InnoInvest

InnoInvest UWM Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, powołaną na mocy przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały nr 842 Senatu UWM z dnia 18 grudnia 2015 r.

 

Podstawowym celem działalności InnoInvest UWM Sp. z o.o. jest komercjalizacja pośrednia wyników badań będących własnością intelektualną UWM w Olsztynie poprzez tworzenie i przystępowanie do wszelkiej nastawionej na zysk działalności gospodarczej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii, nauk przyrodniczych i technicznych, nauk społecznych i humanistycznych, działalności holdingów finansowych, działań związanych z organizacją targów, wystaw oraz kongresów, a także profesjonalnej działalności naukowej i technicznej.

 

Oferta InnoInvest UWM Sp. z o.o. skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zainteresowanych transferem wyników prac badawczo-rozwojowych do gospodarki, a także do samorządów i przedsiębiorstw zainteresowanych wdrażaniem oraz rozwojem innowacyjnych technologii i zwiększeniem potencjału w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na realizację innowacyjnych projektów inwestycyjnych.