Konferencja „RADIO W CYFROWYM ŚWIECIE” 02 – 03 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Program konferencji!

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
Wydział Nauk Społecznych
KATEDRA SOCJOLOGII
Pracownia Komunikacji Społecznej i Nowych Mediów
10-007 Olsztyn, ul. ks. F. Szrajbera 11
tel. (89) 533-83-90 fax (89) 533-83-91
oraz
Radio Olsztyn S.A.
ul. Radiowa 24 10-206 Olsztyn
tel. (89) 526-44-34 fax (89) 526-42-39

radio-olsztyn

MAJĄ ZASZCZYT I PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
RADIO W CYFROWYM ŚWIECIE
02 – 03 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Radio, opisywane przez medioznawców jako medium „ślepe” , „niewidoczne” , a nawet jako „zapomniane” , od lat udowadnia, że wciąż ma rzesze słuchaczy, którzy, w zmieniającej się rzeczywistości medialnej i pośród szerzących się nowych trendów korzystania z mediów, pozostają zadziwiająco wierni i przywiązani do rytuału słuchania radia. W ciągu stu lat swego istnienia pełniło ono różne role – od medium pierwszoplanowego, gdy było jedynym medium elektronicznym dostępnym dla mas („złota era radia”), poprzez drugoplanową rolę w okresie, w którym pojawiła się telewizja i zaczęto się zastanawiać czy radio ma szansę w dobie telewizji w ogóle przetrwać, rolę medium komplementarnego, które znalazło swoją niszę w promowaniu muzyki popularnej i towarzyszeniu odbiorcom dzięki mobilnemu charakterowi przekazu, aż po medium w dobie cyfrowej, w której radio staje się medium coraz bardziej demokratycznym, stawiającym na dwukierunkową komunikację, poprzez wykorzystywanie tzw. „user generated content” czy też szybki rozwój społecznych projektów radiowych. Kierunki rozwoju radia, dla wielu medioznawców, ale również radiowych praktyków, pozostają jednak w dużej mierze zagadką. Warto więc naukowej refleksji poddać „niewidoczne” medium, by zrozumieć, co stanowi o jego sile i może się dla niego w najbliższym czasie okazać największym zagrożeniem. Okazję ku takim podsumowaniom mamy wyjątkową – 90-lecie Polskiego Radia zbiegło się w czasie ze znaczącą rozbudową cyfrowej infrastruktury nadawczej radia publicznego na poziomie regionalnym, która w mniejszym lub większym stopniu przyczyni się do kolejnej metamorfozy radia.

Proponujemy następujące panele tematyczne:
1. Synkretyczna natura radia. Technologiczne wyzwania i możliwości XXI wieku.
2. Wspólnoty słuchaczy czy „akustyczni wojażerowie”? Socjologiczna i kulturowa analiza radiowego audytorium.
3. Od „plemiennego bębna” Marshalla McLuhana do fonicznej i lingwistycznej analizy komunikatu radiowego. Współczesne badania radia.
4. Formatowanie radia. Przymus czy konieczność?
5. Nowe media a przyszłość dziennikarstwa radiowego.
6. Przekształcenia i rozwój gatunków radiowych. Stare formy i nowe(?) treści.
7. Radio Olsztyn w medialnym pejzażu regionu Warmii i Mazur. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość.
8. Rola i znaczenie regionalnych rozgłośni radiowych.
9. Cyfryzacja przekazu radiowego – szansa czy zagrożenie dla radia regionalnego i lokalnego.
10. Prawda i fikcja – o wiadomościach, artystycznych audycjach radiowych i innych bytach (mega)gatunkowych.
11. Edukacyjne funkcje radia – dawniej i dziś.
12. Radio artystyczne – przeszłość czy teraźniejszość i nadzieja na przyszłość?
13. Wybitni ludzie radia – wybitne audycje.
14. Panel studencki.

Komitet Programowy
Mariusz BOJAROWICZ, Prezes Radia Olsztyn S.A.
Dr Urszula DOLIWA, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, UWM Olsztyn
Ireneusz IWAŃSKI, Przewodniczący Rady Programowej Radia Olsztyn
Prof. dr hab. Stanisław JĘDRZEJEWSKI, Akademia Koźmińskiego, Warszawa
Prof. dr hab. Elżbieta PLESZKUN-OLEJNICZAKOWA, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Prezes honorowy Łódzkiej Szkoły Radioznawczej
Prof. dr hab. Marek SOKOŁOWSKI, Katedra Socjologii UWM, Przewodniczący Komitetu Programowego
Dr Grażyna STACHYRA, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin
Komitet Organizacyjny
Przewodniczący Konferencji:
prof. UWM dr hab. Marek SOKOŁOWSKI
Sekretarze Konferencji:
dr Michał ŁYSZCZARZ tel. 507-974-166 michal.lyszczarz(at)interia.pl
mgr Lilia KRAWCZEWSKA tel. 501-643-005 lkraw1(at) gmail.com

Organizacja i uczestnictwo

 • Zgłoszenia udziału (na załączonej karcie – Radio w cyfrowym świecie – karta zgłoszenia) w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2015 r.
 • Wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 450 PLN do 30.09.2015 r.
  (Członkowie Komitetu Naukowego nie ponoszą opłaty konferencyjnej) na konto:
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  92 1030 1218 0000 0000 9113 2567
  subkonto 19.880.023-500 tytułem: Radio w cyfrowym świecie
 • Przedstawione referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.