30 Listopada 2023

Aktualności


Jak budować domy, aby nie rujnować sobie zdrowia? Dlaczego zawód budowlańca jest ryzykowny? Skąd się biorą wypadki na budowach? O takich i podobnych sprawach mówiono niedawno na seminarium „(Nie)bezpieczna budowa” na UWM.

Według danych GUS z pierwszego kwartału 2023 r. województwo warmińsko-mazurskie ma największy w Polsce wskaźnik wypadków przy pracy. Wynosi on 1,35 w przeliczeniu na 1000 osób pracujących. Wśród najczęściej spotykanych wypadków przy pracy, te w budownictwie zajmują miejsce w połowie listy. Zdarzają się przeważnie z powodów błędów człowieka lub zaniedbania zasad BHP. Niestety robotnicy budowlani często bagatelizują to, że pracują w trudnych warunkach.

Dlatego staramy się naszych studentów, którzy będą pełnić kierownicze funkcje na budowach, uczulić na sprawy BHP. Nie mamy na kierunku budownictwo jednego przedmiotu poświęconego bezpieczeństwu pracy. Te tematy poruszamy na wielu zajęciach, zwracając studentom uwagę na różne zagrożenia – wyjaśnia dr inż. Jacek Zabielski, prodziekan Wydziału Geoinżynierii ds. rozwoju.

Taki cel przyświecał też seminarium „(Nie)bezpieczna budowa”, którego organizatorem 16 listopada była Katedra Inżynierii Budowlanej na Wydziale Geoinżynierii.

Podczas seminarium zaproszeni prelegenci mówili m.in. o tym, jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy występują na poszczególnych etapach procesu budowlanego oraz o roli i znaczeniu BHP w budownictwie. Uczestnicy spotkania próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie „Jak budować bezpiecznie?”. W przerwie seminarium przed budynkiem, w którym zorganizowano spotkanie, odbył się pokaz bezpiecznego montażu rusztowań.

Imprezie towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego. Jego uczestnicy, uczniowie szkół średnich i studenci, mieli za zadanie wskazać niebezpieczne zachowania na budowach oraz zaproponować rozwiązania zauważonych problemów.

Konkurs wygrał Bartosz Lisicki, tegoroczny absolwent budownictwa, a jednocześnie student III roku prawa na UWM.

– Przesłałem trzy prace – dwa zdjęcia i prezentację. Na zdjęciach utrwaliłem ludzi pracujących na rusztowaniu bez zabezpieczenia i w głębokim wykopie pozbawionym osłon. Jeden obrazek zrobiłem w Olsztynie, a drugi w Gdańsku. Bardzo się cieszę z tej nagrody, ale martwi mnie to, że tak łatwo znaleźć przykłady nieprzestrzegania zasad BHP na budowach. Wiem, że budowlańców czas zawsze goni, ale przecież każdy wie, ile wypadków jest na budowach – mówi Bartosz.

W wydarzeniu brało udział ponad 20 zaproszonych gości – przedstawicieli różnych instytucji i organizacji związanych z bezpieczeństwem pracy, nadzorem technicznym i szkoleniami zawodowymi, w sumie 200 osób z uczniami szkół średnich i studentami. W spotkaniu uczestniczyły też liczne grupy młodzieży ze szkół średnich o profilu budowlanym oraz studenci budownictwa. Seminarium wsparli partnerzy. Firma Budimex ufundowała pierwszą nagrodę w konkursie fotograficznym. Pozostali uczestniczy konkursu (uczniowie ZSB) otrzymali z kolei nagrody ufundowane przez Wydział Geoinżynierii, Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.

lek, Foto. Anna Skrzypińska

Rodzaj artykułu