Konferencja „SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH …” 17.10.2014

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:

Katedra Socjologii, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Katedra Teorii Wychowania oraz Naukowe Koło Socjologów QUAERO, Koło Naukowe Geragogów, Uniwersytet Międzypokoleniowy przy WNS UWM w Olsztynie

serdecznie zapraszają do udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH – MOŻLIWOŚCI I BARIERY
Olsztyn, 17 października 2014r.

1-IMG_8605

Zaproszenie na naszą konferencję kierujemy do pracowników nauki, studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, pracowników administracji, samorządowców,praktyków biznesu, a także tych wszystkich, którzy na co dzień zajmują się lub interesują poruszaną na spotkaniu problematyką.

UWAGA Autorzy! Wymogi edytorskie
Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary problemowe (sekcje):
1. Struktury partycypacji i podmiotowości w społeczeństwie polskim

 • demokratyzacja a partycypacja publiczna
 • dialog społeczny narzędziem planowania strategicznego
 • postawy obywatelskie polskich migrantów
 • prakseologiczne ujęcie kategorii podmiotowości

2. Jakość życia i jego determinanty

 • wsparcie społeczne i/lub jego deterioracja
 •  jakość życia społeczeństwa XXI wieku
 • czas wolny – wczoraj i dziś
 • relacje międzypokoleniowe – wielość perspektyw
 • czas dojrzałości – demograficzne uwarunkowania zmian społecznych

3. Edukacja i nowe technologie

 • przemiany współczesnej edukacji
 • kształcenie ustawiczne odpowiedzią na wyzwania przyszłości
 • seniorzy kontra nowe technologie
 • czy innowacyjność to domena osób młodych
 • medialny wizerunek wieku człowieka

4. Rynek pracy

 • ageizm na rynku pracy
 • problemy zatrudnieniowe osób młodych
 • prawne aspekty zatrudnienia
 • zarządzanie wiekiem – rozwiązania krajowe i zagraniczne
 • ruchliwość społeczna

Termin i miejsce obrad:
Konferencja odbędzie się 17.10.2014 r. w pomieszczeniach Wydziału Nauk Społecznych UWM, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn

Termin zgłaszania udziału w konferencji:
Przesłanie abstraktu, tj. wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 30 września 2014 r. na adres mailowy: konferencja.spoleczenstwo@wp.pl

Do pobrania:

Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych – komunikat 1

Karta zgłoszenia – społeczeństwo dla…

Wymogi edytorskie

Program-Konferencji „Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych”

 

Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.