Pion prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia Uczelni

prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz

e-mail: pawel.wielgosz@uwm.edu.pl

Sekretariat

mgr Iwona Papke

tel. +48 89 524 52 47

e-mail: iwona.papke@uwm.edu.pl

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 108

10-719 Olsztyn

Kierownik

Agnieszka Domańka

e-mail: agnieszka.domanska@uwm.edu.pl

tel. 89 524 58 04

promocja, media społecznościowe, rankingi

Magdalena Burczyńska

tel. 89 523 35 21

e-mail: magdalena.burczynska@uwm.edu.pl

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Julia Tomaszewicz

tel. 89 523 39 26

e-mail: julia.tomaszewicz@uwm.edu.pl

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Katarzyna Hebda

tel. 89 523 39 26

e-mail: katarzyna.hebda@uwm.edu.pl

Studenci wyjeżdżający za granicę na studia i praktyki Erasmus+

Monika Ilkiewicz

tel.: 89 524 57 37

e-mail: monika.ilkieiwcz@uwm.edu.pl

Studenci wyjeżdżający za granicę na studia i praktyki Erasmus+

Norbert Makowski

tel.: 89 524 57 37

e-mail: norbert.makowski@uwm.edu.pl

Studenci zagraniczni programu Erasmus+, umowy międzyinstytucjonalne, ESN Olsztyn

Agnieszka Lipińska

tel. 89 524 57 68

e-mail: agnieszka.jakimiuk@uwm.edu.pl

Umowy o współpracy, międzynarodowe sieci uniwersyteckie, projekty NAWA

Barbara Sienkiewicz

tel. 89 524 57 63

e-mail: b.sienkiewicz@uwm.edu.pl

Przyjazdy gości zagranicznych, studenci obcokrajowcy, nostryfikacja, weryfikacja wykształcenia

Żaneta Kulawczyk

tel. 89 524 57 64

e-mail: zaneta.kulawczyk@uwm.edu.pl

Koordynator Uczelnianego Programu Erasmus+

mgr inż. Anna Dąbrowska

tel. 89 523 34 15

e-mail: ania.dabrowska@uwm.edu.pl