektor

mgr Marzena Staniewska-Tomaszewska

tel. 89-524-64-95

e-mail: marzena.staniewska@uwm.edu.pl

Lektor

mgr Jacek Stopa

tel. 89-524-64-16

e-mail: jacek.stopa@uwm.edu.pl

Sekcja języków romańskich, języka rosyjskiego, języka niemieckiego i łaciny

 

Koordynator sekcji

Starszy lektor

dr Robert Bieliński

tel. 89-524-64-98

e-mail: robert.bielinski@uwm.edu.pl

Starszy lektor

dr Anna Bertrand-Bucińska

tel. 89-524-64-90

e-mail: anna.bertrand@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Joanna Dominik-Tejkowska

tel. 89-524-64-90

e-mail: j.dominik-tejkowska@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Gabriela Halicka

tel. 89-524-64-09

e-mail: gabriela.halicka@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Dorota Jurecka

tel. 89-524-64-88

e-mail: dorota.jurecka@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Krystyna Klimaszewska-Wojasińska

tel. 89-523-34-18

e-mail: krystyna.klimaszewska@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Agnieszka Krupa

tel. 89-524-64-90

e-mail: agnieszka.krupa@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Hanna Kuchcicka

tel. 89-524-64-88

e-mail: hanna.kuchcicka@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Maria Mierzwińska

tel. 89-524-64-61

e-mail: maria.mierzwinska@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Edyta Salamończyk

tel. 89-523-38-71

e-mail: edyta.salamonczyk@uwm.edu.pl

Starszy lektor

dr Grzegorz Supady

tel.89-524-64-90

e-mail: grzegorz.supady@uwm.edu.pl

Starszy lektor

mgr Renata Żebrowska

tel.89-524-64-97

e-mail: renata.zebrowska@uwm.edu.pl

Lektor

mgr Edyta Chełchowska

tel. 89-524-64-85

e-mail: edyta.chełchowska@uwm.edu.pl

 

Dyrektor

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM

tel. +48 532 111 220

e-mail: bogdan.wlodarczyk@uwm.edu.pl

Lokalizacja biura

ul. Prof. Romana Prawocheńskiego 9

10-720 Olsztyn

e-mail: akademiabiznesu@uwm.edu.pl

Informatyk

mgr Karolina Szturo

tel.: +48 532 111 220

e-mail: karolina.szturo@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Urszula Dumalska

tel.: +48 532 111 220

e-mail: urszula.dumalska@uwm.edu.pl

 

Kierownik

dr hab. Maria Rółkowska

tel. 89 524 65 64

e-mail: maria.rolkowska@uwm.edu.pl

 

ul. Kurta Obitza 1, pokój 217

10-725 Olsztyn,

 

Kierownik

Alina Kuzborska

tel. 507 275 817

e-mail: alina.kuzborska@uwm.edu.pl

 

ul. Kurta Obitza 1, p. 215

10-725 Olsztyn

Zastępca kierownika

Anna Dargiewicz

tel. 508 294 870

e-mail: anna.dargiewicz@uwm.edu.pl

 

Dyrektor

dr mult. Jacek Janusz

e-mail: mrozekjacek.mrozek@uwm.edu.pl

e-mail: dyrektor.filia@uwm.edu.pl

Kierownik sekretariatu

mgr Ewa Kratyńska

tel. 87 621 60 76; 87 621 07 07; 87 621 03 08

e-mail: ewa.kratynska@uwm.edu.pl

e-mail: uwmelk@uwm.edu.pl

Referent

Weronika Kozłowska

tel. 89 524 59 97, 87 621 60 76; 87 621 07 07; 87 621 03 08

e-mail: weronika.dabrowska@uwm.edu.pl

Referent

mgr Joanna Chyła

tel. 89 524 59 98, 87 621 60 76; 87 621 07 07; 87 621 03 08

e-mail: joanna.chyla@uwm.edu.pl

Referent

mgr Katarzyna Dąbrowska

tel. 87 621 60 76; 87 621 07 07; 87 621 03 08

e-mail: katarzyna.dabrowska@uwm.edu.pl

Administrator obiektu

Jan Łaguna

tel. 87 621 60 76; 87 621 07 07; 87 621 03 08

e-mail: jan.laguna@uwm.edu.pl