27 Maja 2024

Aktualności


Ponad 200 osób młodych naukowców uczestniczy w rozpoczętym 27 maja w Kortowie 53. Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych. Organizatorami wydarzenia są Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative oraz Studenckie Koło Naukowe Mykologów. Tegoroczne spotkanie odbywa się w dniach 27-28 maja pod hasłem: „Interdyscyplinarny charakter inteligentnych specjalizacji”.

Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych to wydarzenie interdyscyplinarne, integrujące studentów i doktorantów działających w kołach naukowych. Jego ideą jest stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość prezentacji naukowych dokonań. Chęć udziału zgłosiło ponad 200 osób reprezentujących 16 ośrodków naukowych.  

Wydarzenie otworzył dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM i prorektor ds. studenckich.  

53. MSKN

 To bardzo ważne wydarzenie z wielu powodów. Przede wszystkim chodzi o przedstawienie swoich zainteresowań, opinii, badań prowadzonych w ramach działalności kół naukowych. To preludium do szerszych działań naukowych czy składania później projektów badawczych. To także integracja młodych ludzi z różnych uczelni mówił “Wiadomościom Uniwersyteckim” prof. Przybyliński.  Odwiedzili nas reprezentanci wielu uczelni, z czego bardzo się cieszę. Podczas wydarzenia mamy czternaście sekcji tematycznych. Temat przewodni spina różne zainteresowania młodych ludzi – przedstawicieli zarówno nauk społecznych, humanistycznych, jak i nauk o zdrowiu, medycznych, technicznych czy weterynaryjnych. Chciałbym serdecznie podziękować organizatorom.

>>> Przeczytaj także: Dr Bernadetta Olender-Jermacz z UWM: Koła naukowe mają moc

Prorektor Przybyliński zwrócił również uwagę na potencjał kół naukowych na UWM: – Mamy prawie 300 kół naukowych na UWM i wiele z nich ma swój pomysł na to, żeby pokazać się nie tylko na zewnątrz, ale też na naszym Uniwersytecie wśród osób, które przyjeżdżają do nas i odwiedzają Kortowo.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative z Wydziału Nauk Ekonomicznych, które wspierało organizatora zeszłorocznej edycji MSKN. W tym roku współorganizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Mykologów z Wydziału Biologii i Biotechnologii, któremu w przyszłym roku przypadnie rola głównego organizatora. Przechodnia rola lidera organizacyjnego jest tradycją MSKN, by jak najwięcej osób mogło nabrać doświadczenia.  

 Mamy nadzieję, że uczestnicy seminarium wzbogacą się o nowe doświadczenia i znajomości oraz będą mieć możliwość rozwijania tego, czym się naukowo interesują. Chcemy ich zachęcić do dalszych badań i rozwoju. Mamy gości z 16 ośrodków, m.in. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uniwersytetów z Krakowa i Katowic, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Najwięcej uczestników jest z UWM – informowała mgr Magdalena Łada, opiekunka SKN ZZL Creative. I dodała: – Nasze koło naukowe zajmuje się organizacją różnego rodzaju wydarzeń na Uniwersytecie. Prowadzimy szkolenia dla studentów i chcemy tworzyć własne, aby jak najlepiej pracować nad umiejętnościami miękkimi i działać na rzecz współpracy między studentami.  

Głównego organizatora wspiera Studenckie Koło Naukowe Mykologów z Wydziału Biologii i Biotechnologii.

 Każde koło naukowe zgodnie z własnym pomysłem organizuje w danym roku seminarium. Inny pomysł mieli w tamtym roku medioznawcy, inny mają ekonomiści. My w tym roku pomagamy i przyglądamy się, bo będziemy w przyszłym roku głównym organizatorem. Myślę, że dobrze, iż każdy rok jest inny. Jest bardzo duże zainteresowanie studentów i to nas bardzo cieszy. Reprezentantki naszego koła naukowego zaprezentują dwie prace badawcze, związane z obecnością grzybów w różnych środowiskach, oraz dwie prace przeglądowe m.in. o aromacie grzybów mówiła dr hab. Anna Biedunkiewicz, opiekunka SKN Mykologów.  

Cześć oficjalną w poniedziałek poprowadziły Magdalena Łuciw z SKN ZZL Creative i Urszula Grykin, przewodnicząca SKN Mykologów.  

53. MSKN

 To było dla nas duże wyzwanie, bo to pierwsze seminarium, które organizujemy w pełni. Naszym zamysłem było przedstawienie jak największej liczby sekcji, dziedzin i tematów oraz danie możliwości studentom podzielenia się swoją wiedzą ze studentami i doktorantami z innych uczelni mówiła Magdalena Łuciw, która pierwszy raz uczestniczy w MSKN i od tego roku jest członkinią koła naukowego.

 W sekcjach tematycznych uczestnicy mogą przedstawić temat, jaki chcą. Będą się rozchodzili na różne wydziały, ale mamy nadzieję, że na dzisiejszym wieczornym ognisku integracyjnym będziemy mogli usiąść razem i wymienić się myślami nie tylko we własnej sekcji. Na jutro zaplanowane są różne atrakcje, m.in. zwiedzanie Kortosfery. Liczymy na to, że studenci będą mogli wymienić się doświadczeniami i wynikami swoich prac, ale także miło spędzić czas na seminarium  zaznaczyła Urszula Grykin, od dwóch lat przewodnicząca SKN Mykologów.  

Wykład inauguracyjny „Interdyscyplinarny charakter inteligentnych specjalizacji” wygłosił dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM z Wydziału Nauk Ekonomicznych.  

53. MSKN

 Chcę was zainspirować do działania i pokazać, że dzisiaj każda dyscyplina nauki musi bazować na wiedzy z innych dyscyplin. Współpraca bardzo się opłaca i daje konkretne efekty. W różnorodności jest siła – mówił w czasie wykładu naukowiec. Podkreślił, że w miarę jak świat staje się coraz bardziej złożony, naukowcy dostrzegają potrzebę coraz większej współpracy, by móc rozwiązywać problemy współczesności.  

Po wykładzie inauguracyjnym studenci udali się na spotkania w sekcjach tematycznych, gdzie będą prezentować wyniki swoich badań. 

Patronatem honorowym wydarzenie objęli: prof. Jerzy Przyborowski – rektor UWM, Marcin Kuchciński – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Radosław Król – wojewoda warmińsko-mazurski.

aw 

Rodzaj artykułu