04 Grudnia 2023

Wydarzenia


Prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie objął patronatem honorowym IV Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Ecological and Environmental Engineering". Konferencja odbędzie się w dniach 14-17 maja 2024 r. na Politechnice w Beja w Portugalii.

Portugalskie spotkanie naukowców ma być okazją do wymiany pomysłów związanych z kilkoma obszarami nauk o środowisku, takimi jak technologia wodno-ściekowa, gospodarka wodno-ściekowa, ocena ryzyka środowiskowego, energia odnawialna, zrównoważony rozwój i gospodarka o obiegu zamkniętym, zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatyczne, geoinformacja i teleinformatyka wykrywanie i innowacja – inżynieria środowiska 4.0.

Pomysł zorganizowania tej cyklicznej konferencji to efekt współpracy ośmiu polskich uczelni (Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Rzeszowskiej z Politechniką Beja (Portugalia). Ostatnio do współpracy przy organizacji konferencji dołączyła Politechnika Katalońska (Hiszpania), Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze (Czechy), Uniwersytet Rolniczy w Henan (Chiny), Uniwersytet w Prisztinie (Kosowo), Uniwersytet Techniczny w Krecie (Grecja), trzy instytuty politechniczne w Portugalii (Coimbra, Setúbal, Viana do Castelo) oraz Politechnika Lubelska i Politechnika Warszawska.

Wszystkie informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: https://coee.urk.edu.pl/

 

Rodzaj artykułu