08 Listopada 2023

Aktualności


Czterech przedstawicieli UWM będzie współtworzyć Radę Doskonałości Naukowej. To o jednego więcej niż w kończącej się kadencji.

Rada Doskonałości Naukowej to organ państwowy, którego zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju kadry naukowej. Rozpoczęła działanie 1 czerwca 2019 r. i zastąpiła Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.

Po wrześniowych wyborach do Rady Doskonałości Naukowej drugiej kadencji (a więc w latach 2024-27), okazało się, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski reprezentować w niej będą:

  • prof. Wojciech Janczukowicz z Katedry Inżynierii Środowiska na Wydziale Geoinżynierii (dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka), który uzyskał 349 głosów, najwięcej ze wszystkich przedstawicieli UWM;
  • prof. Krzysztof Jankowski – dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa (dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo);
  • prof. Arkadiusz Żukowski – dyrektor Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych (dyscyplina: nauki o polityce i administracji), który w RDN zasiądzie po raz drugi;
  • prof. Sławomir Zduńczyk z Katedry Rozrodu Zwierząt z Kliniką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej (dyscyplina: weterynaria). Profesor był wcześniej członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

W mijającej kadencji w RDN reprezentowali UWM: prof. Andrzej Koncicki z WMW w dyscyplinie weterynaria i prof. Jan Jankowski z WBZ w dyscyplinie zootechnika i rybactwo oraz prof. Arkadiusz Żukowski. Nowa Rada rozpocznie pracę 1 stycznia 2024 r.

Zapytaliśmy prof. Żukowskiego o jego doświadczenia z mijającej kadencji RDN.

Na czym polegała pana praca w kończącej się kadencji?

Wybór do RDN stanowi nie tylko wyróżnienie indywidulane, ale – przede wszystkim – jest docenieniem danej dyscypliny naukowej na naszym Uniwersytecie. Jestem jedynym przedstawicielem UWM w naukach społecznych (12 dyscyplin) i humanistycznych (9 dyscyplin), w dobiegającej końca kadencji oraz w następnej kadencji RDN. W Zespole Nauk Społecznych reprezentuję dyscyplinę nauki o polityce i administracji. Podejmujemy rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego, tytułu profesora oraz dotyczących uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Przede wszystkim staram się działać na rzecz środowiska politologicznego, dbać o wysoki poziom merytoryczny dyscypliny i propagować dobre praktyki.

Czy pana zespół zbierał się na posiedzeniach czy pracował zdalnie?

Przed pandemią zespół obradował wyłącznie w siedzibie RDN-u, tzn. w Pałacu Kultury i Nauki. Pandemia wymusiła prowadzenie posiedzeń w sposób zdalny. W związku z tym, że większość członków zespołu pochodzi spoza Warszawy, tryb zdalny wciąż dominuje, ale każdy z nas może uczestniczyć w posiedzeniach bezpośrednio. Ostatnie posiedzenie, w grudniu, ma mieć taki charakter.

Czy członkowie RDN mają dużo obowiązków?

Szczególnie na początku kadencji było mnóstwo spraw, które RDN przejęła po Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów i musieliśmy spotykać się nawet dwa razy w miesiącu. Obecnie sprawy rozpatrywane są na bieżąco, chociaż nie brakuje też spraw sprzed kilku lat. Ponadto stało się praktyką, że osoby, którym nie udało się uzyskać habilitacji czy profesury, składają do RDN odwołania liczące kilkadziesiąt czy nawet kilkaset stron (przygotowane przez kancelarie prawne). Dogłębne ich przeanalizowanie i przygotowanie konkluzji zajmuje dużo czasu. Zdecydowanie łatwiejsze i przyjemniejsze jest referowanie wniosków profesorskich wybitnych i uznanych badaczy czy badaczek.

Czy to działalność społeczna, czy jest za nią jakaś dieta? 

W przeciwieństwie do poprzedniczki, tzn. Centralnej Komisja ds. Stopni i Tytułów, ustawodawca „zapomniał” o wynagrodzeniach za pracę w RDN. Pracujemy więc pro publico bono, pracę traktujemy jako zaszczytną powinność.

Rozmawiał: Lech Kryszałowicz

 

***

Wybory członków Rady Doskonałości Naukowej (RDN) na drugą kadencji odbyły się we wrześniu za pośrednictwem systemu elektronicznego. Uprawnione do głosowania były 22 682 osoby. W wyborach wzięło udział ok. 77 proc. uprawnionych. Cztery lata temu frekwencja wynosił ok 63 proc.

O mandaty ubiegało się 478 naukowców. W RDN zasiądzie ich 169. Reprezentują oni 55 dyscyplin w 10 dziedzinach nauki. W każdej dyscyplinie miejsce w Radzie uzyskało trzech kandydatów z największą liczbą głosów (z wyjątkiem weterynarii i nauk o rodzinie, które mają po pięcioro członków). 68 osób zasiądzie w RDN ponownie.

Na kandydatów oddano w sumie 44,7 tys. głosów. Najwięcej (576) zdobył prof. Mansur Rahnama (dyscyplina: nauki medyczne) z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. W nowym składzie znalazło się 48 kobiet (28,4%). Przewodniczącym rady minister edukacji i nauki mianował prof. Bronisława Sitka, sekretarza RDN pierwszej kadencji, który wcześniej był ostatnim sekretarzem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów a w l. 2008-13 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UWM.

lek, Forum Akademickie

Rodzaj artykułu