Konferencja „SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH …” 17.10.2014

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:

Katedra Socjologii, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Katedra Teorii Wychowania oraz Naukowe Koło Socjologów QUAERO, Koło Naukowe Geragogów, Uniwersytet Międzypokoleniowy przy WNS UWM w Olsztynie

serdecznie zapraszają do udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH – MOŻLIWOŚCI I BARIERY
Olsztyn, 17 października 2014r.

1-IMG_8605

Zaproszenie na naszą konferencję kierujemy do pracowników nauki, studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, pracowników administracji, samorządowców,praktyków biznesu, a także tych wszystkich, którzy na co dzień zajmują się lub interesują poruszaną na spotkaniu problematyką.

UWAGA Autorzy! Wymogi edytorskie czytaj dalej