VIII Europejski Kongres Samorządów

Możemy pochwalić się, że członek naszego Naukowego Koła Socjologów „Quaero” Pan Radosław Szczepański wziął udział w VIII Europejskim Kongresie Samorządów p.t. „Nowa solidarność dla nowej epoki”. Forum odbywało się w Mikołajkach, w dniach 6-7 marca 2023 r. W ciągu tych dwóch dni odbyło się 120 debat. W Forum uczestniczyło 2000 osób. Student kierunku Socjologia był jednym z panelistów w temacie Deglomeracja – jak wykorzystać potencjał średnich miast?”

– Panie Radku dziękujemy, że podjął Pan dyskurs w tak ważnym społecznie temacie. Jesteśmy bardzo dumni.A. Daszewska „Koncepcja socjologii religii Roberta Wuthnowa”, FNCE Poznań 2022.


Niezmiernie miło nam poinformować, że nakładem wydawnictwa FNCE ukazała się książka naszej koleżanki dr Anny Daszewskiej pt. „Koncepcja socjologii religii Roberta Wuthnowa”. Gratulujemy i zachęcamy do lektury!

Nowa publikacja!

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marka Sokołowskiego pt. „Postpolityka, postprawda, populizm. Definiowanie (nie)oczywistych pojęć”, Toruń 2022, s. 258. Można w niej znaleźć m.in. artykuły prof. Marka Sokołowskiego, dr Anny Daszewskiej, dr Michała Dąbrowskiego, a także studenta II roku socjologii – Pawła Taradejny. Zapraszamy do lektury!

Publikacje studentów socjologii…

Niezmiernie miło nam poinformować, że publikacje członków Naukowego Koła Socjologów Quaero – Pauliny Prusik, Marceliny Wiśniewskiej i Radosława Szczepańskiego znalazły się w pokonferencyjnej monografii zbiorowej pt.”Aktualne problemy badawcze. Nauki społeczne i humanistyczne”, Tom 2, (red.) D. Ossowska Salamonowicz, M. Giżyńska, Wydawnictwo FNCE, Poznań 2022. Jest to efekt 51. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych „Seminarium innowacyjnych rozwiązań w dobie pandemii”. Serdecznie gratulujemy!


Konferencja dot. ewaluacji badań naukowych w naukach społecznych

13 września 2022 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Sali Senatu Pałacu Rektorskiego odbyła się Konferencja Katedr, Instytutów i Wydziałów Socjologii pod hasłem „W poszukiwaniu nowego modelu ewaluacji badań naukowych w naukach społecznych”, w której uczestniczył Kierownik Katedry Socjologii prof. dr hab. Marek Sokołowski . W spotkaniu, w którym brali udział przedstawiciele wszystkich polskich ośrodków kształcących w zakresie socjologii, z udziałem dr hab. Dominika Antonowicza, prof. UMK, członka Komisji Ewaluacji Nauki, poruszono zagadnienia związane z obecnym oraz przyszłym modelem ewaluacji badań naukowych.