Konferencja „Nowe media i wyzwania współczesności”

plakat-konferencja

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
NOWE MEDIA I WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Olsztyn, 16-17.05.2013 r.

Tematyka Konferencji

Żyjemy w niezwykle ciekawych czasach. Facebook, Skype, Youtube w „smartfonach”, „smarttelewizorach”, tabletach, powszechny dostęp do wi-fi i GSM, umożliwiają nieustanną możliwość wymiany ikon, dźwięków, słów, filmów. Dzięki Sieci stajemy się wszechobecni. Natłok bodźców wywiera wpływ na naszą psychikę i osobowość, zmienia relacje społeczne, przekształca społeczność lokalną, strukturę społeczną, a przede wszystkim naszą kulturę. Zjawiska świata „pseudowirtualnego” są nader realne w swoich społecznych konsekwencjach. Jesteśmy zasypywani doniesieniami o negatywnych skutkach oddziaływań technologii informacyjnych (np. nękanie na portalach społecznościowych, stalking, oszustwa i wyłudzenia, alienacja, przypadki samobójstw). Przykładem filmy takie jak: „Samotność w sieci” (reż. W. Adamek ) czy „Sala samobójców” (reż. J. Komasa). Na tej podstawie niewytrawny odbiorca może dojść do przekonania, że Internet to nowy Lewiatan, który oplótł świat swoim wielogłowym wcieleniem. A przecież przemiany komunikacyjne to powiększanie społecznej łączności, to nowy rodzaj styczności psychicznej, to nigdy niespotykane uprzednio możliwości interakcyjne, to możliwości budowania i podtrzymywania więzi na odległość w skali globu.
Z Internetu korzysta 60% Polaków, a 85% posiada telefon komórkowy (DS 2011). Warto zastanowić się nad wieloma problemami generowanymi przez wszechobecne technologie informacyjne. Jak opisać nowe media? Jakie pociągają za sobą skutki? Jak zmieniła się nasza kultura duchowa i materialna? Jakie przemiany zaszły w nas samych, naszym sposobie spostrzegania otaczających nas ludzi, rzeczywistości społecznej? Jak komunikacja sieciowa wpływa na kształt dyskursu publicznego i redystrybucję władzy? Jaki jest ogólny kierunek przemian w zakresie masowej komunikacji? Czym różni się życie w „cyfrowym świecie” od „życia analogowego”? Czy Internet to tylko narzędzie czy hipernarzędzie? Czy będziemy mieli „smart pieniądze” i „smart partnerów” w „Smart Life”? (Ile „smart-przedmiotów” jesteśmy w stanie wymyślić i wchłonąć?!) Co będzie po Facebooku? Jak długo jeszcze będziemy „ćwierkać” na Twitterze? Jak chronić swoją prywatność w dobie multifunkcyjnych telefonów komórkowych? I na koniec pytanie zasadniczo kontrowersyjne: czy Internet może zostać poddany jakiejkolwiek kontroli? Wymieniono tu tylko część pytań, na które warto poszukać odpowiedzi w gronie badaczy komunikacji społecznej.

I.    Estetyka w epoce nowych mediów
II.    Kultura popularna a nowe media
III.    Social Media w służbie komunikacji
IV.    Dziennikarstwo w nowych mediach
V.    Komunikacja polityczna w nowych mediach
VI.    Twarze „boga”. Facebook z perspektywy nauk społecznych
VII.    Zmieniająca się mediosfera. Próba futurologii
VIII.    Nowe media a współczesna mobilność
IX.    Rola mediów w tworzeniu rzeczywistości społecznej przez grupy mniejszościowe (wspólnoty etniczne, ruchy religijne, społeczności ekologiczne, środowiska feministyczne i LGBT, ruchy protestu i alterglobalistyczne)
X.    Kreowanie rzeczywistości społecznej i politycznej przez media masowe (np. rola al-Jazeery i Facebooka w tzw. Arabskiej Wiośnie Ludów, tabloidyzacja mediów, problem manipulowania opinią publiczną przez sondaże i reklamy)
XI.    Metafory Sieci. Internet jako nowy Lewiatan

Materiały do pobrania:

Komunikat nr 1

Karta zgłoszenia

Komunikat nr 2

Program konferencji

Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.