Konferencja „Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu 20 lat później”

Spoleczenstwo-spektaklu-page-001

Program konferencji do pobrania (MS word):

Dryfowanie przez czas

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU I MIEJSCA konferencji:
Konferencja odbędzie się w dn. 20.05 (wtorek), początek o godz. 9.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Równolegle (początek o 11.00) będzie odbywał się II Konwent Rad Programowych Telewizji Polskiej.

Szczegóły: Komunikat nr 2

 

 

Życie społeczeństw, w których panują nowoczesne warunki produkcji, przypomina olbrzymie zbiorowisko spektakli. Wszystko, co dawniej przeżywano bezpośrednio, oddaliło się, przybierając postać przedstawienia.

Guy Debord, „Społeczeństwo spektaklu”[1]

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

DRYFOWANIE PRZEZ CZAS.SPOŁECZEŃSTWO SPEKTAKLU DWADZIEŚCIA LAT PÓŹNIEJ

Olsztyn, 20.05.2014 (po zmianie)

Tematyka Konferencji

W 2014 roku przypada dwudziesta rocznica śmierci Guy’a Deborda (1931-1994), francuskiego rewolucjonisty i intelektualisty, poety i wywrotowca, teoretyka i praktyka nowych ruchów społecznych, a zarazem performera, prekursora happeningów, reżysera filmowego, jednego z najczęściej cytowanych francuskich pisarzy powojennych, którą to pozycję zyskał zaledwie dwiema książkami, jakimi są Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Celem organizowanej Konferencji jest próba dokonania nowej interpretacji dzieł Deborda z perspektywy XXI wieku, jak również przeanalizowanie zagadnienia czym jest dziś, w realiach XXI wieku „społeczeństwo spektaklu”, wyposażone w nowoczesne media komunikacyjne. Czy Internet nie spełnia dziś roli rewolucyjnego areopagu, (vide: arabska wiosna), stając się platformą działania nowych ruchów społecznych, takich jak Oburzeni, ACTA-wiści. czytaj dalej

Konferencja „Oblicza regionalizmu”

Oblicza-regionalizmuOBLICZA REGIONALIZMU
TOŻSAMOŚĆ – IDEE – PRAKTYKA

Ogólnopolska konferencja naukowa – Olsztyn, 24-25.10.2013 r.

Parafrazując sławetne słowa wpisane w Manifest Komunistyczny można stwierdzić, że współcześnie po Polsce i Europie krąży „widmo” regionalizmu. Niesłabnąca jego siła czyni zeń atrakcyjny poznawczo obiekt naukowych dociekań. Regionalizm to zjawisko definiowane jako ideologia, wokół której ogniskują się mniej lub bardziej liczne, bardziej lub mniej sformalizowane organizacje i ruchy społeczne nakierowujące swoją aktywność na ochronę, propagowanie czy odbudowę regionalnych (kulturowych, społecznych i ekonomicznych, a także politycznych) odrębności. Przedmiotowe zjawisko wygenerowane przed stuleciami przez znoszące odrębności regionalne, uniwersalizujące narodową kulturę narodowe państwo, intensyfikowane przez procesy globalizacyjne, było i jest obiektem naukowych dociekań nauk społecznych i humanistycznych (językoznawstwa i literaturoznawstwa, etnologii i socjologii, nauk politycznych i ekonomii, a także społecznej geografii czy nauk prawnych). Zdaje się jednak, że istnieje uzasadniona konieczność usystematyzowania naukowej nad regionalizmem refleksji, takiej która po pierwsze przekraczałaby granice wąsko pojmowanych dyscyplin naukowych, po drugie wykorzystując płodne poznawczo wątki wypracowywane dotychczas pokonywałaby ich słabości, proponując nowatorskie ujęcia. czytaj dalej