08 Listopada 2023

Aktualności


Deszcz nagród spadł na absolwentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM i promotorów ich prac dyplomowych podczas 87. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Zdobyli oni aż cztery nagrody za prace magisterskie i jedną za doktorską.

Zjazd odbył się we Wrocławiu. Był połączony z wręczaniem nagród absolwentom i promotorom za najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zootechniki i rybactwa. Do konkursu na najlepszą pracę magisterską zgłoszono 31 prac z 8 ośrodków naukowych, a do konkursu na doktorską – 11 prac z 7 ośrodków. Na absolwentów UWM spadł deszcz nagród.

Mgr inż. Zuzanna Litwińska zdobyła II nagrodę za pracę pt. „Wpływ warunków życia psów na występowanie lęku separacyjnego”. Przygotowała ją pod kierunkiem dr hab. inż. Ewy Jastrzębskiej, prof. UWM z Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa.

Mgr inż. Szymon Sikorski też zdobył II nagrodę – za pracę pt. „Analiza cech jakościowych serów kozich w zależności od metody pakowania i czasu chłodniczego przechowywania. Promotorką pracy była dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka z Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych.

Mgr inż. Adrian Stępień otrzymał III nagrodę za pracę pt. „Wpływ odmiany oraz płci na cechy jakości tuszy i mięsa perlic”. Napisał ją przy wsparciu promotorki dr hab. inż. Katarzyny Śmiecińskiej z Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych.

Mgr inż. Paulinie Honisz przypadło wyróżnienie za pracę pt. „Wpływ wybranych cech psów ras pierwotnych na efektywność szkolenia i budowanie relacji z opiekunami”. Jej promotorką była prof. Ewa Jastrzębska.

Dr inż. Sara Dzik otrzymała wyróżnienie za pracę pt. „Ocena skuteczności środka dezynfekcyjnego zawierającego permetrynę, ultramarynę i fiolet 23 w budynku dla kurcząt brojlerów”. Dysertację przygotowała pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Mituniewicza, prof. UWM w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska.

Nagrody i wyróżnienia zwycięzcom wręczała prezes PTZ, prof. Anna Wójcik, która na co dzień pracuje w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM.

– Nagrody PTZ w kategorii prac magisterskich przyznaje od 40 lat, a w kategorii prac doktorskich od 15. Absolwenci kortowskiej zootechniki dostają ich zazwyczaj po kilka rocznie. Prace najpierw czytają i oceniają recenzenci, potem komisja konkursowa, a na końcu zarząd PTZ – zastrzega prof. Wójcik.

Oceniający prace brali pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej i rybackiej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność prac.

Absolwenci WBZ zdobywają dużo nagród w każdej edycji tego konkursu. Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM potrafi wskazać powody tego sukcesu.

Mamy ambitnych promotorów, którzy wyznaczają dyplomantom ambitne i ciekawe zadania i konsekwentnie pilnują ich, aby je zrealizowali. Wiem, że przy tym dużo dają od siebie. Ale także nasi studenci ambitnie podchodzą do prac dyplomowych. A ponieważ w parze z pracowitością idą zdolności – to efekty widać – chwali podopiecznych prof. Urszula Czarnik.

Potwierdzeniem tych słów są wyniki wydziału w rankingu fundacji „Perspektywy”. W najnowszym zestawieniu olsztyński WBZ znajduje się na drugim miejscu w Polsce. I tak jest od lat. Niedawno po raz pierwszy został też sklasyfikowany w rankingu GRAS, w którym uplasował się w przedziale 201-300 najlepszych na świecie.

lek

Rodzaj artykułu