Uwaga I rok socjologii! Zajęcia z etykiety

Uwaga pierwszy rok socjologii!

Zajęcia z etykiety z dr Mał‚gorzatą Chudzikowską…-Woł‚oszyn odbę™dą… się™ 24 listopada 2016 r. (czwartek) w godzinach 16:45-20:00 w sali 117.

Zaję™cia są… obowią…zkowe.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.