Dokumenty

 • Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania

 • Informacja o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w związku z udostępnieniem danych osobowych stronom umowy konsorcjum

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (PL)

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (ENG)

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (PL)

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (ENG)

 • Rejestr czynności przetwarzania

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (PL)

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (ENG)

 • Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych i informacji oraz sposobu ich zabezpieczenia (PL)

 • Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych i informacji oraz sposobu ich zabezpieczenia (ENG)

 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych

 • Ewidencja użytkowników z uprawnieniami do systemów informatycznych

 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (PL)

 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (ENG)

 • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

 • Wniosek dotyczący uprawnień w systemie informatycznym

 • Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • Pełnomocnik Lokalnego Administratora Danych - wzór pełnomocnictwa

 • ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 • Zarządzenie Nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie