05 Września 2023

Aktualności


We wtorek 5 września w Centrum Konferencyjnym UWM rozpoczął się XXIX Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Głównym organizatorem tegorocznej edycji jest Wydział Nauk Ekonomicznych UWM. Po raz trzeci Kongres odbywa się w Olsztynie. Przedstawiciele 24 ośrodków naukowych będą przez trzy dni debatować nad tegorocznym tematem: „Wyzwania dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”.

Prawie 140 uczestników zarejestrowało się na XXIX edycję Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Olsztyn w dniach 5-7 września będzie miejscem debat naukowców m.in. ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Czech University of Life Sciences Prague, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz ekspertów m.in. z Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Głównego Urzędu Statystycznego. Gospodarzem wydarzenia jest Wydział Nauk Ekonomicznych UWM. Przed uczestnikami obrady dotyczące wyzwań gospodarczych na obszarach wiejskich. 

- Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych należą do Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Cyklicznie raz do roku spotykamy się na Kongresie, rozważając problemy rolnictwa i agrobiznesu. W tym roku zaszczyt bycia gospodarzem i organizatorem konferencji przypadł naszej uczelni. Spotykamy się, żeby wymieniać myśli i doświadczenia. Pierwsza część Kongresu to sesje plenarne, w czasie których mamy referaty i dyskusje z praktykami. Chcemy budować nić porozumienia i rozwiązywać problemy, które występują w sektorze rolniczym - mówi "Wiadomościom Uniwersyteckim" dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM - Druga część Kongresu to wyjazdy studyjne. Jako organizatorzy chcemy pokazać Warmię i Mazury, problematykę rolnictwa i agrobiznesu tego regionu. Odwiedzimy Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku oraz Garncarską Wioskę w Kamionce. 

Wydział Nauk Ekonomicznych UWM od wielu lat współpracuje z przedstawicielami agrobiznesu. Jakie wyzwania dostrzega na obszarach wiejskich?

- Główne wyzwania to umiejętność adaptacji do zmian w otoczeniu, poprawa infrastruktury i odwaga do podejmowania decyzji czasami niekonwencjonalnych. Wyzwaniem bywa też porozumienie, żebyśmy potrafili ze sobą współpracować, rozmawiać - producenci między sobą, nauka z biznesem. Ten Kongres jest przedsięwzięciem poszukiwania porozumienia - mówi dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM - Wyzwaniem dla naukowców i dydaktyków jest też rynek pracy: jak kształtować młodych, aby mogli i chcieli na obszarach wiejskich zostać, aby potrafili się odnaleźć w sektorze agrobiznesu. 

 

XXIX Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Marek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zwrócił uwagę, jak ważnym tematem w naszym regionie jest agrobiznes i rolnictwo, bo prawie połowa obszaru województwa to tereny rolnicze. 

Kongres otworzył prezes Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, prof. Grzegorz Ślusarz z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

-  Ideą Stowarzyszenia jest to, że co roku spotykamy się w innym regionie. Mówimy o problemach, które dotyczą nas wszystkich, ale zwracamy też uwagę na specyfikę danego regionu. Spotykamy się po raz trzeci w Olsztynie, pięknym rejonie, który zaczyna być wiodący jeśli chodzi o rolnictwo - mówił w rozmowie z mediami uniwersyteckimi prof. Grzegorz Ślusarz po otwarciu obrad Kongresu - Prezentujemy wyniki badań, ale jest też przestrzeń na dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń z regionów lepiej i słabiej rozwiniętych. Pokazujemy też dobre praktyki, które warto promować - zarówno w odniesieniu do rolnictwa, jak i obszarów wiejskich. Podajemy przykłady miejsc, gdzie mamy rolnictwo na wysokim poziomie, ale też takie, gdzie rozwijają się aktywności społeczne. Badania z wszystkich regionów mogą się uzupełniać. Rozwój rolnictwa związany jest m.in. z warunkami przyrodniczymi, dlatego doświadczenia mogą być odmienne. Dla Warmii i Mazur charakterystyczny jest rozwój dużych gospodarstw rolnych. 

Prezes zwrócił uwagę, że Stowarzyszenie skupia przedstawicieli różnych ośrodków: uniwersytetów, politechnik, uniwersytetów rolniczych, szkół zawodowych. Dzięki tej różnorodności umożliwia szerokie podejście do różnych zagadnień związanych z rolnictwem i agrobiznesem. Podkreślił też, jak ważna na obszarach wiejskich jest integracja środowiska producentów rolnych i współpraca ze społecznością lokalną. 

- Trzeba budować autorytet rolnika, człowieka, który odgrywa bardzo ważną rolę. Nie tylko produkuje żywność, ale też tworzy środowisko, w którym żyjemy i ma wpływ na jego jakość. To powinno być doceniane, dostrzegane - podkreśla prof. Ślusarz. 

XXIX Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Podczas pierwszej sesji plenarnej prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski zwrócił uwagę na zróżnicowanie obszarów wiejskich w różnych regionach Polski, przez co trudno o jedną ich definicję. Poruszył problematykę migracji i depopulacji tych obszarów, a także wyzwania związane z Zielonym Ładem, zmianami klimatycznymi, podejściem do polityki międzynarodowej, rozwojem technologii. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki; Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin; Rektor UWM dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. 

Informacje o wydarzeniu i program są dostępne tutaj

 

Anna Wysocka

Rodzaj artykułu