Zakończenie pracy dr hab. M. Butryma

Z dniem 31 stycznia 2021 roku pracę w Katedrze Socjologii INP WNS UWM w Olsztynie zakończył dr hab. Marek Butrym.

Markowi dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz Katedry, koleżeńską pomoc i wsparcie w pracy organizacyjnej, badawczej i dydaktycznej. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana w przyszłości na poziomie międzyuczelnianym.

Życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i pracy zawodowej.

Pracownicy Katedry Socjologii


Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.