04 Kwietnia 2024

Aktualności


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia dla wybitnych młodych naukowców za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Kandydatury z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wśród stypendystów jest pięć osób z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Stypendium ministra otrzymują studenci, którzy mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w jednym z trzech obszarów: nauka, działania artystyczne, sport. Student swoją działalność musi udokumentować, a wniosek musi poprzeć rektor jego uczelni. I to właśnie rektorzy do 25 października 2023 musieli złożyć wnioski do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie były one następnie opiniowane przez zespół doradczy ministra. Jak informuje MNiSW, zespół ten stosował zasadę, że w danej dyscyplinie naukowej rekomenduje się przyznanie nie więcej niż 18 stypendiów.

Wśród tegorocznych stypendystów ministra jest pięcioro przedstawicieli UWM: Kacper Kostrzewa (prawo), Laura Trelewicz (pedagogika), Jan Kapała (kierunek lekarski), Karolina Kowalska (biotechnologia) oraz Julia Lewandowska (kierunek lekarski).

Bardzo się cieszę z tego stypendium, bo to jest docenianie pięciu lat mojej pracy na studiach – mówi Kacper Kostrzewa, student V roku prawa. – O tym stypendium powiedziały mi opiekunki Studenckiego Koła Naukowego Ustrojów Politycznych CASUS: dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz i dr Monika Giżyńska. One mnie zachęciły do tego, żeby złożyć wniosek. Musiałem udokumentować moje osiągnięcia naukowe: konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe, publikacje naukowe. Lubię pisać artykuły, zwłaszcza z zakresu prawa karnego. Obecnie łączę studia z pracą zawodową, myślę też o aplikacji. Chciałbym kontynuować moją działalność na uczelni i rozważam podjęcie w przyszłości studiów doktoranckich.

Kacper Kostrzewa poza prawem karnym interesuje się też rekonstrukcjami historycznymi. Nagrodę chciałby przeznaczyć na swój dalszy rozwój naukowy i zawodowy.

 

Kacper Kostrzewa
Kacper Kostrzewa
Fot. Archiwum prywatne, autor zdjęcia - Hubert Lenkiewicz

Laura Trelewicz jest studentką studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika. Do złożenia wniosku zachęcił ją kolega, gdy tuż po studiach na pracy socjalnej odbierała nagrodę rektora dla najlepszych absolwentów studiów licencjackich. Laura była też w 2023 roku stypendystką marszałka województwa. Bardzo cieszy się ze stypendium ministra.

To dla mnie bardzo duże wyróżnienie, tym bardziej że kilka dni temu otrzymałam informację, że także w tym roku dostanę stypendium marszałka województwa, więc mogę świętować podwójnie. Nagrodę przeznaczę na dalszy swój i edukację, ale też pojadę na wycieczkę. Myślę o Grecji – mówi Laura Trelewicz. – Do stypendium ministra wskazywałam osiągnięcia naukowe, m.in. wystąpienia na sześciu konferencjach, publikacje naukowe, dyplom od rektora dla najlepszych studentów. Najbardziej interesuję się psychologią, chociaż pedagogiką także. Mam zamiar dalej się uczyć.

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło łącznie 1068 wniosków ze wszystkich uczelni. Komisja nagrodziła 386 studentek i studentów. Laureaci otrzymają jednorazowo 17 tys. zł.

aw

 

Laura Trelewicz odbiera nagrodę od rektora UWM
Podczas inauguracji roku akademickiego Laura Trelewicz odebrała nagrodę dla najlepszej absolwentki studiów licencjackich

 

Rodzaj artykułu