Socjologia innowacyjności i zachowań rynkowych

Specjalności

Innowacyjnosc-baner

Profil absolwenta
Specjalność: socjologia innowacyjności i zachowań rynkowych

Studia licencjackie na kierunku socjologia powinny dostarczyć absolwentom ogólną wiedzę socjologiczną, aby mogli samodzielnie wykonywać zawód socjologa na różnorodnych stanowiskach pracy. Absolwenci mogą podejmować prace badawcze i analityczne na potrzeby instytucji związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa, dla przykładu w przedsiębiorstwach, administracji rządowej, samorządach, we własnych organizacjach i firmach.
Absolwent posiada niezbędną wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Wszechstronna, ogólna i specjalistyczna wiedza, uzyskana w trakcie studiów licencjackich, umożliwi absolwentowi podejmowanie prac badawczych i analitycznych w obszarze procesów i problemów społecznych występujących w różnych regionach kraju z wykorzystaniem specjalistycznych programów informatycznych (SPSS). Absolwent będzie przygotowany do projektowania i wdrażania programów (w tym unijnych), skierowanych do konkretnych organizacji gospodarczych na rynku krajowym i rynkach lokalnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach gospodarczych, publicznych, prywatnych i non profit, a także do samozatrudnienia.
Specjalność umożliwia wyrobienie postaw twórczego podejścia do innowacji w życiu gospodarczym oraz traktowanie wiedzy jako ważnego kapitału i potencjału społecznego.
Absolwent jest zorientowany na wykorzystanie nowych technologii i baz danych w komunikacji rynkowej oraz w procesach decyzyjnych na konkurencyjnym rynku w profesji socjologicznej.

Rekrutacja 2014/2015 zgodnie z ogólnym harmonogramem rekrutacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (studia stacjonarne).

Możliwość komentowania została wyłączona.