Pion zastępcy kanclerza ds. administracyjnych

Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych

mgr Adriana Faraś – Bąk

e-mail: adriana.faras-bak@uwm.edu.pl

Sekretariat

tel. (89) 523 33 44, (89) 523 37 66

fax (89) 523 43 66

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 7, 10-719 Olsztyn

Dyrektor

mgr Michał Orłowski

tel. +48 89 524 55 44

e-mail: michal.orlowski@uwm.edu.pl

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 222

10-719 Olsztyn

Prowadzenie biura
Specjalista

mgr Zuzanna Przewodowska

tel. 89 524 61 90

e-mail: zuzanna.przewodowska@uwm.edu.pl

Biuro ds. Mediów

 

Redaktor naczelny

Radio UWM FM

lic. Piotr Szauer

e-mail: piotr.szauer@uwm.edu.pl

 

tel. + 48 89 524 58 88

www.uwmfm.pl

 

ul. Kanafojskiego 1

10-718 Olsztyn

 

Numer antenowy: 89 523 39 99

Numer redakcyjny: 89 523 38 88

Zastępca redaktora naczelnego

Radio UWM FM

mgr Karol Kotański

e-mail: karol.kotanski@uwm.edu.pl

Młodsza redaktorka

Reklama i promocja

Radio UWM FM

mgr Agnieszka Ida Wójcik

tel. 89 524 58 77

e-mail: agnieszka.wojcik@uwm.edu.pl

Technik

Radio UWM FM

Dariusz Portapeluk

Redaktorka naczelna

Wiadomości Uniwersyteckie

mgr Daria Bruszewska-Przytuła

tel. +48 89 524 55 50

e-mail: daria.bruszewska@uwm.edu.pl

 

ul. Heweliusza 14

10-724 Olsztyn

e-mail: wiadomosci@uwm.edu.pl

Redaktor

Wiadomości Uniwersyteckie

mgr Lech Kryszałowicz

tel. +48 89 523 43 57, +48 602 52 49 41

e-mail: l.kryszalowicz@uwm.edu.pl

Redaktorka

Wiadomości Uniwersyteckie

mgr Marta Wiśniewska

tel. +48 89 523 35 41

e-mail: marta.wisniewska@uwm.edu.pl

Redaktorka

Wiadomości Uniwersyteckie

mgr Sylwia Zadworna

tel. +48 89 523 43 57

e-mail: sylwia.zadworna@uwm.edu.pl

Redaktorka

Wiadomości Uniwersyteckie

mgr Anna Wysocka

tel. +48 89 523 35 41

e-mail: a.wysocka@uwm.edu.pl

Fotoedytorka

Wiadomości Uniwersyteckie

mgr Katarzyna Wróblewska

tel. +48 89 524 65 60

e-mail: katarzyna.wroblewska@uwm.edu.pl

Fotoreporter

Wiadomości Uniwersyteckie

mgr Janusz Pająk

tel.+48 724 555 550

e-mail: janusz.pajak@uwm.edu.pl

Redaktorka naczelna

Telewizja Kortowo

mgr Wioletta Ustyjańczuk

tel. +48 89 524 60 04

e-mail: wioletta.ustyjanczuk@uwm.edu.pl

 

ul. Słoneczna 54 (budynek RCI, bryła E2/13)

10-710 Olsztyn

Specjalista, operator kamery

Telewizja Kortowo

Dariusz Witkowski

dariusz.witkowski@uwm.edu.pl

Technik

Telewizja Kortowo

mgr Piotr Wałejko

piotr.walejko@uwm.edu.pl

Biuro ds. promocji

 

Grafik

mgr sztuki Małgorzata Śpiewak

tel. +48 89 524 57 36

e-mail: malgorzata.spiewak@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Ilona Piątkowiak

tel. 502 695 169

e-mail: ilona.piatkowiak@uwm.edu.pl

Specjalista

lic. Anna Wałukanis

tel. 506 565 373

e-mail: anna.walukanis@uwm.edu.pl

Referent

lic. Maria Doroszczak

tel. 532 787 499

e-mail: maria.doroszczak@uwm.edu.pl

Specjalista

dr Marta Godlewska

tel. 506 565 392

e-mail: marta.godlewska@uwm.edu.pl

Specjalista

Marta Iwanowicz

tel. 506 565 375

e-mail: marta.iwanowicz@uwm.edu.pl

Starszy referent

lic. Olga Michalik

e-mail: olga.michalik@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Agnieszka Chartanowicz

Specjalista

mgr inż. Tymoteusz Tyrajski

e-mail: tymoteusz.tyrajski@uwm.edu.pl

 

Dyrektor

mgr Pikuliński Mateusz

tel. 89 524 55 40

tel. 512 028 744

e-mail: mateusz.pikulinski@uwm.edu.pl

 

Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kortosfera

ul. Dybowskiego 11a, pokój 2.22

10-723 Olsztyn

 

kod ewidencji korespondencji: CPNiI; kod finansowy: 52.040.018

Sekretariat obiektu

Specjalista ds. administracyjnych

mgr Elżbieta Graban

tel. 89 524 57 93

e-mail: elzbieta.graban@uwm.edu.pl

ul. Dybowskiego 11a, pokój 2.23

10-723 Olsztyn

Obsługa klienta i wydarzeń - grupy zorganizowane

Specjalista ds. organizacji

mgr Dorota Mataczyńska

tel. 89 524 57 94

tel. kom. 453 672 655

e-mail: dorota.mataczynska@uwm.edu.pl

ul. Dybowskiego 11a, pokój 2.23

10-723 Olsztyn

Specjalista ds. rozwoju i współpracy

mgr Dorota Juszkiewicz

tel. 600 331 083

e-mail: dorota.juszkiewicz@uwm.edu.pl

Specjalista ds. projektów

mgr Joanna Chaberek

tel. 89 524 55 66

e-mail: joanna.chaberek@uwm.edu.pl

ul. Dybowskiego 11a, pokój 2.21B

10-723 Olsztyn

Specjalista ds. Marketingu

mgr Małgorzata Hakuć

tel. 89 524 57 92

tel. kom. 504 840 482

e-mail: malgorzata.hakuc@uwm.edu.pl

ul. Dybowskiego 11a, pokój 2.21A

10-723 Olsztyn

Referent ds. marketingu

mgr Joanna Wąsikowska

tel. 89 524 57 92

tel. kom. 504 840 463

e-mail: joanna.wasikowska@uwm.edu.pl

ul. Dybowskiego 11a, pokój 2.21A

10-723 Olsztyn

Project manager

mgr Monika Kozłowska

tel. 89 524 55 45

e-mail: monika.kozlowska@uwm.edu.pl

ul. Dybowskiego 11a, pokój 2.21B

10-723 Olsztyn

Specjalista ds. edukacji

dr Tomasz Bałabański

tel. 89 524 57 95

e-mail: tomasz.balabanski@uwm.edu.pl

ul. Dybowskiego 11a, pokój 2.23

10-723 Olsztyn

Specjalista ds. wystaw i wydarzeń naukowych

mgr Małgorzata Pijanowska-Glicner

tel. 89 524 55 64

e-mail: malgorzata.pijanowska@uwm.edu.pl

ul. Dybowskiego 11a, pokój 2.21B

10-723 Olsztyn

Laborant

mgr Ewelina Krzykowska

tel. 89 524 57 62

e-mail: ewelina.zawadzka@uwm.edu.pl

Laborant

mgr Marta Pacuła

tel. 89 524 57 62

e-mail: marta.pacula@uwm.edu.pl

Laborant

mgr inż. Katarzyna Złotkowska

tel. 89 524 57 62

e-mail: katarzyna.zlotkowska@uwm.edu.pl

Laborant

mgr inż. Nicoletta Neuman

tel. 89 524 57 62

e-mail: nicoletta.neuman@uwm.edu.pl

Edukator

mgr inż. Kamila Kibitlewska

tel. 89 524 55 85

e-mail: kamila.kibitlewska@uwm.edu.pl

Edukator

mgr inż. Magdalena Szczotko

tel. 89 524 55 85

e-mail: magdalena.szczotko@uwm.edu.pl

Edukator

mgr inż. Dominika Rozmus

tel. 89 524 55 85

e-mail: dominika.rozmus@uwm.edu.pl

Edukator

mgr inż. Bartosz Bałdyga

tel. 89 524 55 85

e-mail: bartosz.baldyga@uwm.edu.pl

Edukator

mgr Agnieszka Markun

tel. 89 524 55 85

Edukator

Karol Sarnecki

tel. 89 524 55 85

 

Kierownik

inż. Małgorzata Gawrońska

tel. (89) 523-34-49

tel. 514 784 471

e-mail: malgorzata.daniow@uwm.edu.pl

Specjalista

Ewa Frąckiewicz

tel. (89) 523-32-72

e-mail: ewa.frackiewicz@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Anna Anulewicz

tel. (89) 523-34-16

e-mail: anna.anulewicz@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Zbigniew Jastrzębski

tel. (89) 523-45-28

e-mail: zbigniew.jastrzębski@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Tomasz Trypuz

tel. (89) 523-41-75

e-mail: tomasz.trypuz@uwm.edu.pl

Specjalista

lic. Izabela Zieniewicz-Kuchta

tel. 89 523 33 33

e-mail: izabela.zieniewicz.kuchta@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Małgorzata Wasilewska

tel. 89 523 32 72

e-mail: malgorzata.wasilewska@uwm.edu.pl

Akademicki Dom Mieszkalno-Rotacyjny

Specjalista

mgr inż. Zbigniew Liminowicz

tel. (89) 524-60-61; tel. kom. 667 206 755

e-mail: zbigniew.liminowicz@uwm.edu.pl

Uniwersytecki Dom Rotacyjny

Kierownik

mgr inż. Danuta Wiśniewska

tel. (89) 523-39-94

tel. kom. 513 191 18

fax (89) 524-52-51

e-mail: danuta.wisniewska@uwm.edu.pl

Uniwersytecki Dom Rotacyjny

Referent

mgr Artur Raubo

tel. (89) 523-39-94

fax (89) 524-52-51

e-mail: artur.raubo@uwm.edu.pl

 

Kierownik

mgr inż. Sławomir Kokoszko

tel. 89 523 38 65

tel. kom. +48 514 783 690

e-mail: slawomir.kokoszko@uwm.edu.pl

ul. R. Prawocheńskiego 4, pok. 108

Zastępca kierownika

mgr Robert Milian

tel. 89 523 34 27

kom. +48 502 730 612

e-mail: robert.milian@uwm.edu.pl

ul. Plac Łódzki 5, pok. 01

Referent

mgr Magdalena Ochrymczuk

tel. 89 523 38 65

e-mail: biuro.dood@uwm.edu.pl

ul. R. Prawocheńskiego 4, pok. 107

Specjalista

mgr Małgorzata Wasilewska

tel. 89 524 58 08

e-mail: malgorzata.wasilewska@uwm.edu.pl

ul. R. Prawocheńskiego 4, pok. 109

Administrator

mgr inż. Mariusz Kurowski

tel. 89 523 44 77

kom +48 607 213 024

e-mail: mariusz.kurowski@uwm.edu.pl

ul. M. Oczapowskiego 6, pok. 12

Administrator

mgr Arkadiusz Smyk

tel. 89 524 56 59

tel. kom. + 48 601 848 549

e-mail: arkadiusz.smyk@uwm.edu.pl

ul. B. Dybowskiego 11, pok. 39

Administrator

Emilia Martyniuk

tel. 89 524 56 69

tel. kom. +48 501 064 598

e-mail: emilia.martyniuk@uwm.edu.pl

ul. B. Dybowskiego 11 pok. 39

Administrator

mgr Jan Wiśniewski

tel. 89 524 61 40

kom. +48 692 604 908

e-mail: j.wisniewski@matman.uwm.edu.pl

ul. Słoneczna 54, pok. A 0/3

Administrator

mgr inż. Mariusz Araśniewicz

tel. 89 523 32 71

kom. +48 502 730 252

e-mail: mariusz.arasniewicz@uwm.edu.pl

ul. M. Oczapowskiego 11 pok. B101

Administrator

mgr Andrzej Rozbicki

tel. 89 523 38 02

tel. kom. +48 514 784 297

e-mail: andrzej.rozbicki@uwm.edu.pl

ul. B. Dybowskiego 11, pok. 39

Administrator

mgr inż. Ilona Gajdzis-Pawelec

tel. 89 523 35 36

tel. kom. +48 514 903 979

e-mail: i.gajdzis-pawelec@uwm.edu.pl

ul. M. Oczapowskiego 5, pok. 143

Specjalista

mgr Bogusław Woźniak

tel. 89 523 38 50

tel. kom. + 48 605 342 083

e-mail: bowo@uwm.edu.pl

ul. R. Prawocheńskiego 4A

Specjalista

Piotr Piasecki

tel. kom. +48 606 962 969

e-mail: piotr.piasecki@uwm.edu.pl

ul. Plac Łódzki 5, pok. 01

Specjalista

mgr inż. Marek Carzyński

tel. 89 523 35 72

tel. kom. +48 887 080 491

e-mail: marek.carzynski@uwm.edu.pl

ul. R. Prawocheńskiego 7, pok. 26

Konserwator

Krzysztof Leszczyński

tel. 89 523 35 27

e-mail: krzysztof.leszczynski@uwm.edu.pl

ul. Plac Łódzki 5, pok. 01

Konserwator

Dariusz Kardaś

e-mail: kardas@uwm.edu.pl

ul. M. Oczapowskiego 12

Pracownik gospodarczy

Henryk Sieński

e-mail: henryk.sienski@uwm.edu.pl

ul. M. Oczapowskiego 12

Pracownik gospodarczy

Dariusz Dziedzic

ul. Kanafojskiego 5

 

 

inż. Katarzyna Kuźmińska

e-mail: katarzyna.kuzminska@uwm.edu.pl

tel: 89 524-52-10

 

Marlena Smaga

e-mail: marlena.smaga@uwm.edu.pl

tel: 89 523-36-01

 

mgr Magdalena Trystuła

e-mail: magdalena.trystula@uwm.edu.pl

tel: 89 523-36-01

 

Kierownik

mgr Joanna Wojciechowska

tel. 89 524 57 06

tel. kom. +48 602 805 051

e-mail: joanna.wojciechowska@uwm.edu.pl

 

ul. Słoneczna 52

10-710 Olsztyn

fax 89 524 03 50

e-mail: dzl@uwm.edu.pl

Specjalista ds. transportu

mgr Ussowicz Adam

tel. 89 523 34 04, 89 523 38 04

tel. kom. +48 661 250 842

e-mail: adam.ussowicz@uwm.edu.pl

Specjalista ds. zaopatrzenia

Elżbieta Sikora

tel. 89 523 33 15; 89 523 49 65

tel. kom. +48 601 694 305

e-mail: e.sikora@uwm.edu.pl

Starszy referent ds. zaopatrzenia

mgr Jarosław Bućwiło

tel. 89 524 57 15

tel. kom. +48 728 330 300

e-mail: jaroslaw.bucwilo@uwm.edu.pl

Starszy referent ds. zaopatrzenia

mgr inż. Marcin Dominiak

tel. 89 523 33 15; 89 523 49 65

tel. kom. +48 728 330 000

e-mail: marcin.dominiak@uwm.edu.pl

Referent ds. zaopatrzenia

Stanisław Kleczkowski

tel. 89 524 33 61

tel. kom. +48 784 031 112

e-mail: stanislaw.kleczkowski@uwm.edu.pl

Referent ds. zaopatrzenia

mgr Jarosław Szempliński

tel. 89 524 57 15

tel. kom. +48 782 999 009

e-mail: jaroslaw.szemplinski@uwm.edu.pl

Operator maszyn i urządzeń

Grzegorz Olszewski

tel. kom. 603 330 632

e-mail: grzegorz.olszewski@uwm.edu.pl

Kierowca

Krzysztof Draszanowski

tel. kom. 604 251 783

Kierowca

Dariusz Kalinowski

tel. kom. 661 611 904

Kierowca

Mirosław Kwiatkowski

tel. kom. 501 064 598

Kierowca

Waldemar Frąckiewicz

tel. kom. 602 479 960

e-mail: vivaldi@uwm.edu.pl

Kierowca

Dariusz Kmiołek

tel. kom. 609 460 767

e-mail: dariusz.kmiolek@uwm.edu.pl

Kierowca

Piotr Kowalczyk

tel. kom. 506 438 160

e-mail: piotr.kowalczyk@uwm.edu.pl

Kierowca

Radosław Słomiński

tel. kom. 600 440 680

e-mail: radoslaw.slominski@uwm.edu.pl

 

Kierownik

lic. Szulc Agnieszka

tel. (89) 523 45 06

fax (89) 523 47 37

e-mail: agnieszka.szulc@uwm.edu.pl

 

ul. Jana Heweliusza 3

10-957 Olsztyn

Referent

Przyjmowanie zamówień

Irena Matejko

tel. 89 523-47-37

e-mail: poligrafia@uwm.edu.pl

Starszy referent

Obsługa sklepu UWM

Agnieszka Kupper

tel. +48 89 523 39 22

e-mail: agnieszka.kupper@uwm.edu.pl

Operator maszyn cyfrowych

Arkadiusz Gromek

tel. 89 523-35-39

e-mail: arkadiusz.gromek@uwm.edu.pl

Maszynista maszyn offsetowych

Jerzy Pawłowski

tel. 89 523-39-22

e-mail: jerzy.pawlowski@uwm.edu.pl

Introligator

Kamil Dudała

tel. 89 523-39-22

e-mail: kamil.dudala@uwm.edu.pl

Introligator

Sławomir Zaręba

tel. 89 523-39-22

e-mail: slawomir.zareba@uwm.edu.pl

 

Kierownik

mgr Anna Wójcicka

tel. (89) 523 47 04

e-mail: anna.wojcicka@uwm.edu.pl

Starszy specjalista

mgr Barbara Dąbkowska-Sówka

tel. (89) 524 62 75

e-mail: barbara.dabkowska@uwm.edu.pl

Starszy specjalista

mgr Ewa Liminowicz

tel. (89) 523 39 89

e-mail: ewa.liminowicz@uwm.edu.pl

Starszy specjalista

mgr Elżbieta Florysiak

tel. (89) 523 42 03

e-mail: elzbieta.olszewska@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Michał Ostrowski

tel. (89) 523 39 61

e-mail: michal.ostrowski@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Justyna Murach

tel. (89) 523 39 61

e-mail: justyna.murach@uwm.edu.pl

Starszy referent

lic. Patryk Lewandowski

tel. (89) 523 39 61

e-mail: patryk.lewandowski@uwm.edu.pl

 

Kierownik

inż. Andrzej Podgródny

tel. 89 523 49 03

tel. 48 501 163 410

email: andrzej.podgrodny@uwm.edu.pl

 

ul. Michała Oczapowskiego 6, pok. 9

10-719 Olsztyn

Specjalista

mgr Justyna Galewska

tel. 89 523 36 32

e-mail: justyna.galewska@uwm.edu.pl

Starszy referent

Dorota Lubieniecka

tel. 89 523 36 32

e-mail: dorota.lubieniecka@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Małgorzata Anielska

tel. 89 523 36 32

e-mail: malgorzata.anielska@uwm.edu.pl

Specjalista

Specjalista mgr Joanna Dobrzańska

tel 89 523 36 32

e-mail: joanna.dobrzanska@uwm.edu.pl

Starszy referent

lic. Joanna Szefler

tel. 89 523 36 32

e-mail: joanna.szefler@uwm.edu.pl