07 Lutego 2024

Aktualności


Mgr inż. Izabela Świca jest absolwentką inżynierii środowiska, a w Szkole Doktorskiej UWM przygotowuje pracę, w której zajmuje się wykorzystaniem mikroglonów – także w warunkach pozaziemskich.

Izabela Świca już podczas studiów poczuła, że swój potencjał chciałaby wykorzystać, robiąc doktorat. Ta droga zaprowadziła ją do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którą rozpoczęła w 2020 roku. Postanowiła napisać rozprawę o wykorzystaniu mikroglonów.

Ziemia to za mało

W mojej pracy doktorskiej zajmuję się uprawą mikroglonów z wykorzystaniem odpadów jako pożywki (w tym celu można wykorzystywać np. ścieki). Uprawę mikroglonów łączę z kultywacją grzybów w celu wykorzystania ditlenku węgla, powstałego podczas wzrostu grzybów. To powoduje, że system produkcji biomasy mikroglonów jest bardziej zrównoważony i ekonomiczny. Wytworzoną biomasę mikroglonów można wykorzystać na wiele sposobów – np. w produkcji paliw trzeciej generacji, pasz dla zwierząt, suplementów diety, a także jako alternatywę dla nawozów sztucznych. Koncentruję się na nawożeniu mikroglonami. Preparat na bazie mikroglonów może zostać wykorzystany do rekultywacji terenów zdegradowanych, jałowych czy pustynnych, których to na Ziemi jest coraz więcej – wyjaśnia Izabela Świca.

Doktorantka nie ogranicza się do zastosowania mikroglonów w warunkach ziemskich, ponieważ w ostatnich latach rozwój sektora kosmicznego nabiera tempa. NASA przygotowuje się do założenia bazy na Księżycu, a następnie chce eksplorować Marsa. Jeśli w przyszłości bytowanie ludzi poza Ziemią stanie się faktem, to konieczne będzie zapewnienie im m.in. pożywienia.

W związku z tym w swoich badaniach wykorzystuję do wzbogacania biomasą mikroglonów symulanty regolitów księżycowych i marsjańskich. Regolit jest to wierzchnia, zwietrzała warstwa pokrywająca Ziemię oraz inne skaliste planety i księżyce. Symulant zaś to substytut, czyli coś stworzone na podobieństwo oryginału. Oznacza to, że nie wykorzystuję prawdziwych próbek gruntu pochodzącego z Księżyca czy Marsa, a jego zamienniki. To substancja imitująca prawdziwe właściwości, które charakteryzują podłoże pokrywające Marsa czy Księżyc. Dzięki różnego rodzaju satelitom czy łazikom znajdującym się na tych ciałach niebieskich, doskonale znamy skład regolitów tam występujących. Na podstawie analiz wykonywanych przez te roboty, naukowcy z NASA stworzyli szereg substytutów tych gruntów, które mogą posłużyć do wykonywania różnego rodzaju eksperymentów przez naukowców na całym świecie – tłumaczy Izabela Świca.

Izabela Świca podczas stażu w Wageningen
Izabela Świca podczas stażu w Wageningen
Fot. archiwum prywatne

 

Nie tracić z oczu tego, co ważne

Dofinansowanie z ministerialnego programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości pozwoliło doktorantce na odbycie stażu na uniwersytecie w Wageningen w Holandii.

Moje zadania skupiały się na badaniu wpływu dodatku biomasy mikroglonów oraz cyjanobakterii na wzrost sałaty, którą to uprawiam na różnego rodzaju symulantach regolitów księżycowych. Podczas stażu miałam również okazję brać udział w różnego rodzaju warsztatach – m.in. w szkole letniej Food for Moon and Mars, gdzie poznałam wielu naukowców, których badania również dotyczą rozwoju rolnictwa kosmicznego. Brałam także udział w warsztatach dotyczących bardziej przyziemnych spraw, a mianowicie długoterminowych planów ochrony klimatycznej dla naszego kontynentu. Uważam, że jest to bardzo ważne, ponieważ skupiając się na planie eksploracji kosmosu, nie powinniśmy zapominać o naszym obecnym domu, czyli o Ziemi – mówi Izabela Świca.

Zaaferowana kosmosem 

Obecne działania doktorantki są pokłosiem jej dziecięcych zainteresowań. Jako mała dziewczynka uwielbiała oglądać programy National Geographic o początkach świata czy formowaniu się Układu Słonecznego.

Od dziecka fascynował mnie kosmos. Jego ogrom i niezrozumienie. Ale nigdy nie przypuszczałam, że będę mogła brać udział w badaniach dotyczących eksploracji przestrzeni kosmicznej. Podczas studiów magisterskich uczestniczyłam w Kole Naukowym Inżynierów Środowiska, którego opiekunem był wtedy prof. Mirosław Krzemieniewski. To dzięki niemu uwierzyłam, że mogę spełnić swoje zainteresowania kosmosem i przekształcić je w badania naukowe, za co chciałabym profesorowi bardzo podziękować. Jego inspiracja napędza mnie w mojej karierze naukowej, jestem mu za to niezmiernie wdzięczna – dodaje Izabela Świca.

mw

 

Izabela Świca

Mgr inż. Izabela Świca jest absolwentką kierunku inżynieria środowiska na UWM. W pracy badawczej zajmuje się wytworzeniem nawozu z biomasy glonowo-grzybowej w celu regeneracji wyjałowionych terenów pustynnych Ziemi oraz symulantu regolitu marsjańskiego. Interesuje się ochroną środowiska, branżą sanitarną oraz astronomią

 

 

 

 

 

Okładka styczniowych Wiadomości Uniwersyteckich

 

 

Artykuł ukazał się w styczniowym wydaniu "Wiadomości Uniwersyteckich". Tematem numeru była reklama. Naukowców z UWM pytaliśmy m.in. o to, czym jest marka osobista oraz jak sztuczna inteligencja analizuje nasze zachowania w Internecie i co z tego wynika. Sporo uwagi poświęciliśmy także kwestiom związanym z prawnymi aspektami reklamy. Sprawdziliśmy, czego nie wolno reklamować oraz jak producenci sobie z tymi zakazami radzą. 

W zimowym wydaniu nie zabrakło także artykułów poświęconych prowadzonym na UWM badaniom oraz relacji z wydarzeń ważnych dla społeczności akademickiej.

Rodzaj artykułu