23 Marca 2023

Aktualności


Jak najlepiej zrozumieć tajniki sukcesu konkurencyjnych gospodarek? Ucząc się od najlepszych i do tego na przykładach. Niedawno minęła 20. rocznica powołania przez Harvard Business School międzynarodowej sieci Microeconomics of Competitiveness, do której przystąpił też Wydział Nauk Ekonomicznych UWM.

Profesor Michael E. Porter, amerykański ekonomista, kierownik Instytutu Strategii i Konkurencyjności na Harvard Business School, światowej sławy ekspert pod koniec ubiegłego wieku postanowił podzielić się ze światem swoją autorską metodą nauczania o konkurencyjności, która okazała się bardzo skuteczna.

Tak doszło do powstania przedmiotu mikroekonomia konkurencyjności (MOC) i sieci uczelni, które na podstawie oficjalnej afiliacji korzystają z jego oryginalnego produktu dydaktycznego. Dziś do sieci MOC należą uczelnie z całego świata. UWM był pierwszą polską uczelnią w tym gronie. Dzięki afiliacji uczelnie otrzymują dostęp do materiałów dydaktycznych – w szczególności studiów przypadków – przygotowanych przez profesora i jego współpracowników. To szczegółowe opisy różnych zjawisk gospodarczych i biznesowych podane na przykładach. Do tych opisów są załączone zagadnienia do rozważania przez studentów. I tak na przykład syntetyczny opis rozwoju gospodarki Singapuru uzupełniają pytania o to, co spowodowało, że ten kraj należy dziś do najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata. Albo: dlaczego to właśnie w Holandii rozwinął się najbardziej konkurencyjny na świecie klaster kwiatów?

Profesor Porter tworząc sieć, zdecydował, że nie będzie swoich materiałów udostępniał wszystkim zainteresowanym. Opracował kryteria, którym chętni muszą sprostać. Te kryteria spełnia obecnie ponad 100 instytucji kształcących ludzi w zakresie biznesu i konkurencyjności należących do sieci MOC. W Polsce, poza UWM, są to jeszcze: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Akademia Leona Koźmińskiego. A więc towarzystwo doborowe.

- Za sprawą współpracy z Harvard Business School byliśmy w stanie zaoferować naszym studentom wyjątkowy przedmiot, zarówno jako warsztaty w języku angielskim, jak i zajęcia klasyczne. Cieszy nas, gdy docierają do nas opinie naszych absolwentów o tym, jak bardzo okazał się on przydatny w ich pracy zawodowej – informuje dr Dominika Kuberska z Katedry Rynku i Konsumpcji na WNE, koordynatorka współpracy z HBS.

Z zajęć MOC mogą korzystać studenci ekonomii i zarządzania. Część przedmiotów jest prowadzona po angielsku, więc jest to ciekawe wyzwanie dla studentów. Za to sama nauka jest raczej łatwa, bo polega nie na wkuwaniu, lecz przede wszystkim na zrozumieniu tego, co się czyta i wyciąganiu właściwych wniosków.

Ocena, którą otrzymują studenci, zależy głównie od stopnia przygotowania do zajęć i aktywności, a praca na zajęciach zazwyczaj odbywa się w grupach. Prowadzenie zajęć metodą dydaktyczną – studium przypadku wymaga odpowiedniego przygotowania nauczycieli. Dlatego kadra z WNE uczestniczy w corocznych warsztatach doskonalących umiejętności dydaktyczne oraz odbywa staże naukowe w innych uczelniach należących do sieci. Dzięki temu kortowscy studenci mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli z różnych krajów, a dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM i dr Kuberska prowadziły zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Ruhry w Bochum w Niemczech. Dr Kuberska uczyła także w Austrii i Estonii.

Do tej pory kortowską filię MOC skończyło kilkuset studentów. Zapytaliśmy, co sądzą o tej formie kształcenia.

Piotr Głuszczuk, dyrektor ds. zarządzania łańcuchem dostaw – Europa Środkowa Roche Diabetes Care

Przedmiot mikroekonomia konkurencyjności pozwolił mi dogłębnie zrozumieć strukturę klastrów biznesowych i ich rolę w gospodarce XXI wieku. Ponadto zapoznanie się z pojęciem przewagi konkurencyjnej bardzo zmieniło mój sposób postrzegania funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Zmieniło także moje podejście do czynników sukcesu niezbędnych do jego rozwoju i rentowności. Przekonałem się, że trzeba wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo.

 

Radek Sadurski

Ten przedmiot pokazał mi, dlaczego posiadanie konkurencji jest lepsze niż jej brak i jak konkurujące ze sobą podmioty mogą razem tworzyć unikalną wartość poprzez współpracę w niektórych dziedzinach.

 

Monika Szałaśny, kierowniczka projektów i analityczka biznesowa w branży IT

Mikroekonomia konkurencyjności była jednym z najistotniejszych przedmiotów podczas moich studiów. Rozwinęła we mnie wszystkie kompetencje, z których obecnie korzystam, zwłaszcza analityczne. Nie było w nim miejsca na typowo uniwersyteckie zapamiętywanie teorii tylko po to, żeby zaliczyć przedmiot, a chodziło o pracę z realnym problemem (studium przypadku), które trzeba było przeanalizować od początku do końca. Musieliśmy umieć przyjąć pewne założenia i wyciągnąć ostateczne wnioski. Oprócz umiejętności analitycznych i pracy zespołowej, dzięki mikroekonomii rozwinęłam również umiejętność publicznych wystąpień w języku angielskim.

 

Ramona Saums, analityczka wykrywania przestępstw finansowych

Uczestnictwo w przedmiocie nie tylko pozwoliło mi lepiej zrozumieć różne perspektywy rozwoju gospodarczego, ale także stało się jednym z pierwszych czynników sprzyjających mojemu rozwijaniu kariery międzynarodowej.

 

Paulina Olszak, analityczka finansowa

Podczas zajęć z mikroekonomii konkurencyjności miałam okazję poszerzyć swoje umiejętności w zakresie biznesowego języka angielskiego. Polecam ten przedmiot każdemu, kto chce rzucić sobie wyzwanie i nauczyć się więcej niż na jakichkolwiek innych zajęciach.

Lech Kryszałowicz

 

 

Dr Dominika Kuberska pracuje w Katedrze Rynku i Konsumpcji na WNE, jest koordynatorką współpracy z HBS i przewodniczącą zespołu ds. współpracy międzynarodowej WNE. Prowadzi badania naukowe nad klastrami i konkurencyjnością. W ostatnich latach odbyła staże naukowe między innymi w Uniwersytecie Harvarda i Ruhr University Bochum, a w 2021 roku współprzewodniczyła europejskiej kapitule sieci Microeconomics of Competitiveness.

Rodzaj artykułu