Wybory na kadencję 2024-2028

 • Dokumenty

  Dokumenty

 • Uchwała nr 425 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2023-2027

 • Uchwała nr 440 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2024-2028

 • Informacja o terminarzu prac wyborczych (wybory na kadencję 2024-2028): wybory członków uczelnianego kolegium wyborczego oraz wybory członków senatu UWM w Olsztynie

 • Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej o Ogólnym Zebraniu Wyborczym Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi

 • Uchwała nr 1/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie unieważnienia wyborów członka Uczelnianego Kolegium Elektorów z grona samodzielnych nauczycieli akademickich, które odbyły się w dniu 25 stycznia 2024 r. na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie

 • Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na Rektora UWM

 • Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej z 5 lutego o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Rektora UWM na kadencję 2024-2028

 • Uchwała nr 2/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2024 w sprawie odwołania członka Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 • Uchwała nr 3/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2024 w sprawie uzupełnienia składu Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 • Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej o spotkaniu Kandydatki na rektora UWM Pani prof. dr hab. n. med. Joanny Wojtkiewicz ze społecznością akademicką

 • Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej o spotkaniu Kandydata na Rektora UWM dr hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM ze społecznością akademicką

 • Program wyborczy dr. hab. Jerzego Andrzeja Przyborowskiego, prof. UWM — kandydata na stanowisko Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencje 2024-2028

 • Uchwała nr 6/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 marca 2024 w sprawie składu Uczelnianego kolegium Elektorów

 • Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej UWM w Olsztynie o wyborach Rektora UWM na kadencję 2024-2028

 • Zawiadomienie przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej UWM o zwołaniu zebrania wyborczego Uczelnianego Kolegium Elektorów w celu wyboru Rektora UWM na kadencję 2024-2028

 • Komunikat Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej UWM w sprawie zebrania wyborczego

 • Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej UWM o wniesieniu dwóch protestów wyborczych

 • Uchwała nr 7/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2024 w sprawie nieuwzględnienia protestu wyborczego

 • Uchwała nr 8/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2024 w sprawie nieuwzględnienia protestu wyborczego

 • Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej UWM o wniesieniu protestu wyborczego przez członka Uczelnianego Kolegium Elektorów

 • Uchwała Nr 9/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 marca 2024 roku

 • Uchwała Nr 9/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie nieuwzględnienia protestu wyborczego wniesionego przez członka Uczelnianego Kolegium Elektorów Pana Andrzeja Bronisława Adamowicza. Wraz z uzasadnieniem

 • Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej o Ogólnym Zebraniu Wyborczym Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi zwołanym w celu wyboru trzech członków Senatu UWM na kadencję 2024-2028 spośród ww. grupy pracowników

 • Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej o Ogólnym Zebraniu Wyborczym Pracowników Jednostek Ogólnouczelnianych będących Profesorami lub Profesorami UWM zwołanym w celu wyboru kandydatów na członków Senatu UWM na kadencję 2024-2028

 • Komunikat Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej UWM w sprawie rozstrzygnięcia przez Senat UWM protestu wyborczego wniesionego w dniu 26 marca 2024 r

 • Ogłoszenie  Uczelnianej Komisji Wyborczej  o Ogólnym Zebraniu Wyborczym  Nauczycieli Akademickich Niebędących* Profesorami lub Profesorami UWM zwołanym w celu wyboru 10 członków Senatu UWM  na kadencję 2024-2028  (II tura wyborów)

 • Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej o zmianie kalendarza wyborczego w części dotyczącej wyborów kandydatów na członków Senatu UWM na kadencję 2024-2028

 • KOMUNIKAT Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej UWM w sprawie rozstrzygnięcia przez Uczelnianą Komisję Wyborczą protestu wyborczego

 • Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej o Ogólnym Zebraniu Wyborczym nauczycieli akademickich będących profesorami lub profesorami UWM zwołanym w celu wyboru jedenastu członków Senatu UWM na kadencję 2024-2028 (II tura wyborów)

 • Uchwała Nr 12/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2024 roku

 • Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej o Ogólnym Zebraniu Wyborczym nauczycieli akademickich będących profesorami lub profesorami UWM zwołanym w celu wyboru jednego członka Senatu UWM na kadencję 2024-2028 (II tura wyborów)