Akty prawne i dokumenty

Akty prawne

 

Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych:

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

 

Przyporządkowanie kierunków studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych oraz do Wydziałów:

 

Decyzje Administratora Programów Studiów w sprawie treści kształcenia i planów studiów:

 

Uchwały dotyczące efektów kształcenia/uczenia się oraz programów studiów na kierunkach realizowanych w Uniwersytecie:

 

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

 

  • Dokumenty do pobrania

    Dokumenty do pobrania

  • Niezbędne elementy wniosku o wszczęcie procedury utworzenia studiów na kierunku/poziomie/profilu lub zakresie kształcenia 2025-2026

  • Projekt programu studiów