30 Października 2023

Aktualności


W kilku językach i w gronie badaczy zarówno z Polski, jak i m.in. z Francji, Rosji czy Izraela, dyskutowano na UWM o migracjach oraz pamięci i tożsamości kulturowej.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „(E)migracja – pamięć kulturowa – tożsamość kulturowa” zorganizowana przez Instytut Literaturoznawstwa oraz L’Université Jean Moulin – Lyon 3 we współpracy z Komisją Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów.

Różnorodna tematyka 

Prezentowane tematy dotyczyły niemal wszystkich kontynentów, różnych przestrzeni kulturowych i językowych. Referaty były wygłaszane w językach: polskim, francuskim, angielskim i rosyjskim. Dotyczyły różnych fal emigracji – emigracji polskiej, trzech fal emigracji rosyjskiej, począwszy od tej po 1917 roku oraz zjawisk współczesnych.

W dotychczasowych edycjach naszej konferencji koncentrowaliśmy się na zjawiskach migracji między krajami Europy Zachodniej i Wschodniej, a tym razem wykroczyliśmy poza te tematy – mówi prof. Iwona Ndiaye z Katedry Literatury i Języka Rosyjskiego, organizatorka konferencji. –Cieszy mnie np. aspekt losów Kaszubów. Pobudziło mnie to do osobistej refleksji, że zbyt mało o tym wiem. Trudno jest krótko i zwięźle przedstawić główną problematykę konferencji, ponieważ była ona bardzo różnorodna. Bardzo się z tego cieszę, bo taka była jej idea – aby stworzyć przestrzeń do prezentacji badań interdyscyplinarnych. Sama jestem literaturoznawczynią, ale odwołuję się do kontekstów historycznych i kulturowych.

Uczestnicy z wielu krajów

Prof. Ndiaye cieszy się, że w konferencji wzięło udział tak wiele osób z różnych krajów, ale przyznaje, że z uwagi na trwający obecnie konflikt ze Strefą Gazy, najbardziej docenia uczestnictwo naukowców z Izraela. Byli to: Dmitrii Segal oraz Nina Segal-Rudnik z The Hebrew University of Jerusalem.

– Po konferencji otrzymałam wiadomości z podziękowaniami za możliwość udziału i przeprosinami, że nie zawsze mogli pozostać do końca, ponieważ musieli wziąć udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu. Na Hebrew University of Jerusalem wciąż nie rozpoczął się rok akademicki. Myślę, że to pokazuje, jak ten temat był dla nich ważny, skoro w takich okolicznościach wystąpili na konferencji – powiedziała prof. Ndiaye i dodała, że prof. Segal wraz z prof. Georgesem Nivatem z uniwersytetu w Genewie zaprezentowali niezwykle ciekawe, poparte osobistymi doświadczeniami wykłady plenarne, które z pewnością zostaną na długo zapamiętane.

Ze względu na wiek i doświadczenie tych prelegentów to były niesamowite wykłady – już dawno nie miałam okazji wysłuchać czegoś tak wspaniałego. Te osoby są żywą historią, ponieważ miały okazję osobiście poznać te postaci, o których my piszemy – przedstawicieli zarówno polskiej, jak i rosyjskiej emigracji, bardzo złożonych losów Europy pierwszej i drugiej połowy XX wieku. Przerodziło się to w niezwykłą opowieść, także o własnych losach, na które składały się migracje.

Warto odnotować, że w konferencji brali udział przedstawiciele najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, a także słuchacze z Polski i zagranicy, w tym ze Stanów Zjednoczonych.

Publikacja pokonferencyjna 

Formą udokumentowania konferencyjnych dyskusji będzie drugi tom serii „Olsztyńskie Studia Emigrantologiczne”. Publikacja powinna ukazać się przed kolejną konferencją, czyli jesienią przyszłego roku.

Już teraz bardzo się cieszę na tę publikację, ponieważ ciekawa i różnorodna tematyka konferencji sprawiła, że wystąpienia były niezwykle interesujące i czasami zabrakło nawet czasu na omówienie pewnych kwestii. Dyskusje przekraczały często przewidziany harmonogram – zdarzało się, że siedzieliśmy do późnych godzin wieczornych. Potrzebne jest zatem takie swoiste dopowiedzenie i podsumowanie w formie tomu pokonferencyjnego – podkreśliła prof. Iwona Ndiaye.

W serii „Olsztyńskie Studia Emigrantologiczne” ukazał się właśnie pierwszy tom poświęcony Vladimirowi Nabokovowi – „Vladimir Nabokov. Poezja – Proza – Przekład”. Według pierwotnych planów miała to być monografia zbiorowa z udziałem badaczy specjalizujących w twórczości Nabokova we współpracy z uniwersytetem w Permie (Rosja), jednak ze względu na obowiązujące zakazy, będące pokłosiem pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, realizacja projektu była niemożliwa.

Projekt edukacyjno-tłumaczeniowy

Podczas konferencji zaprezentowano również projekt edukacyjno-tłumaczeniowy, który będzie realizowany przez Koło Slawistyczne działające pod naukową opieką mgr Joanny Olechno-Wasiluk. Studenci filologii rosyjskiej będą zajmowali się tożsamością osób z Rosji, Białorusi i Ukrainy, które chciały bądź zostały zmuszone emigrować do Polski.

Kolejna konferencja ma zostać przeprowadzona w formule hybrydowej, czyli stacjonarnie oraz online – tak, aby umożliwić udział tym, którzy nie mogą przyjechać do Olsztyna np. z powodu odległego miejsca zamieszkania.

 

Marta Wiśniewska

Rodzaj artykułu