15 Listopada 2023

Aktualności


Dobre wieści płyną z Centrum Badań i Projektów UWM. Dzięki wsparciu uczelnianych ekspertów, nasi naukowcy skutecznie aplikują o granty. W konkursie Miniatura 7 dofinansowanie zdobył co piąty wniosek złożony przez przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Narodowe Centrum Nauki za sprawą grantów przyznawanych w konkursie Miniatura finansuje pojedyncze badania wstępne lub pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne. To sposób na wsparcie działań naukowych służących przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można otrzymać środki finansowe w wysokości od 5 do 50 tys. zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. 

Jak informuje Anna Smoczyńska, dyrektorka Centrum Badań i Projektów UWM, od lutego do lipca naukowcy z naszego Uniwersytetu złożyli 41 wniosków o dofinansowanie, a osiem z nich zyskało przychylność oceniających.

Dr Łukasz Paukszto z Wydziału Biologii i Biotechnologii otrzymał dofinansowanie w kwocie niemal 49 tys. zł na badania wstępne do projektu „Alternatywny splicing jako mechanizm adaptacyjny u wczesnych roślin lądowych”.

Dr Szymon Żyliński z Wydziału Humanistycznego będzie miał szansę zrealizować wyjazd konsultacyjny. To pozwoli mu prowadzić badania dotyczące doświadczenia mediatyzacji („Życie w sieci po pandemii – doświadczenia mediatyzacji. Badanie z wykorzystaniem metodologii Q”), na które otrzymał nieco ponad 14 tys. zł.

Dr Monika Jabłońska z Wydziału Nauki o Żywności będzie prowadziła badania wstępne dotyczące „Wpływu fermentacji na profil związków fenolowych i właściwości prozdrowotne wybranych produktów pszczelich”. Do wykorzystania przyznano jej prawie 33 tys. zł.

Dr inż. Ewa Mackiewicz-Walec (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa) skorzysta z finansowania badań wstępnych. Swój projekt zatytułowała „Wpływ nawożenia azotem na wartość użytkową gazonowej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne”. Może na ten cele przeznaczyć 47,5 tys. z

Dr Małgorzata Kędzior-Laskowska (WNE) przeznaczy kwotę ponad 29 tys. na badania wstępne pod hasłem „Współdzielona mikro-mobilność w miastach: pomiędzy interesem publicznym a prywatnym”.

Dr Dariusz Gibasiewicz z Wydziału Prawa i Administracji będzie w najbliższym czasie realizował projekt „Zakres i ciężar dowodu w przypadku odliczenia podatku naliczonego jako realizacja zasady neutralności podatku od towarów i usług w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych”. Na swoje badania może przeznaczyć niemal 46 tys. zł.

Dr Dawid Sigorski (Wydział Lekarski) do finansowania przez NCN zgłosił projekt „Obrazowanie 3D nerwowej drogi szerzenia się raka prostaty - morfologiczne badania pilotażowe na modelu mysim”, na który przeznaczy 35 tys. zł.

Dr hab. Magdalena Rzewuska (WPiA) dzięki wsparciu z NCN będzie realizowała projekt „Rozwód pozasądowy – perspektywa polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej". Na swoje badania będzie mogła wykorzystać kwotę prawie 31 tys. zł.

Łączna kwota dofinansowań otrzymanych przez badaczy to 284 267 zł.

Przypominamy, że w przygotowaniu wniosków grantowych pomagają naukowcom z UWM pracownicy Centrum Badań i Projektów. Informacje o trwających konkursach można znaleźć >>> na stronie internetowej UWM.

dbp

 

Rodzaj artykułu