01 Lipca 2024

Aktualności


Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Marii i Georga Dietrichów, z którą od lat ściśle współpracuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, studenci filologii germańskiej wyjechali do Niemiec na praktyki zawodowe i kurs językowy. Przyznano także nagrody za najlepsze prace dyplomowe.

Praktyki zawodowe i nauka języka

Fundacja im. Marii i Georga Dietrichów, która kontynuuje dzieło jej patronów i przyjaciół Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, od lat wspiera studentów w ich rozwoju naukowym i osobistym.   

Pod koniec czerwca z Olsztyna do Offenburga, miasta zaprzyjaźnionego z UWM, wyruszyła kilkunastoosobowa grupa studentów filologii germańskiej. Część z nich odbywa praktyki zawodowe w urzędzie miasta w Offenburgu, a pozostali uczestniczą w specjalnie zorganizowanym dla nich kursie językowym.  

Praktyki realizują trzy studentki drugiego roku studiów pierwszego stopnia, a ci, którzy realizują kurs językowy, to studenci, którzy właśnie ukończyli pierwszy rok studiów – wyjaśnia dr Barbara Sapała z Katedry Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych UWM. – ​​​​​​​To wszystko jest możliwe dzięki współpracy naszej uczelni, Fundacji im. Marii i Georga Dietrichów oraz miasta Offenburg. Warto podkreślić, że są to praktyki płatne, a ponadto władze miasta pokrywają koszty zakwaterowania studentek. Do tego wszystkiego dokłada się Fundacja, zapewniając praktykantkom kieszonkowe i finansując w całości kurs językowy. Koszty podróży studentów pokrywa UWM.  

Dr Barbara Sapała zwraca uwagę na ogromną wartość tego typu wyjazdów i nie chodzi tylko i wyłącznie o szlifowanie kompetencji językowych. Dzięki nim studenci mają możliwość zetknięcia się z niemiecką kulturą, tamtejszymi mieszkańcami oraz sposobem pracy.     

– ​​​​​​​To jest bardzo cenne, że studenci mogą zapoznać się z inną kulturą, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, kiedy rozwijają się rozmaite nacjonalizmy i antagonizmy narodowościowe. Natomiast kurs językowy dla studentów pierwszego roku jest takim mówiąc kolokwialnie – kopniakiem motywacyjnym. Dzięki niemu mogą się przekonać, że studiowanie filologii germańskiej ma sens, jest przydatne i otwiera przed nimi zupełnie nowe możliwości – dodaje dr Sapała. 

Na Facebooku olsztyńskiej germanistyki można śledzić codzienne doświadczenia kursantów i praktykantek. Np. 2 lipca br. studentki uczące się zawodu w niemieckiej administracji, napisały, że spotkały się m.in. z Marco Steffensem, burmistrzem Offenburga, który zachwalał swój ostatni pobyt w Olsztynie.  

Nagrody dla najlepszych autorów prac dyplomowych  

Fundacja Marii i Georga Dietrichów po raz dziesiąty ufundowała nagrody dla autorów najlepszych prac dyplomowych, które powstały na kierunku filologia germańska. Jak podkreśla dr Barbara Sapała, członkini jury Nagrody, w tym roku powstało wyjątkowo dużo dobrych prac licencjackich i magisterskich.  

– ​​​​​​​Tym razem wyłonienie laureatów było bardzo trudne, a proszę mi wierzyć nie co roku mamy do czynienia z taką sytuacją. W ubiegłym roku wyróżniliśmy tylko jedną pracę, w związku z czym Fundacja na nasz wniosek pozwoliła niejako przesunąć pozostałe nagrody na ten rok, na wypadek, gdyby było więcej dobrych prac i tak rzeczywiście się stało – wyjaśnia dr Barbara Sapała. 

W 2024 Nagrodę im. Marii i Georga Dietrichów za najlepsze prace dyplomowe złożone na filologii germańskiej UWM otrzymały: Gabriela Jermacz za pracę magisterską pt. „Gebrauch von Phrasemen im Klimawandel-Diskurs in Parlamentsdebatten"; Martyna Lewandowska za pracę magisterską pt. „Lexikalische Analyse der Sprache der Ernährungswissenschaft"; oraz Martyna Pruszewicz za pracę licencjacką pt. „Sprache und Geschlecht. Zu movierten Formen im akademischen Diskurs".  

Jak zaznaczyła dr Barbara Sapała, regulamin Nagrody określa ścisłe kryteria, które są stosowane w ocenie prac. 

Nagrodzona praca musi charakteryzować się znakomitą treścią i formą, musi być spójna i kompletna, a ponadto oparta o bogate i dobrze udokumentowane źródła. Nie mniej ważne jest to, aby praca promowała szeroko rozumiane idee humanizmu, co wiąże się ściśle z filozofią Fundacji im. Marii i Georga Dietrichów, która kontynuuje dzieło swoich patronów.  

Nagrodzone w tym roku prace dotykają współczesnych problemów, takich jak: genderyzm, zmiany klimatyczne czy zdrowie człowieka i zdrowe odżywianie.

– ​​​​​​​To są kwestie, które dotyczą każdego współczesnego, świadomie żyjącego człowieka. Są to prace językoznawcze, które analizują sposób komunikowania się ze społeczeństwem. Wszystkie są oparte o wnikliwą analizę źródeł pisanych lub mówionych, które funkcjonują w przestrzeni publicznej. Pomimo że jestem literaturoznawczynią, a nie językoznawczynią, to były dla mnie bardzo interesujące – dodaje dr Barbara Sapała.     

Martyna Pruszewicz analizowała feminatywy w dyskursie akademickim.  

– ​​​​​​​Celem mojej pracy było to, aby zbadać liczbę feminatywów w języku akademickim. Wybrałam sześć uniwersytetów (po dwa w Niemczech, Austrii i Szwajcarii) i znalazłam dokumenty, które mówiły o tym, jak wyrażać się wrażliwie płciowo i badałam przykłady, które się tam znajdowały. Nagrodą byłam bardzo mile zaskoczona, poczułam się wyróżniona, ponieważ na moim roku powstało siedem prac. Dało mi to dużo satysfakcji – mówiła.     

Z kolei Martyna Lewandowska pisała o języku fachowym, a dokładnie języku medycznym dotyczącym nauk o żywieniu.  

– ​​​​​​​Badałam szwajcarskie czasopisma o odżywianiu. Najpierw zapoznałam się z całą treścią, a następnie wybierałam np. anglicyzmy, charakterystyczne dla języka fachowego skróty albo słowa pochodzące z innych języków. Było to dosyć obszerne badanie. Jednym z wniosków jest to, że było bardzo dużo anglicyzmów i z racji tego, że badałam szwajcarską gazetę, także helwetyzmów, czyli słówek występujących w szwajcarskiej odmianie niemieckiego. Ta nagroda jest dla mnie bardzo miłym zwieńczeniem studiów. Uświadomiła mi, że coś potrafię, że czegoś się nauczyłam w trakcie tych pięciu lat nauki – wyjaśniła Martyna Lewandowska.  

Autorki wyróżnionych prac otrzymały również nagrodę pieniężną w wysokości 250 euro.  

 

Marta Wiśniewska  

Rodzaj artykułu