Konferencja „Oblicza regionalizmu”

Oblicza-regionalizmuOBLICZA REGIONALIZMU
TOŻSAMOŚĆ – IDEE – PRAKTYKA

Ogólnopolska konferencja naukowa – Olsztyn, 24-25.10.2013 r.

Parafrazując sławetne słowa wpisane w Manifest Komunistyczny można stwierdzić, że współcześnie po Polsce i Europie krąży „widmo” regionalizmu. Niesłabnąca jego siła czyni zeń atrakcyjny poznawczo obiekt naukowych dociekań. Regionalizm to zjawisko definiowane jako ideologia, wokół której ogniskują się mniej lub bardziej liczne, bardziej lub mniej sformalizowane organizacje i ruchy społeczne nakierowujące swoją aktywność na ochronę, propagowanie czy odbudowę regionalnych (kulturowych, społecznych i ekonomicznych, a także politycznych) odrębności. Przedmiotowe zjawisko wygenerowane przed stuleciami przez znoszące odrębności regionalne, uniwersalizujące narodową kulturę narodowe państwo, intensyfikowane przez procesy globalizacyjne, było i jest obiektem naukowych dociekań nauk społecznych i humanistycznych (językoznawstwa i literaturoznawstwa, etnologii i socjologii, nauk politycznych i ekonomii, a także społecznej geografii czy nauk prawnych). Zdaje się jednak, że istnieje uzasadniona konieczność usystematyzowania naukowej nad regionalizmem refleksji, takiej która po pierwsze przekraczałaby granice wąsko pojmowanych dyscyplin naukowych, po drugie wykorzystując płodne poznawczo wątki wypracowywane dotychczas pokonywałaby ich słabości, proponując nowatorskie ujęcia.
Konferencja na którą mamy zaszczyt Państwa zaprosić adresowana jest do wszystkich przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych zainteresowanych badaniem regionalizmu w Polsce i Europie, w szczególności takich aspektów jak jego historia i współczesność, elementy składowe i typy, przyczyny jego powstawania oraz konsekwencje jego funkcjonowania. Poniżej proponujemy główne obszary, wokół których na proponowanej konferencji ogniskować się będzie naukowa dyskusja o regionalizmie.

Regionalizm jako przedmiot refleksji naukowej

 • tradycje badań nad regionalizmem w naukach społecznych i humanistycznych
 • próby precyzyjnego zdefiniowania zjawiska
 • metody i techniki badań regionalizmu

Typy regionalizmu

 • kulturowy (językowy, obyczajowy, etnograficzny itp.)
 • ekonomiczny (regionalizm „biednych” vs regionalizm „bogatych”)
 • polityczny (od dążeń do większej samorządności po regionalną autonomię)
 • zjawisko nowego regionalizmu

Regionalizm w Polsce i Europie

 • regionalizm po polsku: śląski, kaszubski, podhalański, Ziem Zachodnich i Północnych itd.
 • regionalizm po europejsku: kataloński, bretoński, padański, walijski, gotlandzki itd.

Przyczyny i konsekwencje regionalizmu

 • regionalizm a powstanie państw narodowych
 • regionalizm a słabnięcie państw narodowych
 • regionalizm a procesy decentralizacji i regionalizacji
 • regionalizm w procesach globalizacji

Uczestnictwo

 • Zgłoszenia udziału (na załączonej karcie) w nieprzekraczalnym terminie
 • do  01.06.2013 r.
 • Informacja o przyjęciu referatu do 15.06.2013.
 • Nadesłanie tekstu referatu do dnia  15.08.2013  r., w dwóch egzemplarzach papierowych  oraz w zapisie elektronicznym.

Uwaga:
Terminowe nadsyłanie tekstów nie oznacza ich publikacji. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo kwalifikowania tychże do publikacji, zakwalifikowane, dodatkowe te które otrzymają pozytywne recenzje opublikowane zostaną w punktowanej monografii naukowej.

Opłaty

Opłatę konferencyjną w wysokości 600,00 zł należy wnieść do dnia 15.07.2013 r., na konto:      Bank PEKAO oddział w Olsztynie 92 1030 1218 0000 0000 9113 2567

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1

karta zgłoszenia

Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.