21 Czerwca 2023

Aktualności


Na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM w środę 21 czerwca rozpoczęło się trzydniowe, międzynarodowe spotkanie naukowców w czasie połączonych konferencji: 18. Sympozjum Polskich Karabidologów i 9. Sympozjum Bałtyckich Koleopterologów. Naukowcy podzielą się wiedzą o owadach z rzędu chrząszczy.

Celem organizatorów było odtworzenie naukowych spotkań przerwanych przez pandemię. Konferencja dotycząca chrząszczy biegaczowatych (karabidologii) odbędzie się po raz osiemnasty, a konferencja dotycząca chrząszczy z państw położonych wokół Morza Bałtyckiego (koleopterologii) - po raz dziewiąty. Każda edycja sympozjum karabidologów odbywa się w innym mieście, w tym roku gospodarzem jest UWM. Organizatorami wydarzenia są Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie oraz Katedra Ochrony Lasu z Instytutu Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Spotkanie otworzyła dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM, przewodnicząca komitetu organizacyjnego. 

- Świat owadów jest olbrzymi. My badamy tylko jego wycinek: chrząszcze - mówi prof. Agnieszka Kosewska "Wiadomościom Uniwersyteckim". I dodaje: -  Ja zajmuję się badaniem chrząszczy biegaczowatych. To bardzo szeroki obszar, dlatego ważne są takie spotkania i weryfikacja wiedzy. Bardzo cenne są spotkania z innymi naukowcami, żeby podpatrywać inne metody badań, iść z duchem czasu i żeby nie tracić tego, co ważne: merytoryki, którą powinniśmy przekazywać dalej naszym studentom. 

Tematem przewodnim konferencji jest prezentacja wyników badań nad ekologią i systematyką chrząszczy z rejonów nadbałtyckich, a także nad Carabidae jako bioindykatorami zmian w środowisku przyrodniczym. 

- Referaty będą przeróżne. Na spotkaniu polskich karabidologów mamy przekrój tematów od faunistyki, różnorodności biologicznej, poprzez biegaczowate jako indykatory, które wskazują nam zmiany w środowisku pod wpływem różnych czynników, np. po pożarach lasu, odnowieniu się drzewostanu, zmianach klimatycznych. Z referatów badaczy chrząszczy bałtyckich dowiemy się o różnych grupach tych owadów, występujących w państwach nadbałtyckich. Będziemy mieli np. prezentacje dotyczące różnych metod wykrywania szkodników magazynowych oraz wykorzystania owadów w różny sposób, np. jako pokarm czy nawóz. Bardzo ważnym tematem będą też badania genetyczne, którymi zajmuje się spora część naszych naukowców - opowiada przewodnicząca komitetu organizacyjnego. 

 

Prof. Agnieszka Kosewska, fot. AW

 

W spotkaniu biorą udział naukowcy z polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa, Uniwersytetu Łódzkiego oraz z uczelni zagranicznych: z Estonii, Litwy, Łotwy, Finlandii, Holandii, Chorwacji. W sympozjum bierze udział ok. 40 osób. 

W programie - poza spotkaniami na uczelni - przewidziany jest również wyjazd plenerowy 

- Chcemy odwiedzić Welski Park Krajobrazowy, gdzie obejrzymy jedno z torfowisk wysokich, tzw. Bagno Jeleńskie. Oprócz tego zobaczymy Grunwald i wzgórze pomnikowe, by goście zagraniczni mogli poznać historię tego miejsca. Wyjazd zakończymy w naszym pięknym Leśnym Arboretum w Kudypach. Chcemy promować nasz region, uniwersytet i wydział. Otrzymaliśmy wsparcie Urzędu Marszałkowskiego m.in. w postaci materiałów informacyjnych o naszym województwie - mówi prof. Agnieszka Kosewska. 

Stephen Venn do Olsztyna przyjechał z Uniwersytetu Łódzkiego. Pochodzi z Finlandii, gdzie przez prawie 30 lat pracował na Uniwersytecie Helsińskim. W Polsce mieszka dopiero dwa lata. 

- Przyjazd tutaj to bardzo dobra okazja do prowadzenia badań. Jestem pierwszy raz w Olsztynie. To bardzo ładne miasto i jest tutaj gorąco. Uniwersytet jest bardzo przyjazny i ma nowoczesne budynki - mówi Stephen Venn

Debaty naukowców potrwają do piątku 23 czerwca. 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM.

Komitet Honorowy: dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa prof. dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. Oleg Aleksandrowicz (Polska), prof. Stanisław Huruk (Polska), dr Maria Wolender (Polska), prof. Gabor Lӧvei (Węgry), dr Rikjan Vermeulen (Niderlandy). 

Anna Wysocka

Rodzaj artykułu